Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
[Praha] : Professional Publishing, 2009
380 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-86946-38-2 (váz.)
čeština
Obsahuje bibliografii na s. 364-371 a rejstřík
Část. souběžný anglický text, anglické resumé
000177084
1. VYSTAVOVÁNÍ A PŘEDVÁDĚNÍ NEJSTARŠÍ FORMY KOMERČNÍ -- KOMUNIKACE VE SVĚTĚ -- Vývojové tendence komerčních komunikačních aktivit -- 1.1. Města a trhy -- 1.2. Počátek nového věku věku Gutenberga -- 1.3. Informace jako zboží, poštovní síť jako forma distribuce -- 1.4. Průmyslová revoluce a první inzerce -- 1.5. Vývoj periodického tisku na našem území -- 1. 6. Vznik reklamních agentur -- 1.7. Trhy a generace veletrhů -- 1.8. Reklamní svět na přelomu 19. a 20. století -- 1.9. Vznik samostatné republiky a vývoj veletrhů -- 1.10. Hlavní rysy poválečného vývoje 1945 1953 -- 1.11. Vývoj propagace a veletrhů po roce 1953 -- Závěrem -- 2. SOUČASNÝ OBRAZ VELETRŽNÍHO PRŮMYSLU -- 2.1.Vývojové tendence na českém veletržním a výstavním trhu -- 2.2.Vývojové tendence na světovém veletržním a výstavním trhu -- Závěrem -- 3.VELETRŽNÍ ORGANIZACE SUBJEKT ORGANIZOVANÉ CÍLOVÉ AKTIVITY ---
3.1. Veletržní organizace prizmatem sociologie organizace -- 3.2. Veletržní organizace jako typ mediální organizace -- 3.3. Charakteristické rysy veletržní organizace jako mediální organizace -- 3.3.1 Monopol -- 3.3.2. Velikost -- 3.3.3.Horizontální a vertikální integrace -- 3.3.4. Diverzifikace -- 3.3.5. Nadnárodní instituce -- 3.3.6. Spolupráce -- 3.3.7. Kontrola a ovládnutí 1 -- 3.3.8. Institucionální hodnoty 1 -- 3.4. Zdroje financování 1 -- 3.5. Mediální instituce a výrobní postupy 1 -- 3.6. Mediální instituce a důsledky mediálního působení 1 -- 3.7. Mediální organizace a omezení ] -- 3.8. Mediální organizace a orgány státní správy ] -- Závěrem -- 4. VELETRH JAKO MULTIMÉDIUM -- 4.1. Komunikační specifika veletržního sdělování -- 4.2. Funkce veletržního média -- 4.3. Mediace -- 4.4. Nástroje veletržní komunikace -- Závěrem -- 5. VELETRH V KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ -- 5.1. Veletrh a konkurenčnost ---
5.2. Pojem konkurence -- 5.3. Reálné konkurenční vztahy organizátorů veletržní komunikace -- 5.3.1. Mediální konkurenčnost -- 5.3.2. Tematická konkurenčnost -- 5.3.3. Podnikatelská konkurenčnost -- 5.4. Konkurenčnost z hlediska vystavovatele -- 5.4.1. Pozornost při vstupu na trh -- 5.4.2. Vystavovatelská prezentace jako forma průzkumu trhu -- 5.4.3. Veletržní účast jako příležitost k veletržnímu benchmarkingu konkurence -- 5.4.4.Veletržní účast jako příležitost k analýze trendů -- 5.4.5. Veletržní prezentace jako nástroj budování firemního image -- 5.5. Konkurenční prostředí z hlediska návštěvníka -- 5.5.1.Benchmarking -- 5.5.2. Image -- 5.6. Hlavní směry dalšího rozvíjení konkurenčnosti -- 6. TVŮRČÍ PŘÍPRAVA VELETRŽNÍHO VYSTOUPENÍ -- 6.1. Základní typologie veletrhů a expozic -- 6.2. Ideový záměr jako východisko tvůrčí práce -- 6.3. Fáze výstavního procesu ---
6.4. Tři hlavní tvůrci týmová práce základem úspěchu -- 6.5. Scénárista-liberto, technický scénář -- 6.6. Architekt hlavní tvůrce formy -- 6.7. Role grafika -- Závěrem -- 7. DOPROVODNÝ PROGRAM A JEHO INFORMAČNÍ ROLE -- 7.1. Geneze vzniku doprovodných programů ve 3. generaci veletrhů -- 7.2. Typologie doprovodných programů a jejich komunikační poslání -- 7.3. Doprovodný program ve výzkumech -- Závěrem -- 8. VELETRH JAKO PRODUKT A JEHO PROPAGACE -- 8.1. SWOT Analýza jako východisko -- 8.2. Specifika veletrhu jako produktu -- 8.3. Využití informačního produktu -- 8.3.1. Výrobní podnik a veletrh -- 8.3.2. Autosalón a internet -- 8.3.3. Veletrh mezi informačními zdroji -- 8.4. Propagace veletržního produktu -- 8.4.1.Informativní zaváděcí fáze propagace -- 8.4.2. Přesvědčovací fáze propagace -- 8.4.3. Připomínková fáze propagace -- 8.4.4. Hodnotící fáze propagace -- 8.5. Náklady na veletržní propagaci -- Závěrem ---
9. EFEKTIVNOST VELETRŽNÍHO VYSTOUPENÍ -- A ZPŮSOBY JEJÍHO MĚŘENÍ -- 9.1. Veletržní audit-první zdroj základních objektivizujících dat -- 9.2. Východiska měření efektivnosti -- 9.3. Návštěvník veletrh účinnost -- 9.3.1.Složení návštěvnické veřejnosti z hlediska základních -- sociodemografických znaků -- 9.3.2. Informační zdroje o veletrhu -- 9.3.3. Cíle návštěvy a míra jejich naplnění -- 9.3.4. Některá návštěvnická hodnocení -- 9.3.5. Frekvence návštěvnosti a ochota přijít opět -- 9.3.6. Hodnocení doprovodného programu -- 9.3.7. Délka pobytu na veletrhu -- 9.3.8. Hodnocení úrovně veletržního areálu -- 9.4. Vystavovatel veletrh účinnost -- 9.4.1. Analýza vystavovatelské veřejnosti -- 9.4.2. Postavení respondentů ve firmě -- 9.4.3. Hlavní formy propagace vlastní účasti na FOR ARCH 2001 -- 9.4.4. Hlavní cíle účasti a míra jejich naplnění -- 9.4.5. Očekávání dalších obchodních jednání ---
9.4.6. Ekonomické efekty veletržní účasti -- 9.4.7. Spokojenost vystavovatelů -- 9.4.8. Celkový dojem vystavovatelů z veletrhu -- 9.4.9. Očekávaná účast na příštím ročníku veletrhu -- Závěrem -- 10. PERSPEKTIVY VELETRHŮ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC