Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(45) Půjčeno:90x 
BK
Praha : Acorus, c2009
92 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-254-5422-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 89-90
000176647
1. DEFINIČNÍ VYMEZENÍ FENOMÉNU DOMÁCÍHO NÁSILÍ (Kateřina Macková) -- 1.1 Pojem domácí násilí -- 1.2 Druhy a formy domácího násilí -- 1.3 Teorie příčin vzniku domácího násilí -- 1.4 Specifické znaky domácího násilí -- 2. POZNATKY VÝZKUMŮ DOMÁCÍHO NÁSILÍ (Kateřina Macková) -- 3. OSOBNOST OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ A JEJÍ PROŽÍVÁNÍ (Zdeňka Bednářová) -- 3.1 Psychický stav -- 3.2 Vývoj v orientační rodině -- 3.3 Verbální a neverbální projevy -- 4. NÁSILNÁ OSOBA (Zdena Bednářová) -- 4.1 Rizikový partner -- 4.2 Týrající partner -- 5. RODINNÝ SYSTÉM OHROŽENÝ DOMÁCÍM NÁSILÍM (Petra Wünschová) -- 5.1 Vliv domácího násilí na prožívání a rodičovské kompetence matky -- 5.1.1 Nízké sebehodnocení -- 5.1.2 Dlouhodobá emocionální frustrace matky -- 5.1.3 Nereálné vnímání situace a světa okolo ---
5.1.4 Depresivní prožívání až klinická deprese, často se sebevražednými sklony, pocit bezmoci, úzkosti -- 5.1.5 Pocit izolace, odcizení vlastnímu prožívání, problémy s intimitou -- 5.1.6 Psychosomatické projevy -- 5.2 Násilný otec v rodinném systému -- 5.2.1 Vliv násilného otce na rodinný systém -- 5.3 Vliv domácího násilí na vývoj dítěte -- 5.3.1 Oblasti ohrožení vývoje dítěte vyrůstajícího v rodině s domácím násilím -- 5.3.2 Specifika ohrožení psychosociálního vývoje dítěte v jednotlivých vývojových etapách -- 5.3.3 Vývojové potřeby dítěte a domácí násilí -- 6. PRÁCE S OBĚTÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ -- 6.1 První kontakt (Zdeňka Bednářová) 6.1.1 Bezpečnostní plán -- 6.2 Motivace k řešení (Zdeňka Bednářová) -- 6.3 Krizová intervence (Zdeňka Bednářová) -- 6.4 Posttraumatická stresová porucha možnosti terapie (Kateřina Macková) -- 6.4.1 Příznaky PTSP -- 6.4.2 Rizikové skupiny a prevalence ---
6.4.3 Terapie traumatu -- 6.4.4 Vedení poradenského rozhovoru s osobou s projevy PTSP -- 6.4.5 Seznam pomocných opatření pro osoby s projevy PTSP -- 6.5 Individuální plánování (Kateřina Macková) -- 6.5.1 Průběh individuálního plánování s klientkami Acorusu příklad dobré praxe 6.5.1.1 Individuální plánování v rámci pobytu v azylovém domě -- 6.6 Systematická pomoc při řešení domácího násilí (Zdeňka Bednářová) -- 6.7 Psychohygiena pro pomáhající (Kateřina Macková) -- 7. PRÁCE S DÍTĚTEM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM (Petra Wünschová) -- 7.1 Mapování situace -- 7.1.1 Rodinná historie, kontext a průběh domácího násilí v rodině -- 7.1.2 Vliv domácího násilí na chování a prožívání dítěte -- 7.1.3 Vliv domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte, zdravotní či školní problémy -- 7.1.4 Vliv domácího násilí na vazbu rodičů s dítětem a rodičovské kompetence ---
7.1.5 Funkční postavení dítěte v rodinném systému -- 7.1.6 Rizika dalšího poškození vývoje dítěte -- 7.2 Vedení rozhovoru s dítětem -- 8. PRÁCE S RODINNÝM SYSTÉMEM BĚHEM POBYTU OHROŽENÝCH OSOB V AZYLOVÉM DOMĚ (Petra Wünschová) -- 8.1 Zkušenosti s adaptací klientů na život v azylovém domě -- 8.2 Bezpečný kontakt dítěte s otcem -- 8.3 Výchovné a vztahové problémy v rodině po odchodu do azylového domu -- 8.4 Sociální propad dítěte žijícího v azylovém domě -- 9. SPECIFICKÉ PROGRAMY PRO PRÁCI S RODINNÝM SYSTÉMEM ZASAŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM -- 9.1 Trénink rodičovských dovedností (Kateřina Bláhová) -- 9.1.1 Teoretická východiska -- 9.1.1.1 Vztahová vazba -- 9.1.1.2 Vztahová vazba a domácí násilí -- 9.1.2 Popis programu, principy, cíle -- 9.1.3 Zkušenosti s realizací TRD v azylovém domě -- 9.1.4 Kasuistika klientky azylového domu, která se svým dítětem absolvovala TRD ---
9.2 Videotrénink interakcí (Zdeňka Bednářová)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC