Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(24.3) Půjčeno:73x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
154 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2707-3 (brož.)
Management
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 135
000177360
Know-how úspěšné neziskovky -- O autorech -- Řekli ke knize -- Úvodní slovo -- Předmluva -- Začínáme s neziskovkou -- Založení organizace (1. schod) -- Poslání -- Právní forma organizace -- Strategie dlouhodobé udržitelnosti (2. schod) -- Strategické plánování -- Hodnoty -- Vize -- Diferenciátor -- Cílové skupiny a podporovatelé -- Konkurence -- Produkt -- Zdroje finance, materiál a lidé -- Dlouhodobé cíle -- Způsobilosti jak (3. schod) -- Public relations vztahy s veřejností (PR) -- Firemní kultura a image organizace -- Provoz webových stránek -- Vydávání tištěných materiálů -- Pořádání akcí -- Komunikace s důležitými partnery a subjekty -- Komunikace s médii -- Fundraising -- Vícezdrojové financování -- Zdroje a metody fundraisingu -- Profesionální fundraiser -- Fundraising jako pozice v organizaci -- Úkoly fundraiser a -- Fundraisingový plán -- Marketing -- Strategie a taktika v marketingu -- Positioning -- Marketingový plán -- Marketingový výzkum -- Ekonomika a finanční řízení -- Transparentnost a výkonnost -- Finanční plánovaní a řízení -- Vedení a řízení lidí -- Vedení a řízení -- Personální strategie -- Rozvoj (4. schod) -- Volba strategie rozvoje organizace -- Posilování značky a image organizace -- Lobbing -- Výhody a omezení lobbingu -- Kdo může být lobbista? -- Rozvoj lidí -- Nové zdroje a příležitosti -- Nové trendy -- Kapitola pouze pro ředitele a ředitelky --
Doslov -- Slovník -- Doporučená literatura -- Přílohy -- Příloha 1 Projevy firemní kultury -- Příloha 2 Organizační kultura -- Příloha 3 Jak napsat dobrou tiskovou zprávu -- Příloha 4 Jak zorganizovat úspěšnou tiskovou konferenci -- Příloha 5 Marketingový plán , -- Příloha 6 Příklad celkového rozpočtu neziskové organizace -- Příloha 7 Postup výběrového pohovoru (z hlediska vybírajícího) -- Příloha 8 Postup hodnotícího pohovoru (z hlediska hodnotitele) -- Příloha 9 Postup ukončovacího pohovoru (z hlediska manažera) -- Poznámky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC