Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:16x 
BK
EB
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2009
187 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 9788021077362 (ebook)
ISBN 8021077360 (ebook)
ISBN 978-80-210-4795-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 183 a rejstřík
Vydala Masarykova univerzita-nakladatelství pro Přírodovědeckou fakultu
Popsáno podle tištěné verze
000177414
ÚVODNÍ SLOVO -- HISTORIE GENETIKY POPULACÍ -- GENETICKÁ VARIABILITA V POPULACÍCH -- Vymezení pojmu populace -- Fenotypová a genotypová variabilita -- Vznik a uchovávaní genetické variability -- Odhad genetické struktury populací -- Elektroforéza bílkovin -- Viditelná genetická variabilita v přírodních populacích -- MÍRY GENETICKÉ VARIABILITY -- Polymorfizmus a heterozygotnost -- Alozymový polymorfizmus v populacích -- Reprezentativnost alozymů -- Polymorfizmus délky restrikčních fragmenů DNA -- Variabilita nukleotidových sekvencí sekvenční analýza -- Měřítka diverzity aminokyselin a nukleotidů -- Měřítka genetické vzdálenosti -- Využití genetického polymorfizmu -- Počítačové programy v genetice populací -- ORGANIZACE GENETICKÉ VARIABILITY -- Modely v genetice populací -- Náhodné oplození -- Hardyho-Weinbergův (HW) princip -- Použití Hardyho-Weinbergova principu -- Testování HW poměru -- Četnost heterozygotů ---
Interpretace DNA profilů -- Populační statistika v interpretaci DNA profilů -- Snyderovy podíly -- SPECIÁLNÍ PŘÍPADY NÁHODNÉHO OPLOZENÍ -- Tři a více alel -- Oddělené pohlaví Bruceho poměry -- Geny vázané na chromozomu X -- Vazbová (rekombinační) nerovnováha -- Měřítka vazbové (rekombinační) nerovnováhy -- Dosažení rekombinační rovnováhy -- Možnosti vzniku vazbové (rekombinační) nerovnováhy -- Vazbová nerovnováha v přírodních populacích -- Normalizující selekce a vazbová nerovnováha -- NENÁHODNÉ OPLOZENÍ -- Výběrové (asortativní) a nenáhodné oplození -- Inbriding (příbuzenské křížení) -- Genotypové četnosti při inbridingu -- Koeficient inbridingu -- Vlivy inbridingu -- Výpočet koeficientu inbridingu z rodokmenů -- Odhad příbuznosti z izonymie -- Pravidelné systémy oplození -- Inbriding v praxi -- MALÉ POPULACE -- Náhodný posun (drift) genů -- Důsledky náhodného genového posunu ---
Úrovně struktury populací -- Zvýšení fixačního indexu náhodným genovým posunem -- Efektivní velikost populace -- Genetická divergence mezi subpopulacemi -- Vliv zakladatele a náhlé restrikce početnosti -- Účinnost genového posunu -- MUTACE -- Změny alelové četnosti pod mutačním tlakem -- Počet alel udržovaných v populaci -- Hypotéza neutrality -- MIGRACE -- Jednosměrná migrace -- Obousměrná migrace -- Přerušení izolace a Wahlundův princip -- Důsledky Wahlundova jevu -- Migrace a genetická divergence -- Odhady velikosti migrace -- PŘÍRODNÍ VÝBĚR -- Zdatnost (fitness) a adaptivní hodnota -- Výběr u haploidních organizmů -- Výběr u diploidních organizmů -- Čas potřebný pro změnu alelové četnosti obecný model -- Výběr a rovnováha obecný model -- Rovnováha mezi mutací a výběrem -- Složitější typy výběru -- ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ -- LITERATURA -- VĚCNÝ REJSTŘÍK
(OCoLC)909368090

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC