Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(35) Půjčeno:35x 
BK
1. vyd.
V Olomouci : Univerzita Palackého, 2008
391 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-244-2203-9 (váz.)
1250 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 387-391
Anglické resumé
000177184
1 Úvod (O. Štěrba) -- 2 Obecné kapitoly ekologie říční krajiny (O. Štěrba) -- 2.1 Co je to ekosystém -- 2.2 Dva pohledy na řeku a její krajinu -- 2.3 Vymezení a definice ekosystému říční krajiny -- 2.3.1 Velikost a tvar. Plocha říčních krajin v ČR -- 2.3.2 Vymezení časové -- 2.3.3. Vymezení funkční -- 2.3.4 Hierarchie dílčích ekosystémů v říční krajině -- 2.3.5 Název „říční krajina" a definice -- 2.4 Říční krajina a mokřady -- 2.5 Speciální říční krajiny -- 3 Hlavní ekosystémy říční krajiny (O. Štěrba, R Kubíček, Vr. Bednář, B. Šarapatka) -- 3.1 Prameny (F. Kubíček) -- 3.1.1 Co je to pramen -- 3.1.2 Fyzikálně-chemické prostředí pramenů -- 3.1.3 Oživení pramenů -- 3.1.4 Postavení pramenů v říční krajině 3.2 Říční tok (F. Kubíček, Vr. Bednář, O. Štěrba) -- 3.2.1 Hlavní faktory říčního toku (F. Kubíček) ---
3.2.2 Interakce látek, živin a organismů v řece (F. Kubíček, O. Štěrba) -- 3.2.3 Interakce substrátu a říční bio ty (F. Kubíček) -- 3.2.4 Vodní makrovegetace řek (Vr. Bednář) -- 3.2.5 Zonální členění toků podle říční bioty (F. Kubíček) -- 3.2.6 Postavení řeky v říční krajině (O. Štěrba) -- 3.3 Hyporeál (O. Štěrba) -- 3.3.1 Co je to hyporeál -- 3.3.2 Oživení hyporeálu -- 3.3.3 Postavení hyporeálu v říční krajině -- 3.4 Aluvium říční krajiny (O. Štěrba) -- 3.4.1 Co je to aluvium -- 3.4.2 Životní faktory a oživení říčního aluvia -- 3.4.3 Postavení říčního aluvia v říční krajině -- 3.5 Stojaté vody v říční krajině (O. Štěrba) -- 3.5.1 Obecná charakteristika -- 3.5.2 Odstavená říční ramena -- 3.5.3 Periodické tůně -- 3.5.4 Jezera -- 3.5.5 Postavení stojatých vod v říční krajině -- 3.6 Suchozemská niva (O. Štěrba, B. Šarapatka, Vr. Bednář, F. Kubíček) ---
3.6.1 Ekologické podmínky a definice nivy (O. Štěrba) -- 3.6.2 Půdní pokryv říční nivy (B. Šarapatka) -- 3.6.3 Půdní živena edafon (O. Štěrba) -- 3.6.4 Vegetace říční nivy (Vr. Bednář) -- 3.6.5 Zvířena říční nivy (F. Kubíček, O. Štěrba) -- 3.6.6 Postavení nivy v říční krajině (O. Štěrba) -- 3.6.7 Další suchozemské ekosystémy (břehy, agradační val, ostrovy, hrudy) (O. Štěrba) -- 3.6.8 Umělé objekty v říční krajině (O. Štěrba) -- 4 Zonace říční krajiny od velehor do nížin (O. Štěrba, botanické kap. VI. Řehořek) -- 4.1 Říční krajina horské řeky -- 4.1.1 Celková charakteristika -- 4.1.2 Vodní ekosystémy horského úseku řek -- 4.1.3 Suchozemské ekosystémy krajiny horských řek -- 4.1.4 Postavení horského úseku v systému říčních krajin -- Říční krajina podhorských toků -- 4.2.1 Celková charakteristika -- 4.2.2 Vodní ekosystémy -- 4.2.3 Suchozemské ekosystémy ---
4.2.4 Postavení podhorského úseku v systému říčních krajin -- Říční krajina středního úseku řek -- 4.3.1 Celková charakteristika -- 4.3.2 Vodní ekosystémy -- 4.3.3 Suchozemské ekosystémy -- 4.3.4 Postavení středních úseků v systému říčních krajin -- 4.2 -- 4.3 -- 4.4 Říční krajina nížinných (dolních) částí řek -- 4.4.1 Celková charakteristika -- 4.4.2 Vodní ekosystémy -- 4.4.3 Suchozemské ekosystémy krajiny nížinné řeky -- 4.4.4 Postavení nížinných úseků v systému říčních krajin -- 4.5 Krajina říční delty (O. Štěrba) -- 4.5.1 Celkový charakter -- 4.5.2 Vodní ekosystémy delt -- 4.5.3 Suchozemské ekosystémy delt -- 4.5.4 Mangrove -- 4.5.5 Postavení delt v systému říčních kraj in -- 5 Ekologické jedinečnosti říčních krajin -- (O. Štěrba, J. Měkotová, F. Kubíček, M. Rychnovská) -- 5.1 Vznik a vývoj ekosystémů říčních krajin (O. Štěrba) ---
5.2 Energie a koloběh látek v říční krajině (O. Štěrba) -- 5.2.1 Energie a látky v řece (F. Kubíček, O. Štěrba) -- 5.2.2 Trofie, znečištění, saprobita (O. Štěrba) -- 5.2.3 Samočištění (O. Štěrba) -- 5.2.4 Energie a látky ve stojatých vodách říční krajiny (O. Štěrba) -- 5.2.5 Energie a látky v aluviálních vodách (O. Štěrba) -- 5.2.6 Látky a energie v travinných porostech říční krajiny (M. Rychnovská) -- 5.2.7 Energie a látky v lesních formacích říční krajiny (O. Štěrba) -- 5.3 Ekologické vztahy v podélné ose říční krajiny (vývoj názorů) (F. Kubíček) -- 5.4 Teorie ekologického kontinua říční krajiny (O. Štěrba) -- 5.5 Biodiverzita v říční krajině (J. Měkotová) -- 5.5.1 Biodiverzita, biotopická diverzita, disturbance, sukcese -- 5.5.2 Biodiverzita říční krajiny. Gradient podmínek prostředí. Faktor času -- 5.5.3 Teorie nerovnováhy, kompetiční teorie, koncepce dynamiky plošek ---
5.5.4 Okrajový efekt. Funkce koridoru a bariéry -- 5.5.5 Antropogenní činnost a biodiverzita říční krajiny -- 5.5.6 Biodiverzita říčních krajin ve světovém kontextu -- 6 Funkce ekosystémů říční krajiny -- (O. Štěrba) -- 6.1 Co to jsou funkce říční krajiny -- 6.2 Skupina „geofyzikálních" funkcí -- 6.3 Hydrologické funkce -- 6.4 Funkce povodňová -- 6.5 Funkce protipovodňová -- 6.5.1 Přístupy k problému -- 6.5.2 Poznámka k technickým protipovodňovým metodám -- 6.5.3 K realizaci protipovodňových opatření -- 6.6 Zdroj vody -- 6.7 Funkce „přírodního napajedla" -- 6.8 Transformace energie a funkce klimatická (M. Rychnovská, O. Štěrba) -- 6.9 Funkce destruentní (dekompoziční) a samočisticí (likvidace „odpadů") -- 6.10 Stabilizační funkce (ochrana před katastrofami, ochrana ekologické stability) -- 6.11 Funkce regulace složení atmosféry -- 6.12 Funkce půdotvorná a protierozní -- 6.13 Produkční funkce ---
6.14 Funkce „biologická" (životní prostředí) -- 6.15 Funkce toku informací -- 6.16 Migrační funkce -- 6.17 Plavební funkce -- 6.18 Rekreační funkce -- 6.19 Funkce obytná -- 6.20 Energetická funkce -- 6.21 Funkce státní hranice -- 6.22 Funkce „vnitřní krajiny" -- 7 Využívání a ovlivňování říčních krajin (O. Štěrba) -- 7.1 Zemědělství a likvidace lesů -- 7.2 Zemědělství v pramenných oblastech -- 7.3 Sídliště a technická výstavba -- 7.4 Pozemní komunikace -- 7.5 Plavební kanály a úprava koryt -- 7.6 Vodní nádrže -- 7.7 Znečišťování (říční krajina největší skládka světa) -- 7.8 Celkové odpřírodnění říčních krajin -- 7.8.1 Odpřírodnění říční krajiny v České republice -- 7.8.2 Stav říčních krajin v jiných regionech -- 7.8.3 Říční krajiny v globálním systému životního prostředí -- 7.9 Oceňování funkcí a služeb říčních krajin -- 7.9.1 Přístupy k problému ---
7.9.2 Příklady oceňování říční krajiny a jejich služeb -- 7.9.3 Cena ekosystémových služeb říční krajiny v globálním krajinném systému, -- 7.9.4 Závěr kapitoly -- 8 Revitalizace říční krajiny (J. Měkotová, O. Štěrba) -- 8.1 Co jsou to revitalizace -- 8.2 Revitalizace v České republice -- 8.3 Revitalizace v některých vyspělých zemích -- 8.4 Jak dál v revitalizacích -- 8.5 Kolik přírody pro krajinu? -- 9 Souhrn (Summary) (O. Štěrba) -- 10 Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC