Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:32x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
140 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1125-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-6869-4 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 133 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000177094
1. Vztah mezi lékařem a pacientem na počátku 21. století -- 1.1 Východiska biologická, psychosociální a kulturní -- 1.2 Specifické rysy medicíny a vztahu lékaře a pacienta -- Šamani a medicína přírodních národů -- Historický kontext evropské (západní) medicíny -- Jak „vzniká" lékař -- Postavení lékaře v současné společnosti -- Medicína a smrt -- Vědeckost medicíny -- 1.3 Subjektivní jevy v medicíně lékař a psychika pacienta -- 1.4 Medicína v souvislostech -- Medicína z ekonomického hlediska -- Právní aspekty medicíny -- Etické aspekty medicíny -- Duchovní (spirituální) aspekt medicíny -- 2. Komplexní pohled na nemocného -- 2.1 Biopsychosociální model nemoci -- 2.2 Fylogenetický (evoluční) aspekt biopsychosociálního modelu -- 3. Psychoterapie a medicína -- 3.1 Psychoterapie jako samostatný obor -- 3.2 Integrace psychoterapie do medicíny -- 4. Základní komunikační dovednosti -- 4.1 Vymezení -- 4.2 Přehled komunikačních dovedností -- Naslouchání -- Empatie -- Projev porozumění -- Výklad -- Zájem, podpora a mlčení -- Rady -- 5. Nonverbální komunikace mezi lékařem a pacientem -- 5.1 Nonverbální komunikace -- 5.2 Popis a klasifikace nonverbálního chování -- 5.3 Nonverbální chování v interakci mezi lékařem a nemocným -- 6. Psychologicky zaměřená anamnéza -- 6.1 Obecná charakteristika -- 6.2 Specifické aspekty -- 7. Rozhovor lékaře s pacientem -- 7.1 Obecná charakteristika --
7.2 Vymezení rámce rozhovoru -- 7.3 Specificky zaměřený rozhovor -- 8. Úvod do podpůrné psychoterapie -- 8.1 Kontext podpůrné psychoterapie -- 8.2 Užší vymezení podpůrné psychoterapie -- 8.3 Základní charakteristiky podpůrné psychoterapie -- 9. Účinné faktory podpůrné psychoterapie -- 9.1 Přehled -- 9.2 Další aspekty podpůrné psychoterapie -- 10. Zásady psychologické pomoci -- 10.1 Pomoc v náročných životních situacích -- 10.2 Psychologická pomoc v krizi životních hodnot -- 10.3 Psychologické aspekty péče o pacienty s nádorovým onemocněním -- 10.4 Komunikace s chronicky nemocným -- 11. Psychologické aspekty farmakoterapie -- 11.1 Podíl psychologických faktorů na účinku farmaka -- 11.2 Psychologické faktory farmakoterapie na straně lékaře -- 11.3 Psychologické faktory na straně pacienta -- 11.4 Psychoterapie a psychofarmakoterapie -- 12. Problémové situace mezi zdravotníky a pacienty -- 12.1 Druhá kompetence -- 12.2 Pacient jako stěžovatel -- 12.3 Rodina jako stěžovatel -- 12.4 Podíl zdravotníků na stížnostech -- 12.5 Prevence problémových situací -- 13. Duševní vyrovnanost lékaře (zdravotníka)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC