Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
3., dopl. vyd.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009
1087 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7106-402-2 (váz.)
Česká historie ; sv. 3
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000177126
I. DĚJEPISECTVÍ STARŠÍHO STŘEDOVĚKU -- 1. Dějepisectví evropského Západu a Východu -- 2. Počátky dějepisectví v českých zemích Kosmas -- a jeho pokračovatelé -- 3. Dějepisectví doby posledních Přemyslovců -- a prvních Lucemburků -- 4. Dějepisectví doby husitské -- 5. Legendistické a kronikářské dějepisectví na Slovensku -- 6. Závěr -- II. DĚJEPISECTVÍ MLADŠÍHO STŘEDOVĚKU -- OD HUMANISMU K OSVÍCENSTVÍ -- 1. Vývoj evropského dějepisectví -- 2. Dějepisectví české reformace a humanismu 16. století -- 3. České dějepisectví doby baroka a protireformace -- 4. Humanistické dějepisectví slovenské a uherské -- 5. Slovenské evangelické a katolické dějepisectví barokní -- 6. Závěr -- III. POČÁTKY VĚDECKÉHO DĚJEPISECTVÍ -- V ÚDOBÍ OSVÍCENSKÉM -- 1. Evropské osvícenecké dějepisectví -- 2. Podmínky vývoje českého osvícenského dějepisectví -- a nová podoba dějepisné práce -- 3. Přípravné ediční podniky a dobnerovský historický kriticismus -- 4. Rozvoj českého osvícenského dějepisectví za josefinismu -- 5. Na přechodu k romantismu -- 6. Slovenské obrozenecké dějepisectví za josefinismu -- 7. Závěr -- IV. ZÁKLADY OBROZENECKÉHO DĚJEPISECTVÍ -- 1. Evropské dějepisectví první poloviny 19. století -- 2. Nové podmínky českého dějepisectví -- 3. Dějepisecké dílo Františka Palackého -- 4. Palackého souvěkovci a postupující specializace -- českého dějepisectví
-- 5. Slovenské dějepisectví v závěrečném zápase o spisovný jazyk -- 6. Starší německé dějepisectví v českých zemích do poloviny 19. století -- 7. Závěr -- V. LIBERÁLNÍ A KONZERVATIVNÍ DĚJEPISECTVÍ DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ -- 7. Evropské dějepisectví druhé poloviny 19. století -- 2. Společenské a organizační podmínky českého dějepisectví -- v době státoprávního boje -- 3. Generace pokračovatelů Palackého -- 4. Rozvoj ediční činnosti, dějepisectví regionálního -- a popularizace dějin -- 5. Práce z dějin práva, literatury a výtvarných umění -- 6. Dějepisectví slovenské za časů matičních -- 7. Nástup německého dějepisectví v českých zemích -- 8. Závěr -- VI. POČÁTKY POZITIVISTICKÉHO DĚJEPISECTVÍ -- V DOBĚ KRITICKÉHO A SOCIÁLNÍHO REALISMU -- 1. Evropské dějepisectví na přelomu století -- 2. Podmínky rozvoje českého dějepisectví -- 3. Historické dílo Jaroslava Golla -- 4. Gollovi současníci -- 5. Pomocné vědy historické a ediční práce -- 6. Rozvoj právního dějepisectví -- 7. Dějiny literatury, výtvarných umění a hudby -- 8. Dějepisectví regionální a popularizující -- 9. Německé dějepisectví českých zemí ke konci 19. století -- 10. Závěr -- VII. POZITIVISTICKÉ DĚJEPISECTVÍ -- V PRVNÍCH DESÍTILETÍCH 20. STOLETÍ -- 1. Povaha evropské a světové historiografie -- 2. Podmínky rozvoje českého dějepisectví v prvních desítiletích 20. století
-- 3. Gollovi žáci a jejich postupující diferenciace -- A) Dvojice Josef Pekař a Josef Šusta -- B) Mladší generační vlna Gollových žáků -- C) Dvojice Václav Novotný a Jarošův Bidlo -- D) Zdeněk Nejedlý -- 4. České dějepisectví za převahy Gollových žáků -- 5. Rozvoj pomocných věd historických a ediční činnosti -- 6. Zakladatelské období prehistorické a historické archeologie -- 7. Právní dějepisectví v prvních desítiletích 20. století -- 8. Dějepis literatury, umění a hudby -- 9. Dějepisectví regionální a popularizující -- 10. Slovenské dějepisectví v posledním údobí -- národní nesamostatnosti -- 11. Německé dějepisectví v českých zemích v prvních desítiletích 20. století -- 12. Závěr -- VIII. POZITIVISTICKÉ DĚJEPISECTVÍ -- MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI -- 1. Proudy ve světovém dějepisectví mezi dvěma -- světovými válkami -- 2. Podmínky českého a slovenského dějepisectví po vzniku Československé republiky -- 3. České pozitivistické dějepisectví mezi dvěma světovými válkami -- A) Dva dějepisci husitského věku -- B) dílo střední historické generace -- C) Dějepisci hospodářských a sociálních dějin -- D) Dějiny náboženství, věd a antiky -- 4. České dějepisectví let třicátých -- A) Generace let dvacátých a třicátých a její vývoj -- B) Rozvoj dějin hospodářských -- 5. Pomocné vědy historické, ediční práce a základy -- moderní vědy numismatické
-- 6. Prehistorická a historická archeologie v období -- první republiky -- 7. Právní dějepisectví v samostatném státě -- 8. Dějiny literatury, umění a hudby -- 9. Rozvoj dějepisectví regionálního -- 10. Rozvoj vědeckých forem slovenského dějepisectví -- 11. Německé dějepisectví českých zemí v mezidobí světových válek -- 12. Závěr -- Doslov -- Po dvou desetiletích -- Dějiny českého dějepisectví na počátku 21. století -- Redakční dovětek -- Chronologický přehled
cnb002008206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC