Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
2., přeprac. a aktualiz. vyd.
Praha : Grada, 2009
496 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2615-1 (váz.)
Expert
Management v informační společnosti
Pod názvem: Česká společnost pro systémovou integraci
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 477-483 a rejstřík
000177231
Část I: Principy podnikové informatiky -- 1. Podniková informatika -- 1.1 Informace -- 1.2 Informační systém -- 1.3 Podnikové procesy -- 1.4 Podnikový informační systém -- 1.5 Podniková informatika -- 2. Informační a komunikační technologie -- 2.1 Technické prostředky -- 2.1.1 Počítače -- 2.1.2 Další technické prostředky -- 2.2 Základní programové vybavení -- 2.2.1 Operační systémy -- 2.2.2 Podpůrné programy (utility) -- 2.2.3 Služební programy-servery a jejich klienti -- 2.3 Komunikační prostředky -- 2.4 Programové prostředky pro podporu vývoje a implementaci aplikací -- 2.4.1 Systémy a prostředky vývoje software -- 2.4.2 Programovací jazyky -- 2.5 Typy systémů a technologické výpočetní modely -- 2.5.1 Modely související s centralizovaným zpracováním -- 2.5.2 Modely související s decentralizovaným zpracováním -- 2.5.3 Modely související s distribuovaným zpracováním -- 3. Data v podnikové informatice -- 3.1 Data a metadata, informace, znalosti a informační systém -- 3.2 Prezentace, uložení a zpracování dat -- 3.2.1 Prezentace dat a metadat -- 3.2.2 Organizace dat a tradiční (souborový) a databázový přístup k uložení dat -- 3.2.3 Objekty -- 3.3 Relační databáze a SQL -- 3.3.1 Principy relačních databází -- 3.3.2 SQL-StructuredQueryLanguage -- 3.3.3 Kategorie relačních databázových systémů -- 3.3.4 Rozvoj relačních databází -- 3.4 XML, eXtensible Markup Language -- 3.4.1 Principy
XML a jádro XML -- 3.4.2 Zpracování XML dokumentů -- 3.4.3 Aplikace XML v podnikové informatice -- 3.5 Další formáty ukládání dat -- 3.5.1 Formáty spojené s počítačovou grafikou -- 3.5.2 Formáty orientované na dlouhodobou archivaci elektronických dat -- 4. Aplikace osobní informatiky -- 4.1 Technické prostředky osobní informatiky -- 4.2 Softwarové prostředky osobní informatiky -- 4.3 Kancelářské prostředky -- 4.3.1 Zpracování textů, textové editory, MS Word -- 4.3.2 Zpracování tabulek, tabulkové editory (spreadsheet) -- 4.3.3 Zpracování elektronických prezentací prezentační programy -- 4.3.4 Osobní databáze, MS Access -- 4.3.5 Sady kancelářských aplikací -- 4.3.6 Funkcionalita kancelářského balíku MS Office 2007 -- 4.4 Příprava a zpracování grafických dat -- 4.4.1 Úprava digitální fotografie -- 4.4.2 Příprava vektorové grafiky ilustrací, schémat -- 4.4.3 Archivace obrázků a grafiky-digitální fotoalba -- 4.5 Elektronické informační zdroje -- 4.5.1 Internet a služby pro vyhledávání informací -- 4.5.2 Vyhledávací a metavyhledávací služby -- 4.5.3 Předmětové katalogy -- 4.5.4 Placené informační elektronické databáze -- 4.5.5 Věrohodnost informací a citace informačních zdrojů -- Část II: Aplikace podnikové informatiky -- 5. Vymezení aplikací podnikové informatiky -- 5.1 Podstata aplikací podnikové informatiky -- 5.2 Klasifikace aplikací podnikové informatiky -- 5.3 Možnosti řešení
aplikací -- 5.4 Podstatné charakteristiky aplikačních software -- 5.4.1 Základní a obchodní charakteristiky -- 5.4.2 Funkcionalita, obsahové vymezení aplikačního software -- 5.4.3 Služby -- 5.4.4 Provozní prostředí -- 5.4.5 Další vlastnosti produktů ASW -- 5.5 Efekty podnikové informatiky -- 6. Infrastrukturní aplikace -- 6.1 Portály -- 6.1.1 Principy portálů -- 6.1.2 Funkcionalita portálů -- 6.1.3 Orientace portálů -- 6.2 Správa dokumentů a obsahu -- 6.2.1 Životní cyklus dokumentu -- 6.2.2 Správa dokumentů -- 6.2.3 Správa obsahu -- 6.3 Řízení a podpora spolupráce -- 6.4 Řízení pracovních toků -- 6.5 Řízení znalostí -- 6.6 Komplexní řešení řízení podnikového obsahu -- 7. Celopodnikové transakční aplikace -- 7.1 Principy řešení ERP -- 7.1.1 Celková koncepce ERP -- 7.1.2 Technologické a provozní principy ERP -- 7.1.3 Řízení přístupu k funkcím a informacím ERP -- 7.1.4 Úpravy software -- 7.2 Funkcionalita ERP -- 7.2.1 Řízení financí -- 7.2.2 Prodej a marketing -- 7.2.3 Řízení nákupu a skladů -- 7.2.4 Řízení lidských zdrojů -- 7.2.5 Výroba -- 7.2.6 Správa servisu -- 7.2.7 Účtování projektů -- 7.3 Příklad využití ERP aplikace -- 7.4 Branžová řešení ve vztahu k ERP -- 7.4.1 Strojírenská výroba -- 7.4.2 Procesní výroba -- 7.4.3 Služby -- 7.4.4 Správa nemovitostí -- 7.5 Kategorie a příklady produktů ERP -- 7.5.1 Kategorie ERP -- 7.5.2 Příklady produktů ERP -- 7.6 Efekty
ERP -- 8. Aplikace pro řízení externích vztahů -- 8.1 Principy aplikací pro řízení externích vztahů -- 8.1.1 Základní vztahy mezi subjekty elektronického podnikání -- 8.2 Aplikace pro vztahy B2C -- 8.3 Aplikace pro vztahy B2B -- 8.3.1 Elektronické zásobování (e-Procurement) -- 8.3.2 Elektronické tržiště (e-Marketplace) -- 8.3.3 Elektronické aukce -- 8.3.4 Řízení dodavatelských řetězců (APS/SCM) -- 8.3.5 Zásoby řízené dodavatelem -- 8.4 Aplikace pro vztahy B2G a C2G -- 8.5 Aplikace pro vztahy C2C -- 8.6 Mobilní obchodování -- 8.7 Řízení vztahů k zákazníkům (CRM) -- 8.8 Efekty aplikací pro řízení externích vztahů -- 9. Analytické aplikace, business intelligence -- 9.1 Podstata business intelligence -- 9.2 Základní principy business intelligence -- 9.2.1 Výběr a organizace dat -- 9.2.2 Dimenze a granularita dat -- 9.2.3 Multidimenzionalita uložení a práce s daty -- 9.2.4 Nároky na kvalitu dat -- 9.3 Hlavní komponenty řešení business intelligence -- 9.3.1 Produkční (zdrojové) databáze -- 9.3.2 ETL Extract, Transform and Load -- 9.3.3 EAI Enterprise Application Integration -- 9.3.4 Dočasné úložiště dat (DSA) -- 9.3.5 Operativní úložiště dat (ODS) -- 9.3.6 Datový sklad (DWH) -- 9.3.7 Datové tržiště (DMA) -- 9.3.8 OLAP databáze -- 9.3.9 Reporting -- 9.3.10 Analytické aplikace -- 9.3.11 Dolování dat (Data Mining) -- 9.3.12 Nástroje pro řízení kvality dat a správu metadat -- 9.4 Příklad řešení
aplikace Bl -- 9.4.1 Návrh a vytvoření struktur datového skladu -- 9.4.2 Transformace dat (ETL) -- 9.4.3 Vytvoření analytického dotazu do datového tržiště -- 9.4.4 Výběr datových zdrojů pro analytické účely -- 9.4.5 Vytvoření pohledu nad daty pro analýzy -- 9.4.6 Vytvoření dimenzí pro OLAP kostky -- 9.4.7 Vytvoření OLAP kostky -- 9.4.8 Zprocesování dimenzí a OLAP kostky -- 9.4.9 Prohlížení OLAP kostky -- 9.4.10 Práce s OLAP kostkou v prostředí Excel -- 9.4.11 Práce s OLAP kostkou v prostředí ProClarity -- 9.5 Funkcionalita a aplikace Bl -- 9.6 Segment trhu business intelligence -- 9.7 Efekty business intelligence -- 10. Řízení rozvoje, inovací a podnikové výkonnosti -- 10.1 Podniková architektura -- 10.2 Řízení podnikových procesů -- 10.3 Řízení podnikové výkonnosti-CPM -- 10.4 Řízení životního cyklu produktu-PLM -- Část III: Řešení aplikací podnikové informatiky -- 11. Životní cyklus aplikací podnikové informatiky -- 11.1 Plánování a příprava aplikace -- 11.1.1 Vstupní analýza -- 11.1.2 Plánování projektu aplikace -- 11.1.3 Výběr dodavatele aplikace -- 11.1.4 Úvodní studie -- 11.2 Analýza a návrh aplikace -- 11.2.1 Analýza podnikových procesů -- 11.2.2 Analýza stávajících databází -- 11.2.3 Analýza stávajících aplikací -- 11.2.4 Návrh změn podnikových procesů -- 11.2.5 Návrh databází -- 11.2.6 Návrh aplikace -- 11.3 Implementace aplikace -- 11.3.1 Detailní specifikace
modulů -- 11.3.2 Prototypy -- 11.3.3 Kastomizace typového software -- 11.3.4 Vývoje a dovývoje -- 11.3.5 Akceptační řízení -- 11.4 Příprava na zavedení do provozu, migrace -- 11.4.1 Detailní specifikace plánu a harmonogramu migrace -- 11.4.2 Instalace aplikačního software a dalších technologií -- 11.4.3 Migrace dat -- 11.4.4 Organizační příprava provozu aplikace -- 11.4.5 Předávací řízení -- 11.5 Provoz a užití aplikace -- 11.5.1 Předání aplikace do provozu -- 11.5.2 Správa infrastruktury -- 11.5.3 Podpora uživatelů -- 11.5.4 Monitorování provozu aplikace -- 11.5.5 Návrhy na změny aplikace -- 11.6 Další rozvoj a optimalizace aplikace -- 11.6.1 Změnové řízení -- 11.6.2 Návrhy a realizace dílčích úprav aplikace -- 11.6.3 Zadání nového projektu -- 12. Datové modelování a návrh databází -- 12.1 Podstata datového modelování -- 12.2 Konceptuální datové modelování -- 12.2.1 Entity -- 12.2.2 Vazby -- 12.2.3 Byznys pravidla -- 12.3 Logický návrh databáze -- 12.3.1 Specifikace databázových tabulek -- 12.3.2 Definování klíčů -- 12.3.3 Řešení a testování integrity databáze -- 12.4 Fyzický návrh databáze -- 13. Procesní modelování a zlepšování podnikových procesů -- 13.1 Účel a uplatnění procesního modelování -- 13.2 Metodiky a dokumentace podnikových procesů -- 13.2.1 Modelování podnikových procesů -- 13.2.2 Příklady dalších nástrojů pro procesní modelování -- 13.3 Reengineering
podnikových procesů -- 13.4 Možnosti procesních návrhů a změn -- 13.5 Efekty a rizika procesního reengineeringu -- 14. Dimenzionální modelování -- 14.1 Podstata dimenzionálního modelování -- 14.2 Postup dimenzionálního modelování -- 14.2.1 Přípravná fáze -- 14.2.2 Hrubý dimenzionální model -- 14.2.3 Analýza a návrh datového skladu a tržišť -- 14.3 Tabulky faktů -- 14.3.1 Principy tabulky faktů -- 14.3.2 Granularita v tabulce faktů -- 14.3.3 Agregace dat -- 14.4 Tabulky dimenzí -- 14.4.1 Principy návrhu dimenzionálních tabulek -- 14.4.2 Změny v dimenzích (SCD-SlowlyChangingDimensions) -- 14.5 Fyzický návrh datového skladu -- Část IV: Provoz a rozvoj podnikové informatiky -- 15. Bezpečnost v informatice -- 15.1 Řešení bezpečnosti IS/ICT ’ -- 15.1.1 Základní pojmy -- 15.1.2 Přístup k řešení bezpečnosti IS/ICT -- 15.2 Hrozby -- 15.3 Protiopatření -- 15.3.1 Zajištění autentizace zprávy -- 15.3.2 Zajištění důvěrnosti -- 15.3.3 Autentizace a autorizace uživatelů, programů a systémů -- 15.3.4 Ochrana proti škodlivým kódům -- 15.3.5 Firewall -- 15.3.6 Další protiopatření -- 16. Integrace podnikové informatiky -- 16.1 Specializace, integrace, evoluce integrace -- 16.2 Middleware -- 16.2.1 Funkcionalita základního middleware -- 16.2.2 Funkcionalita integračního middleware -- 16.2.3 Funkcionalita middleware pro aplikační integraci -- 16.3 Služebně orientovaná architektura -- 16.3.1 Služby -- 16.3.2
Architektura -- 16.3.3 XML a SOA -- 16.4 Přístupy k integraci -- 16.4.1 Integrace aplikací -- 16.4.2 Informační integrace -- 16.4.3 Integrace na úrovni přístupu -- 16.5 Systémová integrace -- 17. Řízení provozu a rozvoje podnikové informatiky -- 17.1 Možnosti provozu a rozvoje podnikové informatiky -- 17.1.1 Outsourcing a offshoring -- 17.1.2 Hosting -- 17.1.3 Vzdálené poskytování služeb (ASP) -- 17.1.4 Software-as-a-Service (SaaS) -- 17.2 Řízení podnikové informatiky -- 17.2.1 Informační strategie -- 17.2.2 Plánování projektů, projektový záměr -- 17.2.3 Řízení služeb podnikové informatiky -- Závěr -- Přílohy -- P1 Vývoj v informatice -- P2 Počítač a periferie -- P3 Měrné jednotky a informační technologie -- P4 Přehled počítačových rozhraní -- P5 Virtualizace a konsolidace systémů -- P6 Technologie sítí -- 6.1 Principy sítí -- 6.1.1 Topologie sítě -- 6.1.2 Typy sítí a jejich konvergence -- 6.1.3 Síťový model, protokoly, síťové rozhraní a aktivní prvky počítačové sítě -- 6.2 Přístup k počítačové síti prostřednictvím přístupových sítí -- 6.3 Klasifikace počítačových sítí -- 6.3.1 Sítě podle rozsahu -- 6.3.2 Další specifické sítě -- P7 Technologie a služby internetu -- 7.1 Protokolová sada TCP/IP -- 7.2 Adresace a směrování v internetu, spolehlivost přenosu a vztah k aplikacím -- 7.3 Aplikační služby v internetu -- 7.3.1 Systém doménových jmen -- 7.3.2 Přiřazení
IP adres-Služba Dynamic Host Configuration Protocol -- 7.3.3 Služba elektronické pošty -- 7.3.4 Služba přenosu souborů FTP -- 7.3.5 Služba World Wide Web -- 7.3.6 Další významné služby -- P8 Kódování znaků -- P9 Přehled XML specifikací a aplikací -- P10 Příklady vybraných funkcí editorů Word a Excel -- 10.1 Textový editor MS Word -- 10.2 Tabulkový editor MS Excel -- Literatura a další zdroje

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC