Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.7) Půjčeno:64x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Karolinum, 2009
511 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-1648-3 (brožováno)
ISBN 978-80-246-2549-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 497-510 a bibliografické odkazy
Tematicky řazený výbor prací nestora jazykové bohemistiky dokumentuje 60 let vývoje spisovné češtiny a jejího studia. Prof. Daneš vybral práce publikované časopisecky, přednášky a příspěvky z konferencí (tiskem poprvé), které považuje za významné pro současné i budoucí studenty. Výběrová bibliografie časopiseckých i knižních publikací.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000177093
Úvodem -- Jazyk malého národa -- Jazyk a komunikace -- Některé základní vlastnosti přirozených jazyků Co všechno komunikujeme a jak -- Spisovný jazyk a jeho kultura -- Univerzália a specifika češtiny v období globalizačních proměn -- Situace češtiny: perspektiva i retrospektiva -- K dvěma základním otázkám kodifikace -- Teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického kroužku: -- pro i proti Nenechávejte svůj jazyk na pokoji! Jazyková terapie a verbální hygiena Kultura mluvených projevů Jazyková kultura a škola -- Jakou řečí mluví věda -- K mluvenosti a psanosti ve vědecké komunikaci O srozumitelnosti zákonů -- Některé aktuální jevy našeho jazyka -- O písmenku c a o písmenech a hláskách vůbec O spojce nebo -- naopak z hlediska lexikálního, syntaktického a textového O slovese oslovovat Nominativ jmenovací Je to o tom, ze Věříš tomu? Vůbec (ne). Od liščí nory k noře hobiti a dále k houbí žízni a meteoří encyklopedii -- Móda v jazyce Xenismy v dnešní češtině Obhroublost v jazyce a řeči Zábavné hry se slovy -- Syntaktické struktury -- Dvourovinná valenční syntax (DVS) K prohloubenějšímu rozboru souvětných vztahů Dostal jsem přidáno a podobné pasivní konstrukce Příslovce a příslovečné určení zřetelově vymezovací Účelové přívlastky s předložkami pro, na, k Jeden typ doplňků se spojkou jako Konfrontační spojení vět Takzvané „vztažné věty nepřivlastkové": současné názory na jejich status --
Intonace a významová výstavba promluvy Intonační systém spisovné češtiny Intonace otázky Intonace v textu (promluvě) -- O identifikaci známé (kontextově zapojené) informace v textu -- Typy tematických posloupností v textu -- Aktuální členění a text (Rekapitulace) -- K vztahu aktuálního členění a sémantické stavby výpovědi -- O jazyce literárních děl -- O koherenci textu Hovorů s T. G. Masarykem Haškův „Švejk" a Vachkovo „Bidýlko"-dva milníky ve vývoji jazyka české prózy -- Ediční poznámka -- Výběrová bibliografie Františka Daneše
(OCoLC)505914844
(OCoLC)882246405
cnb002012028

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC