Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
EB
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2008
189 s. : il. ; 20 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-407-6 (brož.)
ISBN 978-80-262-0286-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-262-0414-5 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na s. 187-189
Popsáno podle tištěné verze
000177191
Předmluva -- Úvod -- 1 Co je to „konflikt"? -- 1.1 Rozdělení základních druhů konfliktů -- 1.2 Příklady interpersonálních konfliktů -- A. Konflikty představ kognitivní konflikty -- B. Konflikty názorů -- C. Konflikty postojů -- D. Konflikty zájmů -- Smíšené interpersonální konflikty -- 1.3 Příklady intrapersonálních konfliktů -- 1.4 Příklady skupinových konfliktů -- 2 Soupeření a spolupráce -- 2.1 Soupeření -- 2.2 Spolupráce -- 2.3 Porovnání soupeření a spolupráce -- 3 Modelování konfliktních situací -- 3.1 Střetávání zájmů dvou osob a jeho modelování -- 3.2 Co umožňuje experimentální studium mezilidských konfliktů? -- 3.3 Modelování mezilidských konfliktů pomocí výplatních matic -- 3.4 Dvouhodnotové modely -- A. Model situace rozhodování dvou partnerů typu: „Sám pánem svého osudu" -- B. Model situace typu: „Ovládání partnerova osudu" -- C. Model situace typu: „Pán a kmán" -- D. Model situace typu: „Ovládání partnerova chování" -- Černobílý svět a svět v několika odstínech šedi -- 3.5 Model ryze soupeřivé situace -- 3.6 Modely situací, které je možné řešit spoluprací -- A. Model situace, kde soupeření není nutné, ale je možné -- B. Model situace nebezpečného soupeření „Kuře" -- C. Situace, v nichž je spolupráce výhodnější než soupeření Maximalizace rozdílu zisku (MDG) -- D. Model spolupráce vedoucího s podřízeným vedoucí (leader) -- E. Situace hrdinné altruistické spolupráce „hrdina" (hero) -- F. Situace spolupráce při sebeobětování jednoho z partnerů PDG „Vězňovy rozpaky" -- 3.7 Kudy vede v situacích typu PDG cesta od soupeření ke spolupráci? -- 1. krok: Kopernikovský obrat -- 2. krok: Ochota k oběti -- 3. Krok: Síla naděje -- 4. Krok: Reciprocita --
3.8 Co je třeba dělat, aby jednou nastoupená cesta spolupráce vydržela? -- 4 Role osobnosti -- 4.1 Konflikty mladých a konflikty starších lidí -- 4.2 Konflikty mužů a konflikty žen -- 4.3 Konflikty lidí s různými rysy osobnosti -- 4.4 Konflikty lidí s psychicky abnormálními rysy osobnosti -- 5 Vliv situačních podmínek na zrod důvěry a rozvoj spolupráce -- 5.1 Vliv hodnotové struktury konfliktní situace na vznik a úroveň důvěry a spolupráce -- A. Vliv kvalitativně odlišného druhu struktury konfliktní situace -- B. Vliv nesouměrnosti konfliktní situace -- C. Co když jde o málo a co když jde o víc? -- 5.2 Vliv znalosti situace -- A. Znalost hodnot výplatní matice -- B. Znalost partnerova konta -- C. Vliv znalosti partnera a jeho situace -- 5.3 Vliv možnosti domluvy komunikace s partnerem v konfliktním střetnutí -- 5.4 Vliv postoje účastníků -- 5.5 Vliv sociálních situačních faktorů -- 5.6 Vliv času -- A. Doba, která je k dispozici pro rozhodnutí -- B. Řešení izolovaného konfliktu a řešení série konfliktních situací -- C. Vliv povědomí o tom, že tento konflikt není poslední -- D. Zvláštnosti řešení naší první společné konfliktní situace -- E. Průběh série po sobě následujících řešení konfliktních situací -- 6 Strategie a taktika při řešení konfliktů -- 6.1 Co je to strategie? -- 6.2 Statické strategie -- Nepodmíněné strategie -- Podmíněné strategie -- 6.3 Dynamické strategie -- Strategické předehry -- Strategické mezihry -- Cyklické strategie -- Strategie s plynule probíhající změnou programu -- 6.4 Detekce strategických záměrů partnera -- 6.5 Taktické zásahy -- Sliby -- Přísaha -- Inspekce -- 6.6 Hrozba, trest a napadení -- Závěr -- Literatura
(OCoLC)228782964
cnb001797247

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC