Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Brno : Paido, 2006
156 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7315-125-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 149-156
000177207
’ Obsah // * // Úvodem // 1 Mládež a společenské proměny (?. Kraus) // 1.1 Vymezování kategorie mládeže // 1.2 Charakteristika současné mládeže // 1.3 Mládež a její životní způsob // 1.4 Životní plány a realita // Mládež a profesní příprava (I. Jedličková) // 2.1 Profesní příprava v současné české vzdělávací soustavě // 2.2 Postoje mládeže ? profesní přípravě a celoživotnímu vzdělávání // Mládež a volný čas (M. Zumárová) // 3.1 Úvodní charakteristika // 3.2 Představy mládeže o náplni volného času // 3.3 Využívání volného času // / // 4 Mládež a její hodnotová orientace (B. Kraus) // 4.1 O hodnotách a hodnotovém systému // 4.2 Vývoj hodnotové orientace u mládeže // 4.3 Jaké hodnoty vyznávají současní středoškoláci // 5 Mládež - partnerství, manželství a rodičovství (K. Janiš) // 5.1 Aktuální pohled na danou problematiku // 5.2 Partnerství jako atribut života středoškoláků // 5.3 Počátky sexuálního chování a partnerství // 5.4 Pohled na manželství // 5.5 Představy o rodičovství // / // Životní problémy mládeže (B. Kraus) // 6.1 Vymezení dané oblasti // / // 6.2 Charakteristika životních problémů středoškoláků // 6.3 Sociální opora při zvládání životních problémů // 7 Mládež a sociální deviace (P. Vacek) // 7.1 Středoškolská mládež a drogy // 7.2 Kouření a alkohol v životě středoškoláků // 7.3 Agresivita a šikana mezi středoškoláky
// 7.4 Vztah středoškolské mládeže ? jiným národnostem a minoritám // 7.5 Stav a možnosti prevence na středních školách // 7 // 9 // 9 // 13 // 19 // 23 // 31 // 31 // 32 // 49 // 49 // 51 // 52 // 59 // 59 // 61 // 64 // 71 // 71 // 74 // 75 79 85 // 93 // 93 // 94 104 // 111 // 111 // 117 // 122 // 127 // 132 // Literatura // 149
(OCoLC)124088619

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC