Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Hurdík Jan - zákon (@@20121113-14:43:13@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(19.5) Půjčeno:39x 
BK
EB
Příručka
2., aktualiz. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2009
239 s. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2866-7 (váz.)
ISBN 978-80-247-6964-6 (online ; pdf)
Expert
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 231-232, bibliografické odkazy a rejstřík
Německé resumé
000177080
1. K teorii public relations // 1.1 Úvod // 1.2 Veřejné mínění, image a corporate identity východiska public relations // 1.2.1 Veřejné mínění // 1.2.2 Image // 1.2.3 Corporate identity // 1.3 Co jsou public relations? // 1.4 Význam public relations v soudobé společnosti // 1.5 Sociálněpsychologické roviny realizace public relations // 1.6 Komunikační proces a jeho prvky // 1.6.1 Subjekt PR // 1.6.2 Předmět PR // 1.6.3 Cíle PR // 1.6.4 Koncepce (plán) PR // 1.6.5 Realizátor PR // 1.6.6 Prostředky a formy PR // 1.6.7 Komunikační kanály PR // 1.6.8 Cílová skupina PR // 1.6.9 Zpětná vazba účinnost PR // 2. Identita organizace přes corporate design k image firmy // 2.1 Pojem a význam corporate identity // 2.1.1 Historický exkurz // 2.1.2 Definice corporate identity // 2.2 Filozofie organizace // 2.3 Corporate design // 2.3.1 Značka // 2.3.2 Rastr // 2.3.3 Písmo (font) a typografie // 2.3.4 Barva // 2.3.5 Design a architektura // 2.3.6 Jiné prostředky corporate designu // 2.3.7 Tvorba a užívání design manuálu // 2.4 Corporate communications // 2.4.1 Corporate communications jeden z hlavních faktorů, jak obstát // v konkurenčním prostředí // 2.5 Corporate culture // 2.6 Produkt organizace // 2.7 Corporate image // 3. Komunikační management public relations 21. století // 3.1 Public relations jako nástroj řízení // 3.1.1 Okruh pravidel PR managementu // 3.1.2 Současné tendence PR managementu ve světě // 3.2 Komunikace nová východiska a nové úkoly // 3.3 Reputation management // 3.3.1 Vytváření reputace // 3.3.2 Obsah reputace // 3.3.3 Zaměření a přínos reputace // 3.3.4 Modely reputace // 3.3.5 Měření reputace // 3.4 Vytváření dojmů // 3.4.1 Vytváření dojmů jako součást každodenního života // 3.4.2 Management imprese pro osoby a organizace //
3.4.3 Budování image, péče o něj a jeho obrana // 3.4.4 Podmínky úspěchu, rizika a přínosy managementu imprese pro PR // 3.5 Sociální odpovědnost podniků // 3.6 Corporate governance větší transparentnost firem // 3.7 Vytváření komunikační strategie PR kampaní // 4. Krizová komunikace v PR. Issues management // 4.1 Podstata problému // 4.2 O co krizový management usiluje // 4.3 Příprava krizového plánu // 4.4 Principy reakce na krizovou situaci // 4.5 Ukázkové případy // 4.6 Praktická aplikace krizového managementu // 4.7 Issues management // 4.7.1 Životní cyklus issues // 4.7.2 Čtyři kroky postupu v issues managementu // 4.7.3 Obrana před issues // 5. Tvorba pozitivního image směrem dovnitř i vně organizace // 5.1 Interní public relations // 5.2 Externí public relations // 6. Potřebují výrobky publicitu? // 6.1 Nová východiska a nové úkoly // 6.2 Product publicity // 6.3 Další možnosti uplatnění publicity v marketingových komunikacích // 6.4 Public relations v integrovaných marketingových komunikacích // 7. Public relations v nepodnikatelském sektoru // 7.1 Subjekty // 7.1.1 Státní a veřejná správa, politické strany, veřejnoprávní média // 7.1.2 Zájmové organizace hospodářské a zájmové svazy, asociace a organizace; odbory // 7.1.3 Další neziskové organizace // 7.2 Nemocnice // 8. Interpersonální komunikace. Lobbing. Word of mouth // 8.1 Interpersonální komunikace. Prostředky a formy // 8.1.1 Komunikační dovednosti jednotlivce // 8.2 Problematika lobbování // 8.2.1 Charakteristika lobbingu // 8.2.2 Lobbing v české společnosti // 8.3 Word of mouth // 9. Veletrhy a výstavy multimediálně i reálně. Nové rozměry eventů. PR audiovizuálně // 9.1 Veletrhy // 9.1.1 Obrysy vývoje vždy šlo také o image // 9.1.2 Veletržní trh a účast vystavovatelů //
9.1.3 Press relations další plus pro PR na veletrzích // 9.1.4 Veletrhy: virtuálně, nebo reálně? // 9.1.5 Veletržní komunikace roku 2020 // 9.2 Výstavy nejen marketingově // 9.3 Eventy. Osvědčené i nové // 9.3.1 Charakteristika eventů v public relations // 9.3.2 Plánování eventů // 9.3.3 Druhy eventů // 9.3.4 Tvorba a produkce eventů // 9.3.5 Realizace eventů // 9.3.6 Vyhodnocení eventů // 9.3.7 Závěr // 9.4 Audiovizuální prostředky a prostorové prezentace // 9.4.1 Audiovizuální prostředky public relations // 9.4.2 Prostorové prezentace // 10. Corporate publishing. Inzerce jako prostředek PR // 10.1 CP PR médium speciálního druhu // 10.2 Časopisy pro zákazníky // 10.3 Časopisy pro zaměstnance // 10.4 Výroční zprávy nástroj investor relations // 10.5 Jiné publikace // 10.6 Produkce výročních zpráv, časopisů a dalších publikací // 10.7 Inzerce jako prostředek public relations // 11. Public relations online // 11.1 PR komunikace online // 11.1.1 Internetová exploze // 11.1.2 PR online: integruje, urychluje a doplňuje public relations // 11.2 Komunikační formy PR online // 11.2.1 Webové stránky // 11.2.2 Blogy // 11.2.3 Podcast (audio) // 11.2.4 Video-podcasting // 11.2.5 Sociální sítě // 11.2.6 Mobilní služby // 12. Press relations: spolupráce s médii // 12.1 Mediální informování veřejnosti a press relations // 12.2 Organizace subjekt v press relations // 12.2.1 Pochopení principu suverenity médií // 12.2.2 Základní pravidla spolupráce s médii // 12.2.3 Publicita, cíl subjektu v press relations // 12.2.4 Vztahy s médii: partnerství a spolupráce // 12.2.5 Zásady plánování spolupráce s médii // 12.3 Tiskový mluvčí // 12.4 Prostředky a formy press relations // 12.4.1 Prostředky individuálního působení // 12.4.2 Tiskové zprávy (tiskové informace, press release) //
12.4.3 „Faux pas" ve spolupráci s médii // 12.5 Tiskové akce // 12.5.1 Tiskové konference // 12.5.2 Tiskové brífinky // 12.5.3 Zájezdy a pobyty novinářů tzv. tripy // 12.5.4 Tisková střediska a jiné formy dočasných pracovišť pro novináře // 12.6 Interview // 12.7 Fotografie pro tisk // 12.8 Informační a diskusní akce // 12.9 Nové trendy prostředků a forem press relations // 12.10 Média press relations // 13. Účinnost public relations // 13.1 Rozměry účinnosti PR // 13.2 Postupy, jak změřit účinnost PR v praxi // 13.3 Příklad měření účinnosti PR kampaně // 13.4 Limity výzkumů při ověřování účinnosti PR // 14. PR agentury a organizace působící v oboru public relations // 14.1 Agentury a zadavatelé // 14.2 Způsoby odměňování PR agentur // 14.3 Jak se připravit na práci s PR agenturami // 14.4 Organizace působící v oboru public relations // 15. Nástin historie public relations // 15.1 Kořeny public relations // 15.2 Public relations do druhé světové války a během ní // 15.3 Public relations v českém prostředí (1965-1989) // 15.4 Dnešní public relations ve světě a v ČR // Závěr // Slovník vybraných odborných pojmů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC