Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2009
332 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1743-7 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
000177370
Obsah // PŘEDMLUVA ... 11 // 1 POHLEDY ... 13 // 1.1 O porozumění světu a přístupech ? matematice... 13 // 1.1.1 Proč trápí škola všechny děti matematikou... 15 // 1.1.2 O charakteru matematických poznatků... 16 // 1.2 O souborech... 21 // 1.2.1 Od souboru ? množině... 23 // 1.2.2 Rozklad množiny... 27 // 1.2.3 Množinové operace... 29 // 1.3 O číslech ... 35 // 1.3.1 Čísla přirozená ... 37 // 1.3.2 Desítková soustava... 40 // 1.3.3 Zlomky ... 43 // 1.3.4 Čísla jako míry ... 48 // 1.3.5 Početní operace a algebra ... 52 // 1.3.6 Dvě matematické konstrukce ... 56 // 1.3.7 Shrnující pohled ... 62 // 1.4 O geometrii ... 67 // 1.4.1 Geometrie kolem nás... 69 // 1.4.2 Rovina a rovinné útvarv ... 78 // 1.4.3 Velikosti geometrických útvarů ... 83 // 1.4.4 Geometrické konstrukce... 90 // 1.4.5 Pythagorova věta ... 93 // 1.5 O závislostech ... 97 // 1.5.1 Závislosti ve společnosti a v přírodě... 99 // 1.5.2 Funkce jako předpis ...101 // 1.5.3 Druhy funkcí ...104 // 1.5.4 Několik úloh ...113 // 1.5.5 I funkce více proměnných známe ...116 // 1.6 O vyjadřování...117 // 1.6.1 Úvod...119 // 1.6.2 O jazyku školské matematiky ...122 // 1.6.3 O logice ...126 // 1.6.4 Logika a řešení rovnic ...129 // 1.7 O matematice a myšlení ...133 // 1.7.1 Jak to bude dál?...135 // 8 // OBSAH // 1.7.2 O logickém vyplývání . . . // 1.7.3 O argumentaci a důkazech . // 1.7.4 O myšlení // 1.7.5 O strukturách // 1.7.6 O matematických
strukturách // SETKÁNÍ // 2.1 Čísla a děti // 2.1.1 Čísla a jazyk... // 2.1.2 První zkušenosti dítěte s čísly . . // 2.1.3 Školní matematika ... // 2.1.4 Hry s čísly... // 2.2 Dětské zobrazování prostoru a geometrie // 2.2.1 Úvod... // 2.2.2 Kreslíme rodinu ? stolu ... // 2.2.3 Jak nakreslit krajinu ... // 2.2.4 Co se stalo na silnici ... // 2.2.5 Nebojme se nakreslit náměstí . . // 2.2.6 Dva malí kreslíři ... // 2.2.7 Děti modelují svět... // 2.3 Orbis pictus aneb Svět v obrazech . . . . // 2.3.1 O vizuálním vnímání... // 2.3.2 Matematické inspirace ... // 2.3.3 Grafické informace... // 2.3.4 Grafická schémata ... // 2.4 Kreslení a modelování ... // 2.4.1 Úvod... // 2.4.2 Tělesa a jejich modely... // 2.4.3 Kreslíme tělesa ... // 2.4.4 Plné modely těles... // 2.4.5 Povrchové modely ... // 2.4.6 Hranové modely ... // 2.4.7 Shrnutí... // 2.5 Celek a část ... // 2.5.1 Úvod... // 2.5.2 Základní úlohy o cetku a části . . // 2.5.3 Několik ilustrativních příkladů . // 2.5.4 Stejný symbol, ale... // 2.5.5 Poměr ... // 2.5.6 Aplikace? ... // 2.6 Svět konstrukcí a svět symetrií... // 2.6.1 Úvod... // 2.6.2 Matematické konstrukce... // 2.6.3 Osová a rovinová souměrnost . . // 2.6.4 Mnohoúhelníky... // •r // 2.6.5 Pohled do prostoru... // 2.6.6 Konstrukce a ekonomika... // 2.6.7 Konstrukce a estetika... // 2.6.8 Souměrnost a jazyk... // 138 // 140 // 145 // 146 150 // 157 // 157 // 159 // 160 166 170 175
177 177 181 186 189 194 197 203 205 // 207 // 208 211 217 // 219 // 220 222 226 227 // 229 // 230 233 235 // 238 // 239 // 243 // 244 246 249 251 251 254 259 262 265 267 269 // OBSAH // 9 // 2.7 Statistika a pravděpodobnost všedního dne ...271 // 2.7.1 Úvod...273 // 2.7.2 Čísla kolem mís...273 // 2.13 Střední hodnota a medián ...274 // 2.7.4 Zvonová křivka...278 // 2.7.5 O náhodě ...279 // 2.1.6 Můžeme náhoda vypočítat? ...279 // 2.7.7 Dva experimenty ...283 // 2.7.8 Nezávislé jevy...286 // 2.8 Jak počítáme...291 // 2.8.1 Matematika a počítání ...293 // 2.8.2 Dva přístupy ke kvantitě...293 // 2.8.3 Ikonické kalkulace ...295 // 2.8.4 Počítání zpaměti ...296 // 2.8.5 Písemně algoritmy ...299 // 2.8.6 Počítání na kalkulačce ...301 // 2.8.7 Algebraický kalkul...303 // 2.9 Matematika a finance...305 // 2.9.1 Úvod...307 // 2.9.2 Dva pohyby kapitálu...307 // 2.9.3 Složené úrokování ...308 // 2.9.4 Dvě ilustrace ...311 // 2.9.5 Půjčit si, či nepůjčit? ...312 // 2.9.6 Čtyři finanční příběhy ...314 // 2.10 Setkání na rozloučenou...321 // 2.10.1 O co jsme usilovali ...323 // 2.10.2 Rozloučení ...325 // Rejstřík věcný...327 // Rejstřík jmenný...330

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC