Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
EB
2., přepracované a aktualizované vydání
Praha : Grada, 2009
496 stran : ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2615-1 (váz.)
ISBN 978-80-247-8935-4 (online ; pdf)
Expert
Management v informační společnosti
Pod názvem: Česká společnost pro systémovou integraci
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 477-483 a rejstřík
Každý uživatel informatiky - ať už manažer, obchodník či účetní - by se měl dobře orientovat v možnostech, omezeních a vazbách informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací, které se využívají v podnikovém řízení. Kniha Podniková informatika je ojedinělým komplexním přehledem těchto technologií a aplikací, srozumitelně a čtivě ukazuje, co informatika nabízí, co od nás vyžaduje a kam se ubírá, nabízí velké množství příkladů. Kromě manažerů a dalších uživatelů informačních technologií je publikace určena také studentům vysokých škol. Druhé vydání je nově doplněno o příklady analytických postupů a metod. V knize se dozvíte vše potřebné k tomu, abyste díky využití informatiky mohli lépe dělat svůj byznys - lépe řídit firmu, realizovat různé obchodní aktivity, efektivněji využívat lidské, technické, finanční a další zdroje - a aby se tak informatika stala vaší konkurenční výhodou..
000177231
Část I: Principy podnikové informatiky // 1. Podniková informatika // 1.1 Informace // 1.2 Informační systém // 1.3 Podnikové procesy // 1.4 Podnikový informační systém // 1.5 Podniková informatika // 2. Informační a komunikační technologie // 2.1 Technické prostředky // 2.1.1 Počítače // 2.1.2 Další technické prostředky // 2.2 Základní programové vybavení // 2.2.1 Operační systémy // 2.2.2 Podpůrné programy (utility) // 2.2.3 Služební programy-servery a jejich klienti // 2.3 Komunikační prostředky // 2.4 Programové prostředky pro podporu vývoje a implementaci aplikací // 2.4.1 Systémy a prostředky vývoje software // 2.4.2 Programovací jazyky // 2.5 Typy systémů a technologické výpočetní modely // 2.5.1 Modely související s centralizovaným zpracováním // 2.5.2 Modely související s decentralizovaným zpracováním // 2.5.3 Modely související s distribuovaným zpracováním // 3. Data v podnikové informatice // 3.1 Data a metadata, informace, znalosti a informační systém // 3.2 Prezentace, uložení a zpracování dat // 3.2.1 Prezentace dat a metadat // 3.2.2 Organizace dat a tradiční (souborový) a databázový přístup k uložení dat // 3.2.3 Objekty // 3.3 Relační databáze a SQL // 3.3.1 Principy relačních databází // 3.3.2 SQL-StructuredQueryLanguage // 3.3.3 Kategorie relačních databázových systémů // 3.3.4 Rozvoj relačních databází // 3.4 XML, eXtensible Markup Language // 3.4.1 Principy XML a jádro XML // 3.4.2 Zpracování XML dokumentů // 3.4.3 Aplikace XML v podnikové informatice // 3.5 Další formáty ukládání dat // 3.5.1 Formáty spojené s počítačovou grafikou // 3.5.2 Formáty orientované na dlouhodobou archivaci elektronických dat // 4. Aplikace osobní informatiky // 4.1 Technické prostředky osobní informatiky // 4.2 Softwarové prostředky osobní informatiky //
4.3 Kancelářské prostředky // 4.3.1 Zpracování textů, textové editory, MS Word // 4.3.2 Zpracování tabulek, tabulkové editory (spreadsheet) // 4.3.3 Zpracování elektronických prezentací prezentační programy // 4.3.4 Osobní databáze, MS Access // 4.3.5 Sady kancelářských aplikací // 4.3.6 Funkcionalita kancelářského balíku MS Office 2007 // 4.4 Příprava a zpracování grafických dat // 4.4.1 Úprava digitální fotografie // 4.4.2 Příprava vektorové grafiky ilustrací, schémat // 4.4.3 Archivace obrázků a grafiky-digitální fotoalba // 4.5 Elektronické informační zdroje // 4.5.1 Internet a služby pro vyhledávání informací // 4.5.2 Vyhledávací a metavyhledávací služby // 4.5.3 Předmětové katalogy // 4.5.4 Placené informační elektronické databáze // 4.5.5 Věrohodnost informací a citace informačních zdrojů // Část II: Aplikace podnikové informatiky // 5. Vymezení aplikací podnikové informatiky // 5.1 Podstata aplikací podnikové informatiky // 5.2 Klasifikace aplikací podnikové informatiky // 5.3 Možnosti řešení aplikací // 5.4 Podstatné charakteristiky aplikačních software // 5.4.1 Základní a obchodní charakteristiky // 5.4.2 Funkcionalita, obsahové vymezení aplikačního software // 5.4.3 Služby // 5.4.4 Provozní prostředí // 5.4.5 Další vlastnosti produktů ASW // 5.5 Efekty podnikové informatiky // 6. Infrastrukturní aplikace // 6.1 Portály // 6.1.1 Principy portálů // 6.1.2 Funkcionalita portálů // 6.1.3 Orientace portálů // 6.2 Správa dokumentů a obsahu // 6.2.1 Životní cyklus dokumentu // 6.2.2 Správa dokumentů // 6.2.3 Správa obsahu // 6.3 Řízení a podpora spolupráce // 6.4 Řízení pracovních toků // 6.5 Řízení znalostí // 6.6 Komplexní řešení řízení podnikového obsahu // 7. Celopodnikové transakční aplikace // 7.1 Principy řečeí ERP //
7.1.1 Celková koncepce ERP // 7.1.2 Technologické a provozní principy ERP // 7.1.3 Řízení přístupu k funkcím a informacím ERP // 7.1.4 Úpravy software // 7.2 Funkcionalita ERP // 7.2.1 Řízení financí // 7.2.2 Prodej a marketing // 7.2.3 Řízení nákupu a skladů // 7.2.4 Řízení lidských zdrojů // 7.2.5 Výroba // 7.2.6 Správa servisu // 7.2.7 Účtování projektů // 7.3 Příklad využití ERP aplikace // 7.4 Branžová řešení ve vztahu k ERP // 7.4.1 Strojírenská výroba // 7.4.2 Procesní výroba // 7.4.3 Služby // 7.4.4 Správa nemovitostí // 7.5 Kategorie a příklady produktů ERP // 7.5.1 Kategorie ERP // 7.5.2 Příklady produktů ERP // 7.6 Efekty ERP // 8. Aplikace pro řízení externích vztahů // 8.1 Principy aplikací pro řízení externích vztahů // 8.1.1 Základní vztahy mezi subjekty elektronického podnikání // 8.2 Aplikace pro vztahy B2C // 8.3 Aplikace pro vztahy B2B // 8.3.1 Elektronické zásobování (e-Procurement) // 8.3.2 Elektronické tržiště (e-Marketplace) // 8.3.3 Elektronické aukce // 8.3.4 Řízení dodavatelských řetězců (APS/SCM) // 8.3.5 Zásoby řízené dodavatelem // 8.4 Aplikace pro vztahy B2G a C2G // 8.5 Aplikace pro vztahy C2C // 8.6 Mobilní obchodování // 8.7 Řízení vztahů k zákazníkům (CRM) // 8.8 Efekty aplikací pro řízení externích vztahů // 9. Analytické aplikace, business intelligence // 9.1 Podstata business intelligence // 9.2 Základní principy business intelligence // 9.2.1 Výběr a organizace dat // 9.2.2 Dimenze a granularita dat // 9.2.3 Multidimenzionalita uložení a práce s daty // 9.2.4 Nároky na kvalitu dat // 9.3 Hlavní komponenty řešení business intelligence // 9.3.1 Produkční (zdrojové) databáze // 9.3.2 ETL Extract, Transform and Load // 9.3.3 EAI Enterprise Application Integration // 9.3.4 Dočasné úložiště dat (DSA) //
9.3.5 Operativní úložiště dat (ODS) // 9.3.6 Datový sklad (DWH) // 9.3.7 Datové tržiště (DMA) // 9.3.8 OLAP databáze // 9.3.9 Reporting // 9.3.10 Analytické aplikace // 9.3.11 Dolování dat (Data Mining) // 9.3.12 Nástroje pro řízení kvality dat a správu metadat // 9.4 Příklad řešení aplikace Bl // 9.4.1 Návrh a vytvoření struktur datového skladu // 9.4.2 Transformace dat (ETL) // 9.4.3 Vytvoření analytického dotazu do datového tržiště // 9.4.4 Výběr datových zdrojů pro analytické účely // 9.4.5 Vytvoření pohledu nad daty pro analýzy // 9.4.6 Vytvoření dimenzí pro OLAP kostky // 9.4.7 Vytvoření OLAP kostky // 9.4.8 Zprocesování dimenzí a OLAP kostky // 9.4.9 Prohlížení OLAP kostky // 9.4.10 Práce s OLAP kostkou v prostředí Excel // 9.4.11 Práce s OLAP kostkou v prostředí ProClarity // 9.5 Funkcionalita a aplikace Bl // 9.6 Segment trhu business intelligence // 9.7 Efekty business intelligence // 10. Řízení rozvoje, inovací a podnikové výkonnosti // 10.1 Podniková architektura // 10.2 Řízení podnikových procesů // 10.3 Řízení podnikové výkonnosti-CPM // 10.4 Řízení životního cyklu produktu-PLM // Část III: Řešení aplikací podnikové informatiky // 11. Životní cyklus aplikací podnikové informatiky // 11.1 Plánování a příprava aplikace // 11.1.1 Vstupní analýza // 11.1.2 Plánování projektu aplikace // 11.1.3 Výběr dodavatele aplikace // 11.1.4 Úvodní studie // 11.2 Analýza a návrh aplikace // 11.2.1 Analýza podnikových procesů // 11.2.2 Analýza stávajících databází // 11.2.3 Analýza stávajících aplikací // 11.2.4 Návrh změn podnikových procesů // 11.2.5 Návrh databází // 11.2.6 Návrh aplikace // 11.3 Implementace aplikace // 11.3.1 Detailní specifikace modulů // 11.3.2 Prototypy // 11.3.3 Kastomizace typového software //
11.3.4 Vývoje a dovývoje // 11.3.5 Akceptační řízení // 11.4 Příprava na zavedení do provozu, migrace // 11.4.1 Detailní specifikace plánu a harmonogramu migrace // 11.4.2 Instalace aplikačního software a dalších technologií // 11.4.3 Migrace dat // 11.4.4 Organizační příprava provozu aplikace // 11.4.5 Předávací řízení // 11.5 Provoz a užití aplikace // 11.5.1 Předání aplikace do provozu // 11.5.2 Správa infrastruktury // 11.5.3 Podpora uživatelů // 11.5.4 Monitorování provozu aplikace // 11.5.5 Návrhy na změny aplikace // 11.6 Další rozvoj a optimalizace aplikace // 11.6.1 Změnové řízení // 11.6.2 Návrhy a realizace dílčích úprav aplikace // 11.6.3 Zadání nového projektu // 12. Datové modelování a návrh databází // 12.1 Podstata datového modelování // 12.2 Konceptuální datové modelování // 12.2.1 Entity // 12.2.2 Vazby // 12.2.3 Byznys pravidla // 12.3 Logický návrh databáze // 12.3.1 Specifikace databázových tabulek // 12.3.2 Definování klíčů // 12.3.3 Řešení a testování integrity databáze // 12.4 Fyzický návrh databáze // 13. Procesní modelování a zlepšování podnikových procesů // 13.1 Účel a uplatnění procesního modelování // 13.2 Metodiky a dokumentace podnikových procesů // 13.2.1 Modelování podnikových procesů // 13.2.2 Příklady dalších nástrojů pro procesní modelování // 13.3 Reengineering podnikových procesů // 13.4 Možnosti procesních návrhů a změn // 13.5 Efekty a rizika procesního reengineeringu // 14. Dimenzionální modelování // 14.1 Podstata dimenzionálního modelování // 14.2 Postup dimenzionálního modelování // 14.2.1 Přípravná fáze // 14.2.2 Hrubý dimenzionální model // 14.2.3 Analýza a návrh datového skladu a tržišť // 14.3 Tabulky faktů // 14.3.1 Principy tabulky faktů // 14.3.2 Granularita v tabulce faktů //
14.3.3 Agregace dat // 14.4 Tabulky dimenzí // 14.4.1 Principy návrhu dimenzionálních tabulek // 14.4.2 Změny v dimenzích (SCD-SlowlyChangingDimensions) // 14.5 Fyzický návrh datového skladu // Část IV: Provoz a rozvoj podnikové informatiky // 15. Bezpečnost v informatice // 15.1 Řešení bezpečnosti IS/ICT // 15.1.1 Základní pojmy // 15.1.2 Přístup k řešení bezpečnosti IS/ICT // 15.2 Hrozby // 15.3 Protiopatření // 15.3.1 Zajištění autentizace zprávy // 15.3.2 Zajištění důvěrnosti // 15.3.3 Autentizace a autorizace uživatelů, programů a systémů // 15.3.4 Ochrana proti škodlivým kódům // 15.3.5 Firewall // 15.3.6 Další protiopatření // 16. Integrace podnikové informatiky // 16.1 Specializace, integrace, evoluce integrace // 16.2 Middleware // 16.2.1 Funkcionalita základního middleware // 16.2.2 Funkcionalita integračního middleware // 16.2.3 Funkcionalita middleware pro aplikační integraci // 16.3 Služebně orientovaná architektura // 16.3.1 Služby // 16.3.2 Architektura // 16.3.3 XML a SOA // 16.4 Přístupy k integraci // 16.4.1 Integrace aplikací // 16.4.2 Informační integrace // 16.4.3 Integrace na úrovni přístupu // 16.5 Systémová integrace // 17. Řízení provozu a rozvoje podnikové informatiky // 17.1 Možnosti provozu a rozvoje podnikové informatiky // 17.1.1 Outsourcing a offshoring // 17.1.2 Hosting // 17.1.3 Vzdálené poskytování služeb (ASP) // 17.1.4 Software-as-a-Service (SaaS) // 17.2 Řízení podnikové informatiky // 17.2.1 Informační strategie // 17.2.2 Plánování projektů, projektový záměr // 17.2.3 Řízení služeb podnikové informatiky // Závěr // Přílohy // P1 Vývoj v informatice // P2 Počítač a periferie // P3 Měrné jednotky a informační technologie // P4 Přehled počítačových rozhraní // P5 Virtualizace a konsolidace systémů //
P6 Technologie sítí // 6.1 Principy sítí // 6.1.1 Topologie sítě // 6.1.2 Typy sítí a jejich konvergence // 6.1.3 Síťový model, protokoly, síťové rozhraní a aktivní prvky počítačové sítě // 6.2 Přístup k počítačové síti prostřednictvím přístupových sítí // 6.3 Klasifikace počítačových sítí // 6.3.1 Sítě podle rozsahu // 6.3.2 Další specifické sítě // P7 Technologie a služby internetu // 7.1 Protokolová sada TCP/IP // 7.2 Adresace a směrování v internetu, spolehlivost přenosu a vztah k aplikacím // 7.3 Aplikační služby v internetu // 7.3.1 Systém doménových jmen // 7.3.2 Přiřazení IP adres-Služba Dynamic Host Configuration Protocol // 7.3.3 Služba elektronické pošty // 7.3.4 Služba přenosu souborů FTP // 7.3.5 Služba World Wide Web // 7.3.6 Další významné služby // P8 Kódování znaků // P9 Přehled XML specifikací a aplikací // P10 Příklady vybraných funkcí editorů Word a Excel // 10.1 Textový editor MS Word // 10.2 Tabulkový editor MS Excel // Literatura a další zdroje

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC