Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Brno : Salve Regina, 2006
223 s. : il. (některé barev.), portréty, noty, faksim. ; 21 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-902332-5-2 (váz.)
čeština
Název CD: Vybrané dudácké skupiny a interpreti z Čech, Moravy a Slezska
Vydáno ve spolupráci s Folklorním sdružením České republiky, Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Jihomoravským krajem
Obsahuje bibliografii na s. 211
Souběžný německý text
000177361
OBSAH : Předmluva 14 // Slovo úvodem 16 // 01 Jak jsem se setkal s dudami 22 // 02 Malá typologie dud z pohledu řemeslníka 28 // ■ Systematizace typologického třídění dud 30 // Dudy užívané v Čechách 31 // ■ Popis hlavních částí 31 // ■ Popis jednotlivých typů 34 // Dudy užívané na Moravě 42 // ■ Popis hlavních částí 45 // ■ Popis jednotlivých typů 48 // Dudy používané ve Slezsku 54 // 03 Dudy méně obvyklého uspořádání 60 // ■ Popis dud 67 // 04 »České dudy« v evropských souvislostech 70 // 05 Dudy jako inspirační zdroj vypravěčů a pohádkářů 78 // ■ Rarach v dudách 78 // ■ Honza Ježek 80 // ■ Osel dudákem 87 // ■ Kozel řvoun 88 // ■ Melodie z Ballingskellingu 90 // ■ Pikkerovy dudy 97 // ■ Jak vodník napálil gajdoše a jak to krajánek vodníkovi vrátil 101 // ■ Gajdošský rod Zogatů 105 // ■ O liptálských gajdách 111 // ■ Kudy gajdoš gajdy vláčí 114 // 06 Malá škola hry 120 // ■ Základní informace 120 // ■ Cvičení 1 123 // ■ Cvičení 2 123 // ■ Cvičení 3 123 // ■ Cvičení 4 124 // ■ Cvičení 5 124 // ■ Cvičení 6 125 // ■ Cvičení 7 126 // ■ Cvičení 8 127 // II. Technická cvičení, rozehrávky 129 // III./l Oddělování tónů pomocí dominanty 131 // III./2 Staccato 131 // Příklady sataccata 132 // Jednoduchý melodický příraz vrchní a spodní 133 // Technický příraz vrchní pomocí palcové dírky 133 // Koledy a vánoční písně 134 // ■ Závěrem několik pokynů a rad pro pokročilejší dudáky 144 // 17 Výroba strojků a ladění nástroje 146 // ■ Postup při výrobě heteroglotního strojku 152 // ■ Názvosloví použité v následujícím pracovním postupu objasňuje ilustrace 154 // ■ Úpravy plátku 159 // ■ Úpravy trubičky 159 // ■ Strojky (piskory) do basové píšťaly dmýchacích dud 162 //
■ Výroba strojku do huku ladění »Es« 162 // ■ Výroba strojku do huku ladění »F« 165 // ■ Strojky (piskory) do dud nafukovaných ústy 166 // 18 Stručný popis výroby dud 170 // ■ Melodická píšťala (přednička) 172 // ■ Roztrub (ozvučník) melodické píšťaly 176 // ■ Basová píšťala (huk) 179 // ■ Vzduchový zásobník 180 // ■ Vývod k předničce (ve tvaru kozlí hlavičky) 181 // ■ Vývody k huku a ke dmycháku 183 // ■ Dmychák 183 // ■ Velký kříž 184 // ■ Malý kříž 184 // ■ Povrchová úprava dřevěných dílů 185 // Zdobení dud 186 // ■ Soustružnické zdobení - profilace 187 // ■ Zdobení dřevěných dílů vrubořezem 187 // ■ Zdobení dřeva čalounickými hřebíky s ozdobnou hlavou 188 // ■ Vykládání dřeva perletí, kostí a rohovinou - inkrustace 190 // ■ Zdobení dřeva vybíjením - vtloukáním kovových pásků a kolíčků 191 // ■ Zdobení dřeva litým cínovým ornamentem 192 // ■ Zdobení mosazných dílů 195 // ■ Zdobení rohoviny 199 // 09 Něco málo z historických výrobních postupů 202 // ■ Moření dřeva 204 // ■ Bělení, odmašťování a čištění dřeva před mořením 206 // ■ Impregnace kůže zvyšující její neprůdyšnost 206 // ■ Příprava a zpracování kosti 207 // ■ Ohýbání rohoviny 208 // 10 Seznam pomocných materiálů pro výrobu dud 210 // 11 Použitá literatura 211 // 12 Průvodní CD ke knize 212 // ■ 1. Pošumavská dudácká muzika - Strakonice 214 // ■ 2. Domažlická dudácká muzika - Domažlice 215 // ■ 3. Dana Freiová zpívá chodské písně za doprovodu Konrádyho dudácké muziky - Domažlice 215 // ■ 4. Postřekovská dudácká muzika »Sekáči« - Postřekov 216 // ■ 5. Karlovarská dudácká muzika - Karlovy Vary 216 // ■ 6. Dudácká muzika Prácheňského souboru ze Strakonic 216 // ■ 7. Filip Marek - Praha 217 //
■ 8. Gajdošská muzika »Bukóń« z Jablunkova 218 // ■ 9. Muzika Vladka Zogaty z Třince 218 // ■ 10. Gajdošská muzika »Rukynadudy« z Frenštátu pod Radhoštěm 219 // ■ 11. Gajdošská skupina cimbálové muziky »Soláň« 219 // ■ 12. Gajdošské sdružení z Rožnova 220 // ■ 13. Cimbálová a gajdošská muzika J. Černíka ze Zlína 220 // ■ 14. Pavel Popelka s přáteli 220 // ■ 15. Gajdoši z Kopanic - rodina Gabrhelova ze Starého Hrozenkova 221 // ■ 16. Pavel Hrbáč a Jiří Hrbáč - gajdoši z Velké nad Veličkou 221 // ■ 17. Gajdošská muzika na Horňácku 222 // ■ 18. Gajdošská muzika z Břeclavi 222 // ■ 19. Gajdošská muzika Pálava 223 // INHALT : Vorwort 14 // Ein Paar Worte am Anfang 16 // 01 Meine Begegnung mit dem Dudelsack 22 // 02 Kleine Handwerker-Typologie der Dudelsäcke 28 // ■ Typologische Einordnung von Dudelsäcken 30 // Dudelsäcke in Böhmen 31 // ■ Beschreibung der Hauptteile 33 // ■ Beschreibung der einzelnen Arten 36 // Dudelsäcke in Mähren 44 // ■ Beschreibung der Hauptteile 47 // ■ Beschreibung der einzelnen Arten 50 // Dudelsäcke in Schlesien 55 // 03 Weniger geläufige Dudelsäcke 60 // ■ Beschreibung des Instruments 67 // 04 Der »Böhmische Bock« in europäischen Zusammenhängen 70 // 05 Dudelsäcke als Inspirationquelle der volkstümlicher Erzähler 78 // ■ Der Geist im Dudelsack 78 // ■ Hans mein Igel 80 // ■ Der Esel als Dudelsackpfeifer 87 // ■ Der Pipenbock 88 // ■ Die Ballingskellig-Melodie 90 // ■ Pikkers Dudelsack 97 // ■ Wie der Wassermann einen Gajdyspieler reingelegt hat und wie es ihm vom Müllerlehrling heimgezahlt wurde 101 // ■ Das Gajdyspielergeschlecht der Zogatas 105 // ■ Von Gajdy aus Lipta 111 // ■ Wohin der Gajdyspieler seine Gajdy mit sich trägt 114 // 06 Eine kleine Dudelsackspielschule 120 // ■ Grundlegende Informationen 120 // ■ Übung 1 123 //
■ Übung 2 123 // ■ Übung 3 123 // ■ Übung 4 124 // ■ Übung 5 124 // ■ Übung 6 / 125 // ■ Übung 7 126 // ■ Übung 8 127 // II. Technische Übungen zum Warmspielen 129 // III./l Teilen der Töne mithilfe der Dominante 131 // III./2 Staccato 131 // Staccato-Beispiele 132 // Einfache melodische obere und untere Vorschläge 133 // Technischer Zuschlag mithilfe des Daumengrifflochs 133 // Weihnachtslieder 134 // ■ Zum Schluss einige Ratschläge für fortgeschrittene Dudelsackspieler 144 // 17 Die Herstellung der Rohrblätter (Tonerzeuger) und das Stimmen der Instrumente 146 // ■ Vorgehen bei der Herstellung eines heteroglotten Rohblatts 152 // ■ Bezeichnungen die in der Herstellungsbeschreibung Vorkommen 154 // ■ Die Einrichtung des Blättchens 154 // ■ Die Einrichtung des Röhrchens 158 // ■ Rohrblätter für die Basspfeife von mit Blasebalg betriebenen Dudelsäcken 161 // ■ Die Herstellung des Rohrblatts für eine Basspfeife mit »Es«-Stimmung 162 // ■ Die Herstellung des Rohrblatts für eine Basspfeife mit »F«-Stimmung 165 // ■ Rohrblätter für mit dem Mund aufgeblasene Dudelsäcke 166 // 18 Kurze Beschreibung der Herstellung eines Dudelsacks 170 // ■ Melodiepfeife 172 // ■ Schalltrichter der Melodiepfeife 175 // ■ Bordunpfeife (Basspfeife) 179 // ■ Luftbehälter (Luftsack) 180 // ■ Aufnahmeteil der Melodiepfeife 183 // ■ Aufnahmeteile der Bordunpfeife und des Blasebalgs 183 // ■ Blasebalg 184 // ■ Großes Kreuz 185 // ■ Kleines Kreuz 185 // ■ Oberflächenveredelung von Teilen aus Holz 185 // Dudelsackverzierung 186 // ■ Verzierungen durch Drechseln - Profilieren 187 // ■ Verzierungen der Holzteile durch Schnitzen 188 // ■ Holzverzierung mit Polsterernägeln mit Zierköpfen 189 // ■ Perlmutt-, Knochen- und Horneinlegearbeiten - Inkrustation 190 // ■ Verzierung durch das Einschlagen von Metallbändern und -stiften 191 //
■ Zinngussverzierungen 192 // ■ Verzierung der Messingteile 195 // ■ Verzierung des Horns 200 // 09 Ein Wenig über historische Herstellungsverfahren 202 // ■ Das Holzbeizen 204 // ■ Bleichen, Entfetten und Reinigen des Holzes vor dem Beizen 206 // ■ Die die Luftundurchlässigkeit verstärkende Imprägnierung des Leders 206 // ■ Vorbereitung und Bearbeitung Eines Knochens 208 // ■ Das Biegen von Hornmaterial 208 // 10 Auflistung einiger Hilfsmaterialien für die Dudelsackherstellung 210 // 11 Benutzte Literatur 211 // 12 Begleit-CD zum Buch 212 // ■ 1. Die Böhmerwald-Dudelsackmusik - Strakonice 214 // ■ 2. Dudelsackmusik aus Domažlice 214 // ■ 3. Dana Freiová singt Chodover Lieder mit Begleitung der Konrády-Dudelsack-musik - Domažlice 215 // ■ 4. Postřekover Dudelsackmusik »Die Mäher« - Postřekov 215 // ■ 5. Karlsbader Dudelsackmusik - Karlovy Vary 216 // ■ 6. Dudelsackmusik des Prácheňer-Ensemble aus Strakonice 216 // ■ 7. Filip Marek - Prag 217 // ■ 8. Gajdoschmusik »Bukóň« aus Jablunkov 218 // ■ 9. Vladek-Zogata-Musik aus Třinec 218 // ■ 10. Gajdoschgruppe »Hände auf den Dudelsack« aus Frenštát pod Radhoštěm 219 // ■ 11. Gajdoschgruppe der Hackbrettmusik »Soláň« 219 // ■ 12. Gajdoschvereinigung aus Rožnov 220 // ■ 13. Hackbrett- und Gajdoschmusik des J. Černík aus Zlín 220 // ■ 14. Pavel Popelka mit Freunden 220 // ■ 15. Gajdoschen aus Kopanice - Familie Gabrhel aus Starý Hrozenkov 221 // ■ 16. Pavel Hrbáč und Jiří Hrbáč - Gajdoschen aus Velká nad Veličkou 221 // ■ 17. Gajdoschmusik in Horňácko 222 // ■ 18. Gajdoschmusik aus Břeclav 222 // ■ 19. Gajdoschmusik Pálava 223
(OCoLC)85714127

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC