Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
346 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7380-225-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 316-330, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000177088
ČÁST SOCIOLOGICKÁ -- 1. Sociologie jako teoreticko-empirická věda -- 1.1 Když se řekne „sociologie" -- 1.2 Struktura sociologie -- 1.3 Funkce sociologie -- 1.4 Teoretická východiska sociologie -- 1.5 Vznik a vývoj sociologie aneb stručný úvod -- do historie sociologického myšlení -- 1.6 Československá a česká sociologie -- 2. Sociologický výzkum -- 2.1 Metody a techniky sociologického výzkumu -- 2.2 Sociologický výzkum v praxi -- 3. Společnost a společenský vývoj -- 3.1 Společnost -- 3.2 Společenský vývoj -- 3.3 Tradiční společnost -- 3.4 Moderní společnost aneb o okolnostech vzniku sociologie -- 3.5 Soudobá společnost -- 4. Společenský řád -- 4.1 Společnost a společenská smlouva -- 4.2 Společnost a řád -- 4.3 Normy a deviace -- 4.4 Jinakost a konformita -- 4.5 Hra a opojení jako jiné cesty ke konformitě -- 5. Kultura -- 5.1 Když se řekne „kultura" -- 5.2 Funkce kultury -- 5.3 Struktura kulturního prostředí -- 5.4 Pluralita v kultuře -- 5.5 Předsudky a stereotypy -- 6. Sociální struktura -- 6.1 Sociální struktura -- 6.2 Sociální stratifikace -- 6.3 Stratifikační systémy -- 6.4 Sociální mobilita -- 6.5 Sociální skupiny -- 7. Socializace -- 7.1 Člověk tvor přírodní a společenský -- 7.2 Socializace a osobnost -- 8. Sociální deviace -- 8.1 Deviace -- 8.2 Sociální patologie -- 9. Veřejné mínění a jeho výzkum -- 9.1 Veřejné mínění -- 9.2 Výzkum veřejného mínění -- 10. Sociologické
diagnózy současné společnosti -- 10.1 Obecné shrnutí výkladových koncepcí -- 10.2 Snímek života (v) soudobé společnosti -- ČÁST POLITOLOGICKÁ -- 1. Politologie a společenské vědy -- 1.1 Pracovní vymezení politologie -- 1.2 Legitimování politologie -- 1.3 Různá pojetí politologie na základě předmětu zkoumání -- 1.4 Přístupy a metodologický pluralismus v politologii -- 1.5 Vznik politologie a její americká a evropská podoba -- 1.6 Politologie v našich podmínkách -- 1.7 Problém vědeckosti politologie -- 1.8 Jazyk politologie normativní a deskriptivní pojmy -- 2. Politika jako mnohostranná sociální činnost -- 2.1 Pracovní vymezení politiky -- 2.2 Charakteristika politiky jako praktické činnosti -- 2.3 Četnost oblastí působení politiky -- 2.4 Tři organické dimenze politiky: polity, politics, policy -- 2.5 Politika jako uměni vládnout -- 2.6 Politika jako věc veřejná -- 2.7 Politika jako moc -- 2.8 Politika jako proces a metoda řešení společenských sporů -- 2.9 Vztah člověka k politice -- 3. Přehled politických ideologií -- 3.1 Liberalismus -- 3.2 Konzervatismus ’ -- 3.3 Socialismus -- 3.4 Nacionalismus -- 3.5 Fašismus -- 3.6 Anarchismus -- 3.7 Feminismus -- 3.8 Environmentalismus -- 3.9 Náboženský fundamentalismus -- 4. Politické strany a stranické systémy -- 4.1 Pracovní vymezení politické strany -- 4.2 Význam stran a stranická demokracie -- 4.3 Strana, frakce, zájmová skupina, hnutí a politické
ligy -- 4.4 Přístupy objasňující vznik stran -- 4.5 Vývojové typy stran -- 4.6 Evropská stranická rodina -- 4.7 Funkce stran -- 4.8 Pracovní vymezení stranického systému -- 4.9 Počet stran a „třídy" stranických systémů -- 4.10 Charakteristika stranických systémů -- 5. Volby a volební systémy -- 6. Multikulturalismus -- 6.1 Demograficko-deskriptivní pojetí multikulturlismu -- 6.2 Ideologicko-normativní pojetí multikulturalismu -- 6.3 Programově-politické pojetí multikulturalismu -- 6.4 Multikulturalismus jako politická praxe -- 6.5 „Affirmative action" jako nástroj politiky multikulturalismu -- 6.6 Vztah mezi „affirmative action" a multikulturalismem -- 6.7 Kritika multikulturalismu -- 7. Lidská práva a jejich ochrana -- 7.1 Pojem lidských práv -- 7.2 Historický nástin vývoje koncepce lidských práv -- 7.3 Základní charakteristika a kategorizace lidských práv -- 7.4 Ochrana lidských práv -- 7.5 Současná dilemata související s ochranou lidských práv -- 8. Mezinárodní terorismus -- 8.1 Pracovní vymezení terorismu -- 8.2 Problém s definicí terorismu -- 8.3 Mezinárodní a globální terorismus -- 8.4 Protiteroristická politika USA -- 8.5 Protiteroristická politika Evropské unie

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC