Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

nakonecny (@@20120924-19:38:49@@) -- 
3 (hodnocen1 x )
(23.2) Půjčeno:116x 
BK
Vyd. 2., rozš. a přeprac.
Praha : Academia, 2009
620 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1680-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 599-606, bibliografické odkazy a rejstříky
000177196
1 OSOBNOST JAKO TÉMA PSYCHOLOGIE 9 Úvod do problematiky 9 -- Psychologické pojetí osobnosti 14 Kontroverze v psychologii osobnosti 39 Biologická determinace osobnosti 42 Sociokulturní determinace osobnosti 60 -- 2 GENEZE OSOBNOSTI A JEJÍ UTVÁŘENÍ 83 Úvod do problematiky 83 -- Vznik a vývoj vědomí já a funkce ega 85 Utváření osobnosti 112 Utváření trvalejších vlastností osobnosti 114 Vztažný systém a jeho komponenty 125 -- 3 STRUKTURA OSOBNOSTI 135 Úvod do problematiky 135 Psychické vlastnosti osobnosti 136 Emocionalita 168 -- Temperament 169 Emocionalita 185 Schopnosti 193 Inteligence 203 Tvořivost 216 Kognitivní styl 224 Moudrost 232 -- Postoje 234 Motivy 245 Typy osobnosti 262 -- Typologie extraverze a introverze 268 Konstituční typologie 271 Typologie W. H. Sheldona 278 Typ autoritami osobnosti 282 Vrstvy osobnosti 287 Faktory osobnosti 297 -- Cattellův model faktorů osobnosti 301 Eysenckův model faktorů osobnosti 306 Model „pěti silných faktorů" 317 -- 4 EGO 321 -- Ego a životní prostor 334 Sebehodnocení 347 Problém identity 353 -- 5 DYNAMIKA OSOBNOSTI 358 Úvod do problematiky 358 Základní dynamické tendence 360 Relační teorie dynamiky chování 364 Dynamická funkce ega 383 -- Fungování ega z hlediska humanistické psychologie 397 Egoobranné mechanismy 405 Principy psychického ekvilibria a hédonismu 411 Vůle 424 -- Dynamika nevědomí 437 -- 6 CHARAKTER 455 -- Úvod do problematiky 455 Psychologická podstata charakteru
456 Charakter a osobní morálka 468 Charakterologie L. Klagese 475 Psychologické rozdíly mezi muži a ženami 482 -- 7 TEORIE OSOBNOSTI 498 Úvod do problematiky 498 Obecně o teoriích osobnosti a jejich třídění 499 Psychoanalýza 504 Neopsychoanalýza 518 Behaviorismus 528 Integrace behaviorismu a psychoanalýzy: John Dollard a Neal E. Miller 534 Systémové pojetí osobnosti J. R. Royce a A. Powella 546 Fenomenologická psychologie 551 Humanistická teorie osobnosti Carla R. Rogerse 571 Kognitivistická teorie osobnosti George A. Kellyho 576 Analyticko-psychologická teorie Carla G. Junga 584 Individuálně-psychologická teorie osobnosti Alfreda Adlera 594
cnb001965471

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC