Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Bratislava : ADIN, 2009
224 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-89244-49-2 (brož.)
Obsahuje tabulky a grafy
"Institute of Public Policy"--Obálka
Obsahuje bibliografii na s. 222-223
000176645
OBSAH // A. Vedecká práca (Karol Decsi - Katarína Staronová) // 1. Teoretické východiská vedeckej práce a vedeckého myslenia 13 // 1.1 Pojmy 13 // 1.2 Vývin a tvorba teórie 15 // 1.3 Metóda a metodológia 16 // 2. Vedeckosť a vedecké písanie v spoločenských vedách 22 // 2.1 Poznávanie v spoločenských vedách 22 // 2.2 Čo je a čo nie je vedecké 25 // 2.3 Vedecké kritériá 27 // 2.4 Výskumný proces 28 // 2.5 Výskumný plán i 32 // 3. Charakteristika jednotlivých druhov vedeckých prác 36 // 3.1 Prehľad rôznych druhov vedeckého textu 36 // 3.2 Kvalifikačné práce 38 // 3.3 Vysokoškolské práce 41 // 3.4 Prakticky orientované práce 46 // 3.5 Iné 47 // 4. Všeobecné techniky vedeckého pracovania 50 // 4.1 Práca s literatúrou 50 // 4.2 Výber vhodnej témy 52 // 4.3 Práca s textom 56 // 4.4 Excerptovanie 56 // 4.5 Vedecké čítanie 58 // 4.6 Časový manažment 66 // B. Výstavba a úprava vedeckého textu (Katarína Staronová) // 1. Výstavba textu 75 // 1.1 .Základné časti textu 76 // 1.1.1 Titulný list a obal práce 78 // 1.1.2 Abstrakt 84 // 1.1.3 Obsah 85 // 1.1.4 Zoznam tabuliek, schém a obrázkov 87 // 1.1.5 Zoznam skratiek a symbolov 87 // 1.1.6 Úvod 88 // 1.1.7 Teoretické východiská 98 // 1.1.8 Metódy 115 // 1.1.9 Výsledky 132 // 1.1.10 Diskusia a interpretácia 140 // 1.1.11 Záver 144 // 1.1.12 Zoznam bibliografických odkazov 147 // 1.1.13 Prílohy 149 // 1.1.14 Sprievodný materiál 150 // 2. Argumentácia 152
// 3. Koherencia textu 159 // 3.1 Štruktúra odseku 159 // 3.2 Štruktúra kapitoly 161 // 3.3 Viazanosť textu 162 // 3.3.1 Orientátory 163 // 3.3.2 Konektory ; 163 // 3.3.3 Opakovanie kľúčových slov 164 // 4. Štýlová výstavba vedeckého textu 170 // 4.1 Autor a čitateľ vedeckého textu 170 // 4.2 Ďalšie subjekty v texte 172 // 4.3 Vecná presnosť a neutralita 172 // 4.4 Odborná terminológia 172 // 4.5 Bezpríznakové slová i 173 // 5. Grafická úprava vedeckého textu 175 // 5.1 Riadkovanie, veľkosť a typ písma 176 // 5.2 Okraje : 177 // 5.3 Odsadzovanie textu 178 // 5.4 Číslovanie 179 // 5.5 Interpunkcia 180 // C. Dokumentácia prameňov, odkazovanie a citovanie vo vedeckom texte (Katarína Staronová) // 1. Základné pojmy a vzťahy 187 // 2. Etika citovania 189 // 2.1 Prečo citujeme 189 // 2.2 Doslovné citovanie 192 // 2.3 Parafrázovanie 195 // 2.4 Sumarizácia 196 // 2.5 Integrácia doslovného citovania/parafrázy/sumarizácie do textu 196 // 2.6 Plagiátorstvo 199 // 3. Techniky citovania a odkazovania 206 // 3.1. Metóda prvého citačného údaja (vnorené bibliografické odkazy) 208 // 3.2. Metóda priebežných číselných odkazov (odkazy pod čiarou/za textom) 210 // 3.3.Všeobecné pravidlá citovania a odkazovania 212 // 3.3.1 Zoznam bibliografických odkazov 212 // 3.3.2 Citovanie elektronických zdrojov 217 // 3.3.3 Citovanie zákonov 220 // 3.3.4 Citovanie rozhovorov 221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC