Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : ASPI, 2008
193 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-396-6 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000177201
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. ÚVOD -- I. TEORIE TVORBY VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ -- 1 Využití zákoníku práce v personálním řízení -- 2 Smlouvy -- 3 Vnitřní předpisy -- 3. 1 Tvorba vnitřních aktů řízení -- 3. 2 Rozlišení -- 3. 3 Společenská smlouva -- 3. 4 Stanovy -- 3. 5 Vnitřní řády -- 3. 5. 1 Organizační řád -- 3. 6 Směrnice -- 3. 7 Pokyny -- 4 Individuální řídicí akty -- 5 Kolektivní smlouva -- 6 Metodika tvorby řídicích aktů -- 6. 1 Struktura -- 6. 2 Identifikační údaje -- 6. 3 Název -- 6. 4 Členění textu -- 6. 4. 1 Uvozovací věta -- 6. 4. 2 Úvodní ustanovení -- 6. 4. 3 Vlastní text -- 6. 4. 4 Přechodná ustanovení -- 6. 4. 5 Závěrečná ustanovení -- 6. 4. 6 Samostatná příloha -- 7 Vlastnosti řídicích aktů -- 7. 1 Nejčastější nedostatky -- 7. 2 Vnitřní norma -- 7. 3 Shrnutí -- 8 Formální úprava a členění obsahu řídicích aktů 8. 1 Doporučené členění ---
9. Postup při vytváření řídicího aktu -- 10 Evidence řídicích aktů -- 11 Subjekty oprávněné k vydávání řídicích aktů -- 11. 1 Právnické osoby -- 11. 2 Právní postavení zaměstnavatelů-právnických osob -- 11. 3 Vedoucí zaměstnanci -- 11. 4 Fyzické osoby -- 12 Smluvní volnost v pracovněprávních vztazích -- II. VZORY VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ -- 1 Organizační řád -- 1. 1 Vzor organizačního řádu zaměstnavatele -- (výňatek pro úsek ekonomický a správní) -- 1. 2 Vzor organizačního řádu zaměstnavatele (podrobnější varianta) -- 2 Pracovní řád -- 2. 1 Vzor pracovního řádu zaměstnavatele -- 2. 2 Vzor pracovního řádu (podrobnější varianta I) -- 2. 3 Vzor pracovního řádu (podrobnější varianta II) -- 3 Spisový řád -- 3. 1 Vzor spisového řádu -- 4 Kolektivní smlouva -- 4. 1 Pracovněprávní práva (nároky) zaměstnanců-možný obsah kolektivní smlouvy -- 4. 2 Hromadná práva zaměstnanců -- 4. 3 Mzdy a platy ---
4. 4 Zaměstnanecké benefity -- 4. 5 Cestovní náhrady a náhrady jiných výdajů -- 4. 6 Vztahy mezi zaměstnavatelem a odbory -- 4. 7 Uvolňování odborových funkcionářů -- 4. 8 Odborářské školení -- 4. 9 Vzor kolektivní smlouvy (vyššího stupně i podnikové) -- 5 Vnitřní předpis -- 5. 1 Vzor vnitřního předpisu zaměstnavatele -- 6 Informace o pracovních podmínkách -- 6. 1 Vzor informace o pracovních podmínkách -- 7 Vnitřní mzdový předpis -- 7. 1 Vzor vnitřního předpisu upravujícího odměňování -- 8 Prémiový řád zaměstnavatele (vnitřní předpis) -- 8. 1 Vzor prémiového řádu -- 9. Vnitřní mzdový předpis o podílové mzdě -- 9. 1 Vzor vnitřního mzdového předpisu o podílové mzdě -- 10 Vnitřní předpis zaměstnavatele o zvýšení odstupného -- 10. 1 Vzor vnitřního předpisu zaměstnavatele o zvýšení -- odstupného ---
11 Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytnutí jednorázového odškodnění pozůstalým při smrtelném pracovním úrazu zaměstnance nebo jeho úmrtí v důsledku nemoci -- z povolání -- 11. 1 Vzor vnitřního předpisu zaměstnavatele o jednorázovém odškodnění pozůstalých při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání -- 12 Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování dovolené -- 12. 1 Vzor vnitřního předpisu o poskytování dovolené -- na zotavenou -- 13 Vnitřní předpis zaměstnavatele o práci přesčas -- a o pracovní pohotovosti -- 13. 1 Vzor vnitřního předpisu zaměstnavatele o nařizování práce přesčas a o pracovní pohotovosti -- 14 Vnitřní předpis zaměstnavatele o právech (nárocích) -- zaměstnanců při překážkách v práci -- 14. 1 Vzor vnitřního předpisu zaměstnavatele o nárocích -- zaměstnanců při překážkách v práci -- 15 Vnitřní předpis o závodním stravování ---
15. 1 Vzor vnitřního předpisu zaměstnavatele o závodním -- stravování -- 16 Vnitřní směrnice o pracovních cestách -- 16. 1 Vzor směrnice o nařizování a konání pracovních cest -- 17 Používání motorových vozidel -- 17. 1 Vzor směrnice o používání motorových vozidel -- při pracovních cestách -- 18 Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a oděvů, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků -- 18. 1 Vzor směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků -- 18. 2 Vzor směrnice o nařízení používání osobních ochranných prostředků z hlediska bezpečnosti práce -- 19 Směrnice pro zabezpečení požární ochrany v objektu -- zaměstnavatele -- 19. 1 Vzor směrnice pro zabezpečení požární ochrany -- v objektu zaměstnavatele -- 20 Směrnice o poskytování a využívání mobilních telefonů -- a obdobných přístrojů ---
20. 1 Vzor směrnice o poskytování mobilních telefonů, -- používání výpočetní techniky a softwaru zaměstnavatele -- 21 Směrnice ředitele o používání výpočetní techniky -- a softwaru zaměstnavatele -- 21. 1 Vzor směrnice o používání výpočetní techniky -- a softwaru zaměstnavatele -- 22 Směrnice zaměstnavatele o ukládání osobních věcí -- v souvislosti s výkonem práce -- 22. 1 Vzor směrnice zaměstnavatele o ukládání osobních -- věcí u zaměstnavatele v souvislosti s výkonem práce -- 23 Další vnitřní směrnice zaměstnavatele -- 23. 1 Vzor zásad pro úhradu nákladů vzniklých odborovým organizacím výkonem kontrolní činnosti nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů podle § 322 zákoníku práce -- 23. 2 Vzor zásad režimu pružné pracovní doby -- 23. 3 Podpisové vzory osob, které jednají jménem zaměstnavatele -- 23. 4 Podpisové vzory osob oprávněných k disponování ---
s bankovními účty -- 23. 5 Podpisové vzory osob oprávněných schvalovat oprávněnost účetních operací -- ZÁVĚR -- REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC