Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Hurdík Jan - zákon (@@20121113-14:43:13@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(19.5) Půjčeno:39x 
BK
Příručka
2., aktualiz. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2009
239 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2866-7 (váz.)
Expert
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 231-232, bibliografické odkazy a rejstřík
Německé resumé
000177080
1. K teorii public relations -- 1.1 Úvod -- 1.2 Veřejné mínění, image a corporate identity východiska public relations -- 1.2.1 Veřejné mínění -- 1.2.2 Image -- 1.2.3 Corporate identity -- 1.3 Co jsou public relations? -- 1.4 Význam public relations v soudobé společnosti -- 1.5 Sociálněpsychologické roviny realizace public relations -- 1.6 Komunikační proces a jeho prvky -- 1.6.1 Subjekt PR -- 1.6.2 Předmět PR -- 1.6.3 Cíle PR -- 1.6.4 Koncepce (plán) PR -- 1.6.5 Realizátor PR -- 1.6.6 Prostředky a formy PR -- 1.6.7 Komunikační kanály PR -- 1.6.8 Cílová skupina PR -- 1.6.9 Zpětná vazba účinnost PR -- 2. Identita organizace přes corporate design k image firmy -- 2.1 Pojem a význam corporate identity -- 2.1.1 Historický exkurz -- 2.1.2 Definice corporate identity -- 2.2 Filozofie organizace -- 2.3 Corporate design -- 2.3.1 Značka -- 2.3.2 Rastr -- 2.3.3 Písmo (font) a typografie -- 2.3.4 Barva -- 2.3.5 Design a architektura ---
2.3.6 Jiné prostředky corporate designu -- 2.3.7 Tvorba a užívání design manuálu -- 2.4 Corporate communications -- 2.4.1 Corporate communications jeden z hlavních faktorů, jak obstát -- v konkurenčním prostředí -- 2.5 Corporate culture -- 2.6 Produkt organizace -- 2.7 Corporate image -- 3. Komunikační management public relations 21. století -- 3.1 Public relations jako nástroj řízení -- 3.1.1 Okruh pravidel PR managementu -- 3.1.2 Současné tendence PR managementu ve světě -- 3.2 Komunikace nová východiska a nové úkoly -- 3.3 Reputation management -- 3.3.1 Vytváření reputace -- 3.3.2 Obsah reputace -- 3.3.3 Zaměření a přínos reputace -- 3.3.4 Modely reputace -- 3.3.5 Měření reputace -- 3.4 Vytváření dojmů -- 3.4.1 Vytváření dojmů jako součást každodenního života -- 3.4.2 Management imprese pro osoby a organizace -- 3.4.3 Budování image, péče o něj a jeho obrana ---
3.4.4 Podmínky úspěchu, rizika a přínosy managementu imprese pro PR -- 3.5 Sociální odpovědnost podniků -- 3.6 Corporate governance větší transparentnost firem -- 3.7 Vytváření komunikační strategie PR kampaní -- 4. Krizová komunikace v PR. Issues management -- 4.1 Podstata problému -- 4.2 O co krizový management usiluje -- 4.3 Příprava krizového plánu -- 4.4 Principy reakce na krizovou situaci -- 4.5 Ukázkové případy -- 4.6 Praktická aplikace krizového managementu -- 4.7 Issues management -- 4.7.1 Životní cyklus issues -- 4.7.2 Čtyři kroky postupu v issues managementu -- 4.7.3 Obrana před issues -- 5. Tvorba pozitivního image směrem dovnitř i vně organizace -- 5.1 Interní public relations -- 5.2 Externí public relations -- 6. Potřebují výrobky publicitu? -- 6.1 Nová východiska a nové úkoly -- 6.2 Product publicity -- 6.3 Další možnosti uplatnění publicity v marketingových komunikacích — ---
6.4 Public relations v integrovaných marketingových komunikacích -- 7. Public relations v nepodnikatelském sektoru -- 7.1 Subjekty -- 7.1.1 Státní a veřejná správa, politické strany, veřejnoprávní média -- 7.1.2 Zájmové organizace hospodářské a zájmové svazy, asociace a organizace; odbory -- 7.1.3 Další neziskové organizace -- 7.2 Nemocnice -- 8. Interpersonální komunikace. Lobbing. Word of mouth -- 8.1 Interpersonální komunikace. Prostředky a formy -- 8.1.1 Komunikační dovednosti jednotlivce -- 8.2 Problematika lobbování -- 8.2.1 Charakteristika lobbingu -- 8.2.2 Lobbing v české společnosti -- 8.3 Word of mouth -- 9. Veletrhy a výstavy multimediálně i reálně. Nové rozměry eventů. PR audiovizuálně -- 9.1 Veletrhy -- 9.1.1 Obrysy vývoje vždy šlo také o image -- 9.1.2 Veletržní trh a účast vystavovatelů -- 9.1.3 Press relations další plus pro PR na veletrzích -- 9.1.4 Veletrhy: virtuálně, nebo reálně? ---
9.1.5 Veletržní komunikace roku 2020 -- 9.2 Výstavy nejen marketingově -- 9.3 Eventy. Osvědčené i nové -- 9.3.1 Charakteristika eventů v public relations -- 9.3.2 Plánování eventů -- 9.3.3 Druhy eventů -- 9.3.4 Tvorba a produkce eventů -- 9.3.5 Realizace eventů -- 9.3.6 Vyhodnocení eventů -- 9.3.7 Závěr -- 9.4 Audiovizuální prostředky a prostorové prezentace -- 9.4.1 Audiovizuální prostředky public relations -- 9.4.2 Prostorové prezentace -- 10. Corporate publishing. Inzerce jako prostředek PR -- 10.1 CP PR médium speciálního druhu -- 10.2 Časopisy pro zákazníky -- 10.3 Časopisy pro zaměstnance -- 10.4 Výroční zprávy nástroj investor relations -- 10.5 Jiné publikace -- 10.6 Produkce výročních zpráv, časopisů a dalších publikací -- 10.7 Inzerce jako prostředek public relations -- 11. Public relations online -- 11.1 PR komunikace online -- 11.1.1 Internetová exploze ---
11.1.2 PR online: integruje, urychluje a doplňuje public relations -- 11.2 Komunikační formy PR online -- 11.2.1 Webové stránky -- 11.2.2 Blogy -- 11.2.3 Podcast (audio) -- 11.2.4 Video-podcasting -- 11.2.5 Sociální sítě -- 11.2.6 Mobilní služby -- 12. Press relations: spolupráce s médii -- 12.1 Mediální informování veřejnosti a press relations -- 12.2 Organizace subjekt v press relations -- 12.2.1 Pochopení principu suverenity médií -- 12.2.2 Základní pravidla spolupráce s médii -- 12.2.3 Publicita, cíl subjektu v press relations -- 12.2.4 Vztahy s médii: partnerství a spolupráce -- 12.2.5 Zásady plánování spolupráce s médii -- 12.3 Tiskový mluvčí -- 12.4 Prostředky a formy press relations -- 12.4.1 Prostředky individuálního působení -- 12.4.2 Tiskové zprávy (tiskové informace, press release) -- 12.4.3 „Faux pas" ve spolupráci s médii -- 12.5 Tiskové akce -- 12.5.1 Tiskové konference -- 12.5.2 Tiskové brífinky ---
12.5.3 Zájezdy a pobyty novinářů tzv. tripy -- 12.5.4 Tisková střediska a jiné formy dočasných pracovišť pro novináře -- 12.6 Interview -- 12.7 Fotografie pro tisk -- 12.8 Informační a diskusní akce -- 12.9 Nové trendy prostředků a forem press relations -- 12.10 Média press relations -- 13. Účinnost public relations -- 13.1 Rozměry účinnosti PR -- 13.2 Postupy, jak změřit účinnost PR v praxi -- 13.3 Příklad měření účinnosti PR kampaně -- 13.4 Limity výzkumů při ověřování účinnosti PR -- 14. PR agentury a organizace působící v oboru public relations -- 14.1 Agentury a zadavatelé -- 14.2 Způsoby odměňování PR agentur -- 14.3 Jak se připravit na práci s PR agenturami -- 14.4 Organizace působící v oboru public relations -- 15. Nástin historie public relations -- 15.1 Kořeny public relations -- 15.2 Public relations do druhé světové války a během ní -- 15.3 Public relations v českém prostředí (1965-1989) ---
15.4 Dnešní public relations ve světě a v ČR -- Závěr -- Slovník vybraných odborných pojmů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC