Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.3) Půjčeno:43x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2008
224 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1558-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 208-214
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000177111
Spolková republika Německo několik pohledů na zemi -- Správní členění -- Politický systém, legislativa, exekutiva -- Stručný historický přehled -- Ekonomika a zemědělství -- Zeměpisná charakteristika -- Obyvatelstvo, rodina, mládež -- Náboženství -- Věda a kultura -- Vzdělávací a kulturní politika -- Forum Bildung + Bildung Plus -- Zprávy OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) -- Zpráva Bildung auf einen Blick 2005 -- Zpráva Bildung a uf einen Blick 2007 -- Zpráva Vzdělávání v Německu (Bildung in Deutschland) -- Aktuální témata německé vzdělávací politiky -- Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání -- Mezinárodní a evropská dimenze vzdělávací politiky -- Základní kompetence a principy ---
Mezinárodní a evropská dimenze vzdělávací politiky na úrovni primárního až vyššího sekundární vzdělávání. Mezinárodní a evropská dimenze vzdělávací politiky -- na úrovni terciárního vzdělávání -- Zahraniční a kulturní politika -- Vzdělávací systém Německa -- Krátký pohled do historie -- Vývoj ve Spolkové republice Německo do roku 1990 -- Vývoj v Německé demokratické republice do roku 1990 -- Vývoj k německé jednotě ve vzdělávání od roku 1990 -- Základní charakteristika vzdělávacího systému -- Řízení a financování školství -- Základní principy a právní základy -- Financovaní -- Struktura vzdělávacího systému -- Vzdělávací instituce -- Preprimární stupeň -- Primární stupeň -- Nižší sekundární stupeň -- Vyšší sekundární stupeň -- Příprava na povolání -- Terciární stupeň -- Další vzdělávání (Weiterbildung) I Vzdělávání dospělých -- (Erwachsenenbildung) ---
Ukončování studia, závěrečné zkoušky / Přechody mezi stupni / -- Přijímání ke studiu -- Vzdělávání učitelů -- Vzdělávání učitelů v Hesensku -- Vzdělávání učitelů v Sasku -- Evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení -- Strategie monitorování vzdělávacího systému -- Evaluace škol -- Srovnávání školní úspěšnosti žáků -- Účast Německa v mezinárodních srovnáváních školní úspěšnosti -- Německá národní srovnávání školní úspěšnosti -- Zajišťování kvality prostřednictvím rozvoje vzdělávacích standardů -- Hodnocení žáků ve školách -- Známky a vysvědčení -- Maturitní zkouška -- Raná podpora dětí a žáků -- Hlavní principy rané podpory dětí a žáků -- Hlavní organizační formy rané podpory dětí a žáků -- Imigranti v německé společnosti a ve školním vzdělávání -- Vývoj přistěhovalectví v Německu -- Vymezení problematiky a základních pojmů ---
Problematika imigrantů ve školním vzdělávání v pohledu odborníků -- a výzkumu -- Opatření na podporu imigrantů -- Výuka cizím jazykům a jazyková podpora imigrantů -- Organizace výuky cizím jazykům -- Raná výuka cizím jazykům -- Jazyková podpora imigrantů situace v letech 2000-2007 -- Jazyková podpora imigrantů navrhovaná a realizovaná opatření -- Bilingvní vyučování -- Zpráva Pracoviště pro interkulturní konflikty -- a společenskou integraci 2005 -- Zpráva Pracoviště pro interkulturní konflikty -- a společenskou integraci 2006 -- Poznatky Sdružení pro ranou vícejazyčnost v denních zařízeních -- pro děti a ve školách -- Jazyková podpora dětí a mladistvých z rodin imigrantů příklad -- spolkové země Hesensko -- Jazyková podpora dětí a mladistvých z rodin imigrantů příklad spolkové země Sasko -- Empirický výzkum školního vzdělávání v Německu: současný stav, -- strategické záměry, projekty ---
Výzkum vzdělávání v Německu vývoj, stav, strategické záměry -- Empirický výzkum vzdělávání vymezení pojmu -- Nástin vývoje empirického výzkumu vzdělávání v Německu -- K současnému stavu empirického výzkumu vzdělávání v Německu -- Perspektivy výzkumu vzdělávání strategické záměry -- Zdroje podpory empirického výzkumu vzdělávání v Německu -- Podpora poskytovaná Německou společností pro výzkum (DFG). , Podpora poskytovaná Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání -- a výzkum (BMBF) -- Podpora poskytovaná Komisí Spolku a zemi pro plánování -- vzdělávání a podporu výzkumu (BLK) -- Podpora poskytovaná Stálou konferencí ministrů školství -- v zemích Spolkové republiky Německo (KMK) -- Vybrané projekty -- BIQUA Bildungsqualität von Schule -- (http://www.ipn.uni-kiel.de/projekte/biqua/) -- DESI Deutsch Englisch Schulerleistungen International -- (http://www.dipf.de/desi/) -- SINUS (http://www.sinus-transfer.de/) ---
Bilance aktivit směřujících k podpoře empirického výzkumu -- vzdělávání v Německu -- Literatura -- Aktuální situace a perspektivy německého školství -- PISA: šok -- Zpráva o stavu školství -- Celkový čas strávený ve vzdělávacích zařízeních -- Financování a řízení školství -- Předškolní výchova -- Organizace výuky, vysvědčení, testy -- Přechod ze školy na pracovní trh -- Vysoké školství a „přetížení" -- Sociální funkce školy a německý tříčlenný školský systém -- Školní situace imigrantů -- Kvalita škol a výsledky PISA -- Případová studie 1: Vzdělávací systém Hesenska -- Základní údaje o zemi -- Vzdělávací politika -- Struktura vzdělávacího systému -- Preprimární stupeň -- Primární stupeň -- Nižší sekundární stupeň -- Vyšší sekundární stupeň -- Školy připravující na povolání (Berufliche Schulen) -- Mezinárodní a evropská dimenze -- Hodnocení žáků ---
Terciární stupeň -- Další vzdělávání -- Případová studie 2: Vzdělávací systém Saska -- Základní údaje o zemi -- Vzdělávací politika -- Struktura vzdělávacího systému -- Předškolní výchova (Vorschulbildung) -- Všeobecně vzdělávací školy (Allgemein bildende Schulen) -- Individuální podpora (Individuelle Begleitung) -- Lužickosrbské školy -- Výuka cizím jazykům na všeobecně vzdělávacích školách. Školy připravující na povolání (Berufsbildende Schulen) -- Druhá vzdělávací cesta (Der zweite Bildungsweg) -- Univerzity a vysoké školy -- Soukromé školy -- Literatura ke kapitolám 1-7 a případovým studiím 1, 2 -- Seznam použitých zkratek -- Summary -- Informace o autorech

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC