Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
1. vyd.
Bratislava : ELITA, 1999
336 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-8044-052-2 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 323-[325]
Slovenský a ruský text
000176613
ŃÎÄĹĐĆŔÍČĹ // OBSAH // UVOD ... 5 // I. CAST // ĎČŃÜĚŔ... 7 // LISTY // 1 ĎĹĐĹĎČŃĘŔ ĎÎ ÎŇÄĹËÜÍŰĚ ÂÎĎĐÎŃŔĚ... 9 // VSEOBECNA KORESPONDENCIA // 1.1 Ďđîńňűĺ ďčńüěŕ... 9 // Jednoduche listy // 1.1.1 Ďđčěĺđű ďčńĺě... ĂÎ // Ukazky listov // 2 ÄĹËÎÂŔß ĎĹĐĹĎČŃĘŔ... 17 // OBCHODNA KORESPONDENCIA // 2.1 Îáůčĺ ňđĺáîâŕíč˙ č îńîáĺííîńňč äĺëîâűő ďčńĺě. 17 // Vseobecne nalezitosti a specifika obchodnych listov // 2.2 Ńňđóęňóđŕ äĺëîâîăî ďčńüěŕ... 18 // Struktura obchodneho listu // 2.2.1 Çŕăîëîâîę... 18 // Zahlavie // 2.2.2 Äŕňŕ...20 // Datum // 2.2.3 Ďîěĺňęč (Óęŕçŕíčĺ íŕ ńńűëęó)...21 // Poznamky (Odvolavky) // 2.2.4 Ŕäđĺńŕň (Ŕäđĺń ďîëó÷ŕňĺë˙)...21 // Adresat (Adresa prijemcu) // 2.2.4ŕ Óęŕçŕíčĺ íŕ ęîíęđĺňíîĺ ëčöî...23 // Uvedenie konkretnej osoby // 2.2.5 Óęŕçŕíčĺ íŕ ńîäĺđćŕíčĺ ďčńüěŕ...23 // Predmet listu (vec) // 2.2.6 Îáđŕůĺíčĺ...24 // Oslovenie // 2.2.7 Ňĺęńň ďčńüěŕ...25 // Text listu // 2.2.8 Ôîđěóëŕ âĺćëčâîńňč...27 // Zdvorilostna fraza // 2.2.9 Ďîäďčńü...27 // Podpis // 2.2.10 Ďđčëîćĺíčĺ...28 // Prilohy // 2.2.11 Óęŕçŕíčĺ íŕ đŕńńűëęó ęîďčé äŕííîăî ďčńüěŕ...28 // Kopie odoslane na vedomie // 2.2.12 Ęîíâĺđň...29 // Obalka // 2.2.13 Ňĺëĺôŕęń
(Ôŕęń)...32 // Telefax (fax) // 2.2.14 Ňĺëĺęń...34 // Dalekopis // 2.2.15 Ňĺëĺňŕéď...37 // Dalekopis // 2.2.16 Ňĺëĺăđŕěěŕ...37 // Telegram // 2.3 Ńëîâŕ č âűđŕćĺíč˙, ÷ŕńňî âńňđĺ÷ŕţůčĺń˙ â äĺëîâîé // ďĺđĺďčńęĺ...39 // Slova a vyrazy vyskytujuce sa v obchodnej korespondencii // 2.4 Ňčďîâűĺ ôđŕçű, âńňđĺ÷ŕţůčĺń˙ â äĺëîâűő // ďčńüěŕő...41 // Vety zauzivane v obchodnych listoch // 2.4.1 Âńňóďčňĺëüíűĺ ôđŕçű...41 // Uvodne vely // 2.4.2 Îńíîâíîĺ ńîîáůĺíčĺ ďčńüěŕ...42 // Obsah listu // 2.4.3 Ńâ˙çóţůčĺ ýëĺěĺíňű äĺëîâîăî ďčńüěŕ ...45 // Spojovacie prvky obchodneho listu // 2.4.4 Çŕęëţ÷čňĺëüíűĺ ôđŕçű...46 // Zaverecne vety // 2.5 Ęîíńňđóęöčč č ôđŕçű, óďîňđĺáë˙ĺěűĺ // â ńňŕíäŕđňíűő äĺëîâűő ďčńüěŕő...48 // Konstrukcie a vety pouzivane v standardnych obchodnych listoch // 2.5.1 Ďčńüěŕ-ńîîáůĺíč˙...48 // Pisomne oznamenia // 2.5.2 Ďčńüěŕ-ďđîńüáű...51 // Listy obsahujuce prosbu alebo ziadost // 2.5.3 Ńîďđîâîäčňĺëüíűĺ ďčńüěŕ...55 // Sprievodne listy // 2.5.4 Ďčńüěŕ-ďîäňâĺđćäĺíč˙...58 // Pisomne potvrdenia // 2.5.5 Ńńűëęč...59 // Odvolavky // 3 ĎĹĐĹĎČŃĘŔ ÄÎ ÇŔĘËŢ×ĹÍČß ÄÎĂÎÂÎĐŔ // (ĘÎÍŇĐŔĘŇŔ)...62 // KORESPONDENCIA PRED UZAVRETIM
ZMLUVY (KONTRAKTU) // 3.1 Çŕďđîń...63 // Dopyt // 3.1.1 Ďđčěĺđű çŕďđîńîâ...64 // Ukazky dopytov // 3.2 Îňâĺň íŕ çŕďđîń...70 // Odpoved na dopyt // 3.2.1 Ňčďîâűĺ ôđŕçű, âńňđĺ÷ŕţůčĺń˙ // â îňâĺňŕő íŕ çŕďđîń...71 // Vety, ktore sa vyskytuju v odpovedi na dopyt // 3.2.2 Ďđčěĺđű îňâĺňîâ íŕ çŕďđîń...’.. 73 // Ukazky odpovedi na dopyt // 3.3 Ďđĺäëîćĺíčĺ (Îôĺđňŕ)... 78 // Ponuka (Oferta) // 3.3.1 Âčäű ďđĺäëîćĺíčé... 79 // Ňóđó ponuky // 3.3.2 Ęîíńňđóęöčč č ôđŕçű, âńňđĺ÷ŕţůčĺń˙ // â ďđĺäëîćĺíčč... 81 // Konstrukcie a vety vyskytujuce sa v ponuke // 3.3.3 Ďđčěĺđű ďđĺäëîćĺíčé... 83 // Ukazky ponuk // 3.4 Îňâĺň íŕ ďđĺäëîćĺíčĺ... 90 // Odpoved na ponuku // 3.4.1 Ęîíńňđóęöčč č ôđŕçű â îňâĺňŕő // íŕ ďđĺäëîćĺíčĺ... 91 // Konstrukcie a vety v odpovediach na ponuku // 3.4.2 Ďđčěĺđű îňâĺňîâ ... 93 // Ukazky odpovedi // 3.5 Çŕęŕç... 95 // Objednavka // 3.5.1 Ďđčěĺđű çŕęŕçîâ... 96 // Ukazky objednavok // 3.6 Ďîäňâĺđćäĺíčĺ çŕęŕçŕ...100 // Potvrdenie objednavky // 3.6.1 Ďđčěĺđű ďîäňâĺđćäĺíč˙ çŕęŕçŕ...100 // Ukazky potvrdenia objednavky // II. CAST // ĘÎÍŇĐŔĘŇ...ţç // ZMLUVA (KONTRAKT) // 1 ŇČĎŰ ĘÎÍŇĐŔĘŇÎÂ...105 // DRUHY ZMLUV (KONTRAKTOV) // 1.1 Ęîíňđŕęňű
ďî őŕđŕęňĺđó ďîńňŕâęč...107 // Kontrakty podla druhu dodavky // 1.1.1 Ęîíňđŕęň c đŕçîâîé ďîńňŕâęîé...107 // Kontrakt na jednorazovu dodavku // 1.1.2 Ęîíňđŕęň ń ďĺđčîäč÷ĺńęîé ďîńňŕâęîé...108 // Kontrakt na pravidelnu dodavku // 1.2 Ęîíňđŕęňű ďî ôîđěĺ îďëŕňű...109 // Kontrakty podla druhu platby // 1.2.1 Ęîíňđŕęňű c îďëŕňîé â äĺíĺćíîé ôîđěĺ...ĎÎ // Kontrakty s uhradou v hotovosti // 1.2.2 Ęîíňđŕęňű c îďëŕňîé â ňîâŕđíîé ôîđěĺ...ÍÎ // Kontrakty s uhradou tovarom // 1.3 Ňčďîâűĺ ęîíňđŕęňű č äîăîâîđű...111 // Standardne zmluvy a dohody // 2 ÓŃËÎÂČß ĘÎÍŇĐŔĘŇŔ...115 // ZMLUVNE PODMIENKY // 2.1 Ęîěěĺđ÷ĺńęčĺ óńëîâč˙...116 // Obchodne podmienky // 2.2 Ňđŕíńďîđňíűĺ óńëîâč˙...116 // Prepravne podmienky // 2.3 Ţđčäč÷ĺńęčĺ óńëîâč˙...116 // Pravne podmienky // 3 ŃŇĐÓĘŇÓĐŔ Č ŃÎÄĹĐĆŔÍČĹ ĘÎÍŇĐŔĘŇŔ // ĘÓĎËČ-ĎĐÎÄŔĆČ...117 // STRUKTURA A OBSAH KUPNEJ ZMLUVY // 3.1 Ęîíňđŕęň ęóďëč-ďđîäŕćč...118 // Kupna zmluva // 3.1.1 Ââîäíŕ˙ ÷ŕńňü...118 // Uvodna cast // 3.1.2 Ďđčěĺđű...119 // Ukazky // 3.1.3 Ďđĺäěĺň ęîíňđŕęňŕ č áŕçčńíűĺ óńëîâč˙ // ďîńňŕâîę...120 // Predmet zmluvy a zakladne dodacie podmienky // 3.1.4 Ďđčěĺđű...121 // Ukazky
// 3.1.5 Öĺíŕ č îáůŕ˙ ńóěěŕ ęîíňđŕęňŕ ...122 // Cena a celkova vyska zmluvnej ceny • // 3.1.6 Ďđčěĺđű...124 // Ukazky // 3.1.7 Ęîëč÷ĺńňâî ňîâŕđŕ...126 // Mnozstvo tovaru // 3.1.8 Ďđčěĺđ...127 // Ukazka // 3.1.9 Ęŕ÷ĺńňâî ňîâŕđŕ...128 // Kvalita tovaru // 3.1.10 Ďđčěĺđű...133 // Ukazky // 3.1.11 Ńđîę č äŕňŕ ďîńňŕâęč...134 // Termin a datum dodavky // 3.1.12 Ďđčěĺđű...136 // Ukazky // 3.1.13 Óńëîâč˙ ďëŕňĺćŕ...138 // Platobne podmienky // 3.1.14 Ďđčěĺđű...141 // Ukazky // 3.1.15 Ňŕđŕ č óďŕęîâęŕ...145 // Obal a balenie // 3.1.16 Ďđčěĺđű...146 // Ukazky // 3.1.17 Ěŕđęčđîâęŕ...150 // Oznacenie (signo) // 3.1.18 Ďđčěĺđű...151 // Ukazky // 3.1.19 Îňăđóçî÷íűĺ číńňđóęöčč č čçâĺůĺíčĺ // îá îňăđóçęĺ ...153 // Pokyny na odoslanie a avizo î odoslani zasielky // 3.1.20 Ďđčěĺđű...153 // Ukazky // 3.1.21 Ńäŕ÷ŕ-ďđč¸ěęŕ...157 // Odovzdanie a prevzatie // 3.1.22 Ďđčěĺđű...158 // Ukazky // 3.1.23 Đĺęëŕěŕöčč...158 // Reklamacie // 3.1.24 Ńňđŕőîâŕíčĺ...162 // Poistenie // 3.1.25 Ďđčěĺđ...163 // Ukazka // 3.1.26 Îáńňî˙ňĺëüńňâŕ íĺďđĺîäîëčěîé ńčëű...164 // (ôîđń-ěŕćîđ) // Okolnosti vyssej moci (Force majeure) // 3.1.27 Ďđčěĺđű...165 // Ukazky // 3.1.28 Ńŕíęöčč...167 // Sankcie // 3.1.29 Ďđčěĺđű...167
// Ukazky // 3.1.30 Ŕđáčňđŕć...170 // Arbitraz // 3.1.31 Ďđčěĺđű...171 // Ukazky // 3.1.32 Ďđî÷čĺ óńëîâč˙...172 // Ostatne podmienky // 3.1.33 Ţđčäč÷ĺńęčĺ ŕäđĺńŕ ńňîđîí...175 // Pravnicke adresy stran // 4 ĎĐČĚĹĐŰ ĘÎÍŇĐŔĘŇÎÂ...176 // PRIKLADY ZMLUV // 5 ÎÁŮČĹ ÓŃËÎÂČß ĎĐÎÄŔĆČ...183 // VSEOBECNE PODMIENKY PREDAJA // 6 ĘÎÍŇĐŔĘŇ ÍŔ ĎÎĘÓĎĘÓ ŇÎÂŔĐΠÍŔĐÎÄÍÎĂÎ ĎÎŇĐĹÁËĹÍČß // (ĎĐÎÔÎĐĚŔ ĘÎÍŇĐŔĘŇŔ ČÍÎÔČĐĚŰ)...194 // ZMLUVA NA DODAVKU SPOTREBNEHO TOVARU (PREDBEZNA KUPNA ZMLUVA ZAHRANICNEJ FIRMY) // 7 ĎÎÄŇÂĹĐĆÄĹÍČĹ ĎÎËÓ×ĹÍČß ĎĐÎĹĘŇŔ // ĘÎÍŇĐŔĘŇŔ ...197 // POTVRDENIE Î PREVZATI NAVRHU // KUPNEJ ZMLUVY // 8 ÁŔÇČŃÍŰĹ ÓŃËÎÂČß ÂÍĹŘÍĹŇÎĐĂÎÂÎÉ // ĘÓĎËČ-ĎĐÎÄŔĆČ...199 // DODACIE PODMIENKY V ZAHRANICNOM OBCHODE // 9 ÔĐŔÇŰ-ĘËČŘĹ, ÓĎÎŇĐĹÁËßĹĚŰĹ //  ĎĹĐĹĎČŃĘĹ ĎÎ ĎÎÂÎÄÓ ÎŇÄĹËÜÍŰŐ // ĎÓÍĘŇΠĘÎÍŇĐŔĘŇŔ ...218 // VETY, KTORE SA VYSKYTUJU V KORESPONDENCII O JEDNOTLIVYCH CLANKOCH ZMLUVY // 9.1 Öĺíŕ...218 // Cena // 9.2 Óńëîâč˙ ďëŕňĺćŕ...220 // Platobne podmienky // 9.3 Âŕëţňŕ ďëŕňĺćŕ...222 // Mena platby // 9.4 Đĺęëŕěŕöč˙...223 // Reklamacia // 9.5 Óńëîâč˙ ďîńňŕâęč...226 // Dodacie podmienky // 9.6 Óďŕęîâęŕ č ěŕđęčđîâęŕ ...228 // Balenie
a oznacenie // 9.7 Ňđŕíńďîđňčđîâęŕ...229 // Preprava // 9.8 Ňŕěîćĺííŕ˙ î÷čńňęŕ ăđóçîâ...230 // Colne konanie // 10 ĎĐČĚĹĐŰ ĎČŃĹĚ ĎÎ ÂŰĎÎËÍĹÍČŢ // ĘÎÍŇĐŔĘŇÎÂ...231 // UKAZKY LISTOV SUVISIACICH S PLNENIM // ZMLUV // 10.1 Óďŕęîâęŕ č îňăđóçęŕ ...231 // Balenie a odoslanie // 10.2 Ňđŕíńďîđňčđîâęŕ...238 // Preprava // 10.3 Ďëŕňĺćč âî âíĺříĺé ňîđăîâëĺ...242 // Platby v zahranicnom obchode // 10.4 Đĺęëŕěŕöč˙ Reklamacia // 246 // III. CAST // ĎĐĹÄÂŔĐČŇĹËÜÍŰĹ ĎĹĐĹĂÎÂÎĐŰ...255 // PREDBEZNE ROKOVANIA // 1 ÂÂĹÄĹÍČĹ...257 // UVOD // 2 ĎĐČĚĹĐŰ ĘÎĚĚĹĐ×ĹŃĘČŐ ĎĹĐĹĂÎÂÎĐÎÂ...258 // UKAZKY OBCHODNYCH ROKOVANI // 2.1 Óńňŕíîâëĺíčĺ ďđ˙ěűő ęîíňŕęňîâ...258 // Nadviazanie priamych kontaktov // 2.2 Óńňŕíîâëĺíčĺ ęîíňŕęňîâ ń ŕăĺíňîě ďî ďđîäŕćĺ..259 // Nadviazanie kontaktov s predajcom (dflerom) // 2.3 Ńîçäŕíčĺ ńîâěĺńňíîăî ďđĺäďđč˙ňč˙...262 // Zalozenie spolocneho podniku // 2.4 Çŕďđîń íŕ ňóđáîęîěďđĺńńîđű...265 // Dopyt na turbokompresory // 2.5 Çŕďđîń íŕ äčŕăíîńňč÷ĺńęóţ ŕďďŕđŕňóđó...267 // Dopyt na diagnosticke zariadenie // 2.6 Ďđĺäëîćĺíčĺ íŕ ďîńňŕâęó ňîâŕđŕ...270 // Ponuka na dodavku tovaru // 2.7 Îáńóćäĺíčĺ öĺíű ňîâŕđŕ...271
// Rokovanie î cene tovaru // 2.8 Óňî÷íĺíčĺ đŕçěĺđŕ öĺíű ďîńňŕâë˙ĺěîăî ňîâŕđŕ..273 // Spresnenie ceny dodavaneho tovaru // 2.9 Ńíčćĺíčĺ öĺíű...275 // Znizenie ceny // 2.10 Ďđîâĺđęŕ ęŕ÷ĺńňâŕ ňîâŕđŕ...277 // Kontrola kvality tovaru // 2.11 Óńëîâč˙ ďîńňŕâęč îáîđóäîâŕíč˙...278 // Dodacie podmienky // 2.12 Óńëîâč˙ îňăđóçęč č óďŕęîâęč...281 // Podmienky odoslania a balenia // 2.13 Óďŕęîâęŕ č ňđŕíńďîđňčđîâęŕ...283 // Balenie a preprava // 2.14 Óďŕęîâęŕ č ňŕđŕ...284 // . Balenie a obal // 2.15 Óńëîâč˙ äîńňŕâęč č âűăđóçęč...286 // Podmienky dodavky a vykladky // 2.16 Óňî÷íĺíčĺ óńëîâčé îňăđóçęč...288 // Spresnenie podmienok expedicie // 2.17 Ńđîęč ďîńňŕâęč č óńëîâč˙ ďëŕňĺćŕ...289 // Dodacie lehoty a platobne podmienky // 2.18 Ăŕđŕíňč˙...292 // Zaruka // 2.19 Ďđîäëĺíčĺ ńđîęŕ ăŕđŕíňčč...295 // Predlzenie zarucnej lehoty // 2.20 Čńďűňŕíčĺ îáîđóäîâŕíč˙...296 // Skusky zariadenia // 2.21 Đĺęëŕěŕöč˙ óďŕęîâęč...298 // Reklamacia balenia // 2.22 Đĺęëŕěŕöč˙ ęŕ÷ĺńňâŕ ...299 // Reklamacia kvality // 2.23 Đĺęëŕěŕöč˙ ňîâŕđŕ...301 // Reklamacia tovaru // 2.24 Íŕđóřĺíčĺ ńđîęîâ âűăđóçęč...303 // Nedodrzanie terminu vykladky // 2.25 Îřčáî÷íŕ˙
äîńňŕâęŕ ňîâŕđŕ...306 // Omyl pri dodavke tovaru // 3 ĎĐČĚĹĐŰ ÍĹĘÎĚĚĹĐ×ĹŃĘČŐ ĎĹĐĹĂÎÂÎĐΠ308 UKAZKY NEOBCHODNYCH ROKOVANI // 3.1 Ó÷ŕńňčĺ â âűńňŕâęĺ-˙đěŕđęĺ...308 // Ucast na vystavnych trhoch // 3.2 Íŕ ăđŕíčöĺ. Ňŕěîćĺííŕ˙ äĺęëŕđŕöč˙...310 // Na hraniciach. Colne vyhlasenie // 3.3 Ďđčĺçä â Đîńńčţ íŕ ÷ŕńňíîé ěŕřčíĺ...311 // Prichod do Ruska na sukromnom aute // 3.4 Âűďîëíĺíčĺ ňŕěîćĺííűő ôîđěŕëüíîńňĺé...313 // Vybavenie colnych formalit // 4 ĐĹ×ĹÂŰĹ ŘŇŔĚĎŰ...315 // ZAUZIVANE OBRATY // 4.1 Äë˙ íŕ÷ŕëŕ đŕçăîâîđŕ...315 // Na zaciatku rozhovoru // 4.2 Ďđîěĺćóňî÷íűĺ âűđŕćĺíč˙...316 // Spojovacie vyrazy // 4.3 Çŕęëţ÷čňĺëüíűĺ ôđŕçű ...317 // Zaverecne vyrazy // 4.4 Âűđŕćĺíčĺ îäîáđĺíč˙, ńîăëŕńč˙, óâĺđĺííîńňč...318 // Vyjadrenie suhlasu, zhody a presvedcenia // 4.5 Âűđŕćĺíčĺ íĺîäîáđĺíč˙, íĺńîăëŕńč˙, îňęŕçŕ...319 // Vyjadrenie nesuhlasu, odporu a odmietnutia // 4.6 Âűđŕćĺíčĺ ńîâĺňŕ, đĺęîěĺíäŕöčč ...320 // Rady a odporucania // 4.7 Âűđŕćĺíčĺ ńîćŕëĺíč˙, ńî÷óâńňâč˙, ńčěďŕňčč...321 // Vyjadrenie lutosti, sucitu a sympatii // 4.8 Âűđŕćĺíčĺ ńîěíĺíč˙, ęîëĺáŕíč˙, íĺîďđĺäĺëĺííîńňč... 322 Vyjadrenie
pochybnosti, vahania a neurcitosti // ČŃĎÎËÜÇÎÂŔÍÍŔß ËČŇĹĐŔŇÓĐŔ POUZITA LITERATURA // 323

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC