Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:20x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2008
1120 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-251-2066-8 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obálkový podnázev: nejobsáhlejší zdroj informací k Microsoft Office
Obsahuje rejstřík
000177230
Přehled systému Microsoft Office 2007 New World of Work -- Spolupráce pracovních prostorů a nástrojů Analytické nástroje na vaší pracovní ploše -- Nové uživatelské rozhraní Microsoft Office -- Pás karet -- Galerie a dynamický náhled -- Nové formáty souboru Microsoft Office XML Co je ještě nového? -- Microsoft Office Word 2007 -- Microsoft Office Excel 2007 -- Microsoft Office PowerPoint 2007 -- Microsoft Office Outlook 2007 -- Microsoft Office Access 2007 -- Servery systému Office 2007 -- Šablony a asistence z Microsoft Office Online -- Kapitola 2 -- Uživatelské rozhraní systému Office 2007 -- Rychlá exkurze a srovnání -- Pás karet a karty příkazů -- Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup -- Tlačítko a nabídka Office -- Práce v kontextu: více tabulek, -- plus několik nabídek a panelů nástrojů -- Kontextové karty -- Zkrácené nabídky a miniaturní panel nástrojů -- Galerie a dynamický náhled Nápověda ---
Hledání online Nápovědy Kapitola 3 -- Zabezpečení a ochrana osobních údajů Práce v Centru zabezpečení -- Digitální podpisy a důvěryhodní vydavatelé Použití důvěryhodných umístění Možnosti nastavení zabezpečení pro makra a doplňky Nastavení zabezpečení ovládacích prvků ActiveX Nastavení možností ochrany osobních údajů -- Odstranění skrytých dat a osobních informací -- z dokumentů Microsoft Office -- Použití Správy přístupových práv k informacím -- Nastavení počítače pro použití technologie Správy přístupových práv k informacím Omezení oprávnění -- Přiřazení hesla k dokumentu -- Změna hesla Odstranění hesla -- Vyvarování se phishingovým útokům -- Kapitola 4 -- Spolupráce a sdílení s ostatními uživateli -- Pochopení a použití prostředí spolupráce systému Office 2007 Vytvoření a použití sdílených pracovních prostorů pomocí Windows SharePoint Services ---
Pochopení pracovního prostoru -- Zpřístupnění či přidání obsahu do sharepointové knihovny dokumentů Vytvoření či úprava sdíleného pracovního prostoru Windows SharePoint Services Vytvoření a použití pracovních prostorů Groove -- Pochopení pracovního prostoru Vytvoření pracovního prostoru Pozvání ostatních k připojení do pracovního prostoru -- Použití Office OneNote 2007 jako nástroje spolupráce -- Sdílené poznámkové bloky a dynamické relace sdílení -- Kapitola 5 -- Uspořádání informací v Microsoft Office OneNote Uspořádání poznámkového bloku OneNote -- Vytvoření poznámkového bloku -- Práce v okně OneNote -- Uspořádání oddílů poznámkového bloku -- Přidání a seskupení stránek poznámkového bloku -- Přidání poznámek a informací do poznámkového bloku -- Přidání a práce s textovými poznámkami -- Označení typů poznámek -- Výtisky do OneNote -- Vložení odkazů do souborů ---
Společné použití aplikací OneNote a Outlook -- Vložení záznamů zvuku a videa -- Přidání informací z webu do poznámkového bloku -- Zachycení informací na přenosném zařízení se systémem Windows Mobile -- Vložení obrázku do poznámkového bloku -- Vytvoření kresby v aplikací OneNote -- Tvorba a práce s tabulkami ve OneNote -- Nalezení informací -- Použití poznámkového bloku ve více počítačích -- Vytvoření poznámkového bloku pro použití ve více počítačích Sdílení existujícího poznámkového bloku mezi počítači -- Práce v týmu s Office OneNote 2007 -- Práce se sdíleným poznámkovým blokem Ochrana sdíleného oddílu Sdílení existujícího poznámkového bloku Sdílení poznámkového bloku v dynamické relaci Sdílení poznámek pomocí e-mailu -- Kapitola 6 -- Týmová práce v Microsoft Office Croove ---
Začínáme s aplikací Groove Nastavení účtu Groove Zobrazení z Hlavního panelu Základy pracovního prostoru Groove -- Vytvoření pracovního prostoru Pozvání členů pracovního prostoru a přiřazení rolí Použití účtu Groove na jiném počítači Indikátory přítomnosti člena pracovního prostoru Konverzace se členy pracovního prostoru Nastavení rolí a změna oprávnění rolí Zkoumání pracovního prostoru aplikace Groove -- Vybavení pracovního prostoru Groove nástroji -- Vedení kalendáře -- Projednávaná témata -- Zefektivňování schůzek -- Ukládání, uspořádání a sdílení souborů -- Sledování problémů -- Tvorba poznámek -- Přidání obrázků do pracovního prostoru Načrtnutí myšlenek -- Kapitola 7 -- Sdílení a komunikace pomocí Microsoft Office Groove Nastavení a použití pracovního prostoru pro sdílení souborů -- Stahování souborů v pracovním prostoru pro sdílení souborů ---
Správa komunikací aplikace Groove -- Použití Správce komunikací Rychlé zasílání zpráv aplikace Groove Správa zpráv aplikace Groove a Historie zpráv Správa výstrah aplikace Groove -- Práce s kontakty aplikace Groove -- Správa kontaktů z Hlavního panelu aplikace Groove Zobrazení digitálního otisku prstu Ověření identity kontaktu -- Úvod do nástroje Formuláře aplikace Groove -- Navrhování formuláře Navrhování zobrazení Testování a publikování formuláře -- Správa archivů pracovního prostoru a šablon -- Kapitola 8 -- Vzhled stránky a stránkování -- Základní nastavení vzhledu stránky Změna okrajů a orientace -- Změna nastavení okrajů Výběr orientace -- Výběr velikosti a zdroje papíru -- Výběr velikosti Výběr zdroje -- Ukládání výchozího vzhledu stránky do aktuální šablony Ovládání konců stránek a oddílů -- Manuální vložení konců stránek -- Tvorba dalších oddílů ---
Vkládání konců pro obtékání textu -- Práce s proměnným nastavením stránky -- Nastavení více stránek -- Zarovnávání obsahu svisle mezi okraje -- Vkládání záhlaví a zápatí -- Přidání čísel stránek Vytvoření záhlaví a zápatí Odstranění záhlaví a zápatí -- Práce s Mřížkou dokumentu -- Nastavení Mřížky dokumentu Zobrazení mřížky kreslení -- Přidání a ovládání číslování řádků -- Kapitola 9 -- Osnova a struktura dokumentu -- Vylepšení osnovy ve Wordu 2007 Kreativní osnovy Wordu 2007 -- Jedenáct důvodů pro tvorbu osnovy u složitého dokumentu Zobrazení dokumentu jako osnovy -- Nástroje osnovy Tvorba nové osnovy Volba zobrazení osnovy -- Zobrazení odlišných úrovní textu Zobrazení prvního řádku textu Zobrazení a skrytí formátování -- Práce s nadpisy v osnově -- Vkládání nadpisu -- Použití úrovní osnovy -- Zvyšování a snižování úrovně nadpisů ---
Souběžné zobrazení osnovy a Rozložení při tisku Změna osnovy -- Rozbalení a sbalení osnovy Přesouvání témat osnovy -- Tisk osnovy -- Zobrazení Rozložení dokumentu vs. Osnova -- Kapitola 10 -- Rozložení a formátování pro pokročilé -- Základy rozložení a návrhu Pozadí a vodoznak -- Vytvoření pozadí a vodoznaku -- Změna a odstranění pozadí a vodoznaku -- Umístění textu a formátování -- pomocí textových polí, tvarů a rámečků -- Vytvoření textového pole -- Vložení textu do textového pole a tvaru -- Použití plovoucích rámů pro komentáře, poznámky pod čarou, tabulky a pole -- Formátování textových polí a automatických tvarů -- Propojení textových polí a protékání textu mezi poli -- Přesuny mezi propojenými textovými poli -- Kopírování a přesuny propojených textových polí -- Odstranění propojení textových polí -- Odstranění propojeného textového pole bez ztráty textu ---
Přizpůsobení Možností rozložení editoru Word 2007 Upoutání pozornosti pomocí ohraničení a stínování Přidání jednoduchého ohraničení Vytvoření složitějšího ohraničení -- Výběr nastavení ohraničení Výběr stylů čar ohraničení Výběr barvy ohraničení Stanovení šířky ohraničení -- Vytváření částečných ohraničení Používání ohraničení stránky -- Vytvoření ohraničení stránky Přidání efektního ohraničení -- Přidání ohraničení k oddílům a odstavcům -- Ohraničení oddílu -- Úprava rozestupu ohraničení Vložení grafických vodorovných čar -- Vložení grafické vodorovné čáry Formátování grafické vodorovné čáry Načtení vlastní čáry -- Přidání ohraničení k obrázkům -- Vložení ohraničení pomocí nástroje Ohraničení obrázku Vložení ohraničení formátováním obrázku -- Přidání ohraničení v tabulce Stínování na pozadí ---
Přidání stínování do tabulek a odstavců Úvahy o stínování -- Kapitola 11 -- Revize dokumentů a nástroje pro označení -- Přínos uspořádaného procesu revize Seznamte se s nástroji pro označení Používání nástroje zvýraznění -- Zvýraznění informací -- Odstranění zvýraznění z dokumentu -- Hledání zvýrazněných částí -- Změna formátování zvýraznění pomocí jiné barvy -- Efektivní způsob vkládání a správy komentářů -- Přizpůsobení jmen recenzentů Přizpůsobení barev spojených s recenzenty Povolit recenzentům vkládat pouze komentáře Vložení standardních komentářů Přizpůsobení bublin a podokna revizí Revize komentářů Odstranění komentářů Tisk komentářů -- Uložení dokumentu s komentáři jako webovou stránku -- Sledování změn -- Sledování změn v průběhu oprav Úprava vzhledu sledovaných změn Přijetí a odmítnutí navržených úprav -- Porovnání a kombinování dokumentů ---
Porovnání dvou verzí dokumentu (právní porovnání) Kombinování revizí více autorů -- Kapitola 12 -- Práce s listem a sešitem Pohyb v oblastech -- Pohyb v oblastech pomocí klávesnice Pohyb v oblastech pomocí myši Práce se speciálními klávesami -- Výběr dat -- Výběr dat pomocí myši Práce s příkazy Najít a Vybrat Dialogové okno Přejít na -- Metody vklá

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC