Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

penologie (@@20121104-12:00:40@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2009
184 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1626-1 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Vydavatel: Univerzita Karlova
000177086
Předmluva -- Vymezení psychosociální intervence -- Vztah pojmů intervence a prevence -- Co zohlednit při konstrukci intervenčního programu -- Psychosociální intervence u somaticky nemocných -- Problematika somaticky nemocných -- Subjektivní prožívání nemoci -- Psychosociální intervence u nádorových onemocnění -- Nádorová onemocnění a prevence -- Psychologicko-psychoterapeutická intervence -- u onkologických onemocnění -- Nádorová onemocnění u dětí a dospělých (srovnání) -- Umírání a paliativní medicína -- Paliativní medicína a hospicová péče -- Domácí péče -- Psychosociální intervence u smyslově postižených -- Sluchové vady -- Psychosociální problémy způsobené vadou sluchu -- Zrakové vady -- Tělesné postižení -- Služby pro tělesně postižené -- Psychosociální intervence u duševně nemocných -- Psychiatrické léčebny -- Extramurální péče -- Ambulantní psychiatr -- Klinický psycholog -- Mobilní služba, domácí léčení -- Služba s možností přespání -- Terénní práce s klientem -- Denní stacionáře, sanatoria -- Komunitní centrum, komunitní péče -- Terapeutická komunita -- Podpora v bydlení -- Volnočasové a vzdělávací aktivity -- Vzdělávací aktivity -- Svépomocné aktivity -- Předcházení nemoci -- Mediální programy -- Psychosociální intervence u autismu -- Intervence zaměřená na rodiče -- Intervence zaměřená na postiženého autismem — -- Zaměstnávání
autistů -- Psychosociální intervence u alkoholových -- a dalších závislostí -- Krizová intervence u dospělých -- Pojem krize -- Typologie krizí -- Krizová intervence -- Telefonická krizová intervence (TKI) -- Psychosociální intervence při hromadném neštěstí -- První pomoc a vyprávění -- Debriefing a defusing -- Materiální a humanitární pomoc -- Oběti hromadných neštěstí -- Hromadné dopravní nehody -- Dětská krizová intervence -- Dítě v krizi -- Předcházíme krizím primární prevence -- Řešení krize -- Dostupnost krizové intervence pro dítě -- Formy a metody intervence u dětí -- Zvláštní skupiny dětí vyžadujících krizovou intervenci 10.6.1 Týrané a zneužívané děti -- Sexuální zneužívání -- Děti jako oběti traumatizujících událostí -- Psychosociální intervence v nezaměstnanosti -- Nezaměstnanost -- Psychosociální intervence u nezaměstnaných -- Motivační a resocializační programy -- Rekvalifikační a motivační programy -- Efektivní osobní strategie a psychoterapie -- Přehled služeb a poradenství pro nezaměstnané v Praze -- Psychosociální intervence v řadách policie -- Kritický incident jako spouštěč stresu -- Posttraumatická stresová porucha (PTSD) -- Mitchellova metoda a její kritika -- Intervence po použití střelné zbraně -- Sebevraždy a úmrtí policistů -- Specifické okolnosti sebevražd policistů -- Překážky prevence a intervence -- Odchod do výslužby
-- Ztráta skupinové podpory -- Policistova rodina další zdroj traumatu -- Psychosociální intervence u policistů v ČR -- Empirická sonda o aktuální míře pracovního stresu -- a výkonu služby u Policie ČR -- Psychosociální intervence u zdravotnického personálu -- Specifika zátěže zdravotnického personálu -- Burnout syndrom -- Jiné důsledky zátěže zdravotníků -- Intervence v situaci burnout -- Rizika a stresové faktory v práci zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb -- Psychosociální intervence u cizinců -- (azylantů a přistěhovalců) -- Migranti -- Migrace a Česká republika -- Azylová procedura -- Státní integrační program -- Aktivity nestátních neziskových organizací -- Aktivity Ministerstva vnitra ČR a Charity -- MV správa uprchlických zařízení -- Ohrožené skupiny žadatelů o azyl -- Spolupráce s městy a obcemi, akce pro veřejnost -- Charita -- Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky -- Psychosociální intervence ve vztahu k životnímu prostředí -- Osobnost jedince z hlediska jeho chování k přírodě -- Situační podmíněnost chování jedince k přírodě

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC