Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : BEN - technická literatura, 2006
351 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7300-195-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 328-333, bibliografické odkazy a rejstřík
000177079
Seznam obrázků 13 // Seznam tabulek 13 // Tabulky s příklady a případovými studiemi 13 // O čem a pro koho 14 // Proč si vybrat právě tuto knihu? 14 // Komu je kniha určena? 14 // Struktura publikace 15 // Různé kategorie čtenářů, předpoklady a cíle knihy 16 // Poděkování 16 // 1 Co je Internet 17 // 1.1 Stručná historie Internetu 18 // 1.2 Internet, intranet, extranet a další pojmy 23 // 1.3 Základní vlastnosti Internetu 25 // 1.4 Problémy a omezení 26 // 1.5 Organizace a zajištění provozu Internetu 28 // 1.6 Dokumenty a standardy Internetu 29 // 1.7 Základní zásady slušného chování na Internetu 30 // Shrnutí 31 // Klíčové pojmy 32 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 32 // 2 Možnosti jednotlivých služeb Internetu 33 // 2.1 Elektronická pošta (e-mail) 34 // 2.2 World Wide Web (WWW, Web) 35 // 2.2.1 Push technologie 36 // 2.2.2 RSS (RSS kanály), podcasting 36 // 2.2.3 Blogy (weblogy) 37 // 2.3 FTP, SCP, SFTP, FTPS 38 // 2.4 Adresné konference (mailing lists) 39 // áiftf // Obsah // 5 // 2.5 Diskusní skupiny (NetNews, News) 40 // 2.6 Telnet a SSH - přístup ke vzdálenému počítači 41 // 2.7 Telefonování a faxování přes Internet 42 // 2.8 Instant messaging 44 // 2.9 P2P sítě 45 // 2.10 Další služby 46 // Shrnutí 48 // Klíčové pojmy 49 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 49 // 3 Základní pojmy a technologie 51 // 3.1 Protokoly, protokoly, protokoly 52 // 3.2 IP adresy a domény, URL 56 // 3.3 Logovací soubory 61 // 3.4 Cookies 62 // 3.5 Sessions 63 // 3.6 Web bugs, PIE 64 // 3.7 Public domain, freeware, shareware, open source software 65 // 3.7.1 Open Source Software (OSS) 67 // 3.7.2 Příklady OSS resp. GNU projektů 68 // 3.7.3 Obchodní model OSS 70 // 3.7.4 Výhody Open Source 70 // 3.8 Multimédia, hypertext, hypermédia a HTML 71 //
3.9 Generování stránek a skriptovací jazyky pro WWW 76 // 3.10 Bezpečnost, druhy rizik a prostředky ochrany 78 // 3.10.1 Autentizace a autorizace 83 // 3.10.2 Klíčové pojmy z kryptografie 84 // Shrnutí 86 // Klíčové pojmy 87 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 87 // 4 Nová ekonomika nebo jen pojmy? 89 // 4.1 Hlavní změny ve světovém hospodářství 90 // 4.2 Kontext změn - nová nebo stále stejná ekonomika? 90 // 4.3 Charakteristické rysy „nové ekonomiky“ 91 // 4.4 Blíže k významu ICT 92 // 4.5 Existují empirické důkazy? 93 // 4.6 Dílčí závěry - dopady „nové ekonomiky“ 94 // Klíčové pojmy 94 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 94 // 5 E-komerce a internetový marketing 95 // 5.1 Elektronické podnikání a obchodování (e-komerce) 96 // 5.2 Definice e-komerce dle OECD 96 // 5.2.1 Širší a užší definice e-komerce dle OECD 97 // 5.2.2 Druhy elektronického obchodování (podle subjektů) 97 // 5.2.3 Vymezení e-komerce dle zahrnutých procesů 98 // 5.3 Internet jako součást podnikové strategie 99 // 5.4 Rozsah, výhody a rizika využití Internetu ve firmě 100 // 5.5 Etapy e-komerce 101 // 5.6 E-komerce a fáze obchodního případu 102 // 5.7 E-komerce, internetový a mobil marketing 103 // Shrnutí 104 // Klíčové pojmy 105 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 105 // 6 Internet jako zdroj informací pro firmy 107 // 6.1 Druhy informací (obecně) 108 // 6.2 Druhy informací na Internetu důležité pro firmy 109 // 6.2.1 Firemní informace a informace o firmách 109 // 6.2.2 Burzovní informace 110 // 6.2.3 Informace ze státní správy a samosprávy 112 // 6.2.4 Informace na podporu podnikání a vývozu 113 // 6.2.5 Statistické a demografické informace 115 // 6.2.6 Informace firem zabývajících se výzkumem trhu 116 //
6.2.7 Patentové a související informace 116 // 6.2.8 Publicistické, zpravodajské a odborné informace 117 // 6.2.9 Právní informace 118 // 6.3 Hodnocení informačních zdrojů 118 // Shrnutí 119 // Klíčové pojmy 120 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 120 // 7 Výzkumy s využitím Internetu 121 // 7.1 Sběr dat, měření a audity 122 // 7.2 Typy výzkumů 124 // 7.3 Kvantitativní výzkumy 124 // 7.4 Kvalitativní výzkumy 125 // 7.5 Respondenti (výběr, motivace, identifikace) 126 // 7.6 Výhody a nevýhody on-line výzkumů 127 // 7.7 Příklady konkrétních měření a výzkumů 128 // 7.7.1 Internet Domain Survey 129 // 7.7.2 Počty uživatelů celkem a dle jazykových oblastí 131 // 7.7.3 Vybrané údaje za Českou republiku 131 // Shrnutí 132 // Klíčové pojmy 133 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 133 // 8 Výrobková politika 135 // 8.1 Internet jako zdroj informací o výrobcích 136 // 8.2 Vývoj nových výrobků a cyklus jejich životnosti 137 // 8.3 Personalizace a přizpůsobení 139 // 8.4 Sortiment a výrobky prodávané na Internetu 143 // 8.4.1 Obecné charakteristiky zboží, které se dobře prodává na Internetu 145 // 8.4.2 Rozsah a komoditní struktura nákupů na Internetu 146 // 8.5 Důsledky dematerializace výrobků 147 // 8.6 Switching costs, lock-in 148 // 8.7 Značka a doménová jména 149 // Shrnutí 150 // Klíčové pojmy 151 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 151 // 9 Cenová politika 153 // 9.1 Uplatnění tradičních nástrojů cenové politiky 154 // 9.1.1 Faktory, které ovlivňují způsob stanovení cen na Internetu 154 // 9.1.2 Metody tvorby cen na Internetu 155 // 9.1.3 Konkrétní cenové strategie 156 // 9.2 Dynamická tvorba cen 159 // 9.2.1 Stanovení individuální ceny prodávajícím 160 //
9.2.2 Různé typy aukcí 160 // 9.2.3 Elektronické tržiště pro subjekty veřejné správy 161 // 9.2.4 Pokusy o jiné cenové strategie 162 // 9.3 Komparativní nakupování 163 // 9.4 Servery s přehledy akčních cen 166 // Shrnutí 167 // Klíčové pojmy 168 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 168 // 10 Platební systémy a přímé bankovnictví 169 // 10.1 Klasické platební systémy (z hlediska Internetu) 170 // 10.2 Elektronické platební systémy 170 // 10.2.1 Platby platební kartou 172 // 10.2.2 Elektronická hotovost (elektronické/digitální peníze) 173 // 10.2.3 Elektronické šeky 174 // 10.2.4 Mikroplatby 174 // 10.2.5 Věrnostní platební systémy 175 // 10.2.6 Nejpoužívanější zahraniční systémy 175 // 10.3 Realita plateb na Internetu v ČR 176 // 10.4 Přímé bankovnictví 178 // 10.5 Platby prostřednictvím mobilů (m-platba) 180 // 10.6 Zprostředkovatelé plateb 181 // Shrnutí 181 // Klíčové pojmy 182 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 182 // 11 Distribuční politika 183 // 11.1 Distribuce nehmotného zboží 184 // 11.1.1 Hudba 184 // 11.1.2 Filmová produkce 186 // 11.1.3 Fotografie - fotobanky 188 // 11.1.4 Software 190 // 11.1.5 Informace a zpravodajství 192 // 11.1.6 Informace a zpravodajství pro firmy 193 // 11.1.7 Elektronické knihy a časopisy 194 // 11.1.8 Zábava a hry na Internetu 197 // 11.1.9 Letenky, zájezdy a další služby z oblasti CR 197 // 11.2 Distribuce hmotného zboží 200 // 11.2.1 Možnosti a reálně využívané formy distribuce 200 // 11.2.2 Konkrétní nabídky distribučních firem 202 // 11.2.3 Další činnosti spojené s distribucí 206 // 11.2.4 Příklady nabídky konkrétních internetových obchodů 207 // 11.3 Změna v úloze a postavení zprostředkovatelů 208 // 11.4 Dodavatelsko-odběratelské řetězce 209 //
11.4.1 Co je EDI, EDIFACT, ebXML 210 // Shrnutí 212 // Klíčové pojmy 213 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 213 // 12 Internetová reklama 215 // 12.1 Rozměr a dynamika internetové reklamy 216 // 12.2 Základní druhy internetové reklamy 217 // 12.3 Modely plateb za reklamu 218 // 12.4 E-mailová reklama (e-mail marketing) 220 // 12.4.1 Reklamním sdělením je celý e-mail 221 // 12.4.2 Reklamním sdělením je jen část e-mailu 222 // 12.4.3 Mail.One: ucelené řešení pro e-mail marketing 223 // 12.5 Grafická reklama 225 // 12.5.1 Přehled formátů grafické reklamy 225 // 12.5.2 Tendence v oblasti grafické reklamy 228 // 12.6 Textová reklama 229 // 12.6.1 Kontextová textová reklama Google AdWords 229 // 12.6.2 Český (slovenský) systém eTarget 236 // 12.6.3 Porovnání systémů Google AdWords/AdSense a eTarget 239 // 12.6.4 Další nové systémy kontextové (a jiné) reklamy 240 // 12.6.5 Vlastní řešení vybraných českých portálů 241 // 12.7 Další formy reklamy 243 // 12.7.1 Virální marketing 243 // 12.7.2 Partnerské programy (Affiliate Marketing) 246 // 12.7.3 Nepřímá reklama (Soft Selling) 247 // 12.7.4 Sponzorování obsahu (Content Sponsorships) 248 // 12.7.6 Microsites (též Minisites) 248 // 10 Jiří Sedláček: E-komerce, internetový a mobil marketing // 12.8 Optimalizace stránek (nejen) pro vyhledávače 248 // 12.8.1 Širší pohled na budování firemního webu 255 // 12.9 Spam není reklama 256 // Shrnutí 259 // Klíčové pojmy 260 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 260 // 13 Podpora prodeje 261 // 13.1 Slevy, akční ceny, cenové balíčky 262 // 13.2 Slevové kupóny (kupóny na slevy) 263 // 13.2.1 Kupónové stránky v zahraničí 264 // 13.2.2 Kupónové stránky v ČR 265 // 13.2.3 Možné problémy internetových kupónů a jejich řešení 267 //
13.3 Spotřebitelské soutěže a hry 270 // 13.3.1 Jak správně navrhnout soutěž či hru? 273 // 13.3.2 Web specializovaný na soutěže 274 // 13.3.3 Advergaming - příklady projektů 275 // 13.3.4 Internetová hra Pilsner Urquell Olympiáda 276 // 13.4 Vzorky a ochutnávky 279 // 13.4.1 Distribuce vzorků nehmotné povahy 279 // 13.4.2 Distribuce vzorků hmotné povahy 282 // 13.5 Věrnostní programy 284 // 13.5.1 Věrnostní systém firmy, která podniká mimo Internet 285 // 13.5.2 Věrnostní systém firmy podnikající na Internetu 288 // 13.5.3 Otevřené věrnostní systémy 291 // 13.5.4 Zahraniční otevřené věrnostní systémy 293 // 13.6 Další formy podpory prodeje 295 // 13.7 Obchodní a firemní podpora prodeje 296 // Shrnutí 297 // Klíčové pojmy 298 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 298 // 14 Mobil marketing a m-komerce // 14.1 Faktory a podmínky rozvoje // 14.1.1 Vývoj mobilních sítí a počtu uživatelů // 14.1.2 Klíčové vlastnosti mobilů a mobilních sítí // 14.2 Mobil marketing 303 // 14.2.1 Reklamní SMS 304 // 14.2.2 Reklamní NSM/EMS a MMS 305 // 14.2.3 Placený příjem reklamních SMS/MMS a e-mailů 305 // 14.2.4 SMS soutěže, ankety a hlasování 306 // 14.2.5 SMS, WAP, Java hry a advergaming 309 // 14.2.6 Reklamní loga na mobily a vyzváněcí melodie 309 // 14.2.7 Další formy 310 // 14.3 M-komerce 311 // 14.4 Podnikové a intranetové aplikace, další využití 312 // Shrnutí 313 // Klíčové pojmy 314 // Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení 314 // 15 Souvislosti a důsledky e-komerce 315 // 15.1 Oblasti změn a vliv Intemetu/ICT na ně 316 // 15.2 Výhody a přínosy Internetu a dalších ICT pro firmu 318 // 15.3 Typologie konkurenčních výhod a Internet/ICT 319 // 15.4 Úskalí a rizika komerčního využití Internetu 321 //
15.5 Podmínky rozvoje komerčního využití Internetu v ČR 322 // 15.6 Možnosti internetového a mobil marketingu 324 // 15.7 Místo závěru 325 // Nejdůležitější zkratky 326 // Seznam literatury a pramenů 328 // Rejstřík 334 // Adresy prodejen technické literatury 351 // Pár slov o nakladatelství 352
(OCoLC)85548199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC