Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Auditorium, 2009
198 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87284-02-5 (brož.)
Téma
Obsahuje bibliografii na s. 183-187, bibliografické odkazy a rejstřík
000177219
1. Od posledních k prvním: rovnost jako sociální spravedlnost -- 2. Sociální práva jako lidská práva -- 2.1. Typy veřejných závazků -- 2.2. Obsah pozitivních závazků v oblasti sociálních práv -- 2.2.1. Obecné závazky bezodkladné povahy -- 2.2.2. Závazek vnitrostátního provedení -- 2.2.3. Specifické závazky -- 3. Rovnost a sociální práva v ústavním pořádku -- 3.1. Míchej, snímej, rozdávej: sociální práva v ústavě -- 3.1.1. Ustavní úprava sociálních práv -- 3.1.2. Princip rovnosti jako základ „vtažení" sociálních práv do ústavní úpravy -- 3.2. Horizontální účinek ústavně zaručených práv -- 3.2.1. Zprostředkovaný horizontální účinek -- 3.2.2. Přímý horizontální účinek -- 3.2.3. Nepřímý horizontální účinek -- 4. Demokratický zákonodárce a nezávislá justice: -- jak silná jsou sociální práva? -- 4.1. Sociální legislativa a soudcovská zdrženlivost ---
4.1.1. Evropský soud pro lidská práva -- a margin of appreciation -- 4.1.2. Dispozice a úvaha zákonodárce: zdrženlivost v pojetí Ústavního soudu CR -- 4.1.3. Justiční intervence -- jako ochrana znevýhodněných menšin -- 4.2. Kdo koho kontroluje: „vratký" a „pevný" ústavní model justičního přezkumu legislativních opatření -- 4.3. Sociální práva pod ochranou justice: -- hledání „nedotknutelného" -- 5. Právní sociální stát: rovnost a zákaz svévole -- 5.1. Test opodstatněnosti -- 5.2. Test opodstatněnosti před ESLP -- 5.2.1. Sociální práva před ESLP -- 5.2.2. ČI. 14 Úmluvy: -- opodstatněnost nevýhodnějšího zacházení -- 5.2.2.1. Analogické situace -- 5.2.2.2. Přísnější test opodstatněnosti -- a uvážení členského státu -- 5.3. Opodstatněnost vs. rozumnost: Ustavní soud CR -- 5.4. Test opodstatněnosti před Ústavním soudem Kanady -- 5.4.1. Kontextuální analýza a test opodstatněnosti ---
5.4.2. Test kontextuální analýzy -- 6. Právo na život a sociální práva -- 6.1. Právo na život a minimální standard -- 6.2. Právo na život a pozitivní povinnost státní moci -- 7. Hodnotové hledisko lidské důstojnosti -- 7.1. Lidská důstojnost jako svoboda -- 7.2. Lidská důstojnost jako rovnost -- 7.2.1. Znevýhodnění -- 7.2.2. Předsudky, stereotypy a podezřelé charakteristiky -- 7.2.3. Znevýhodnění, podezřelá kritéria -- a nepřímá diskriminace -- 7.2.4. Reálné skupinové charakteristiky -- 7.2.5. Reálné skupinové charakteristiky menšinových skupin -- 7.2.6. Nezměnitelné skupinové charakteristiky -- a volba jednotlivce -- 7.2.7. Osobní charakteristiky -- v judikatuře Ústavního soudu CR -- 7.2.8. Specifika diskriminačních důvodů -- 8. Minimální standard a důstojnost chudých -- 9. Sociální odpovědnost vlastníka -- 10. Rovnost a sociální práva -- před Soudním dvorem Evropských společenství ---
10.1. Předběžná otázka a evropské pojetí rovnosti -- v sociálních právech -- 10.2. Přímé horizontální účinky a zásada rovnosti -- v právu Společenství -- 10.3. Zásada rovnosti v evropském a ústavním právu -- 10.4. Lidská práva před Soudním dvorem ES -- 11. Právo na život ve svobodě a v důstojnosti: zrození veřejných sociálních práv -- Bibliografie -- Citovaná judikatura -- Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC