Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.1) Půjčeno:144x 
SE
Seriál, periodikum
Ostrava : Sfinga, [1963]-
1997-2014 :Šenov u Ostravy : Tilia
2015- :Ostrava : Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy
sv. ; 21-22 cm

1995-2019-
0232-0967
1x ročně, 2011-
Vychází nepravidelně 1963-1991
1x za 2 roky, 1995-2011
Popsáno podle: sv. 24 (2009)
Některé svazky mají ISBN
Český text a anglické resumé
Vydavatelé: Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy
80-7188-013-2 (17/1995 ; váz.) 80-86101-02-9 (18/1997 ; váz.) 80-86101-21-5 (19/1999 ; váz.) 80-86101-41-X (20/2001 ; váz.) 80-86101-77-0 (21/2003 ; váz.) 80-86904-05-9 (22/2005 ; váz.) 978-80-86904-27-6 (23/2007 ; brož.) : 978-80-86904-33-7 (24/2009 ; váz.) 978-80-86904-44-3 (25/2011 ; váz.) 978-80-86904-46-7 (26/2012 ; váz.) 978-80-86904-47-4 (27/2013 ; váz.) 978-80-86904-52-8 (28/2014 ; brož.) 978-80-906091-2-9 (29/2015 ; brož.) 978-80-906091-7-4 (30/2016 ; brož.) 978-80-906618-8-2 (31/2017 ; brož.) 978-80-907100-8-5 (32/2018 ; brož.) 978-80-907387-5-1 (33/2019 ; brož.) 978-80-907387-8-2 (34/2020 ; brož.) 978-80-88399-05-6 (35/2021 ; brož.) 978-80-88399-10-0 (36/2022 ; brož.)
000177429
SVAZEK 20 (2001) :   Židé v procesu proměny poddanského městečka Moravské Ostravy v průmyslové velkoměsto - Ludmila Nesládková 7 // Formování technické inteligence v Moravské Ostravě na konci 19. a počátku 20. století - Andrea Pokludová 28 // Návštěvy a pobyty panovníků v Ostravě do roku 1918 - Jaromír Dlouhý 60 // Zdravotní péče o obyvatelstvo Moravské Ostravy za prvního městského lékaře - fyzika Nikodéma Kročka (1849-1876) - Karel Jiřík 83 // Počátky a činnost německého Umělecko-průmyslového muzea pro ostravsko-karvinský revír (1902-1923) - Jozef Šerka 100 // Hlučínsko po připojení k ČSR počátkem 20. let - Vilém Plaček 135 // Charakteristika hlavních ostravských deníků 1918-1938 - Blažena Przybylová, Jozef Šerka 157 // Ostravské finanční ústavy v letech 1918-1953 - Blažena Przybylová 187 // Turistické chaty a útulny v Beskydech před rokem 1938 - Radoslav Daněk 211 // Kasárna na Hranečníku a jejich místo v dějinách Ostravy - Václav Štěpán 242 // Místopis starých Vítkovic - Antonín Barcuch, Eva Rohlová 270 // Hutní úřednické a dělnické kolonie a kasárny v Ostravě - Karel Jiřík 304 // Domy starostů Moravské Ostravy 1861-1918 - Martin Juřica 345 // Vladimír Zákrejs a Regulační sbor ostravský - Pavel Šopák 373 // Památkový fond Moravské Ostravy - Naďa Goryczková 394 // Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska - Blažena Gracová, Denisa Drabinová 410 // Nový příspěvek ke stavebním dějinám kostela sv.Václava v Moravské Ostravě - Daniela Rywiková 449 // Povrchové exploze a výrony důlního plynu v Moravské Ostravě v 19. století - Miloslav Kroček 456 // Únos "bílého orla": incident u polského konzulátu v Moravské Ostravě 26. 12. 1938 - Mečislav Borák 466 //
Zpráva o pamětihodnostech města Moravské Ostravy z roku 1728 - Eva Rohlová 473 // Z korespondence překladatelky a básnířky Zdeňky Pavlouskové (1898-1993) - Milan Palák 477 // Sedmdesátiny archiváře a historika Karla Jiříka - Blanka Pitronová 496 // Hudební pedagog Luděk Zenkl pětasedmdesátníkem - Karel Steinmetz 507 // Josef Teindl, profesor Vysoké školy báňské (1900-1972) - Šárka Šírová 513 // Dlouhá životní míle Bohuslava Moravce st. (1896-1984) - Radoslav Daněk 521 // Vykonstruovaný proces a nešťastná oběť stalinských represálií - škpt.Ladislav Cée - Pavel Hamza 528 //
SVAZEK 21 (2003) :   Archeologie a počátky Moravské Ostravy. (Archeologické výzkumy v historickém jádru města v letech 1998-2002) - Zezula, Michal 7 // Polské legace biskupa Stanislava Pavlovského - Štěpán, Václav 45 // Kdo vládl v Moravské Ostravě 1880-1914? Úloha členů moravskoostravského zastupitelstva v nejvýznamnějších německých spolcích a akciových společnostech - Kladiwa, Pavel 64 // Formování pedagogických profesí v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století - Pokludová, Andrea 84 // Židé - muži, ženy a děti - z Moravské Ostravy ve světle výsledků sčítání obyvatelstva z doby rakouského mocnářství - Nesládková, Ludmila 98 // Místopis starých Vítkovic II (pokračování) - Barcuch, Antonín - Rohlová, Eva 117 // Vítkovice - nejvíce germanizovaná obec v Předlitavsku - Jiřík, Karel 162 // Hlučínsko ve 20. letech 20. století - zahození šancí na česko-německé porozumění - Plaček, Vilém 197 // Moravská Ostrava jako útočiště uprchlíků z německého a polského záboru na podzim roku 1938 - Homan, Aleš 221 // Oskar Schindler ve službách abwehru na Ostravsku - Borák, Mečislav 240 // Táborová soustava na území statutárního města Ostravy v letech 1945-1948 - Daněk, Radoslav 263 // Ostrava v procesu transformace: strukturální proměny města na prahu třetího tisíciletí - Radim Prokop 284 // Budova staré moravskoostravské radnice a jeji historie - Grůza, Antonín 309 // Stará radnice v Moravské Ostravě - nálezová zpráva - Augustinková, Lucie 337 // Od stodoly ke 100Dole - Juřica, Martin 353 // Židovská škola v Moravské Ostravě - Przybylová, Blažena 378 // Německý dům v Moravské Ostravě 1895-1945 - Šerka, Jozef 399 // Umělecko-průmyslové muzeum pro ostravsko-karvinský revír v letech 1924-1935 - Barcuch, Antonín - Barcuchová, Kateřina 422 //
Moravskoostravská pobočka Spolku pro podporu rakouské mořeplavby - Šústková, Hana 448 // Svinovské nádraží konečně jinak - Sedlecký, Jaroslav 459 // Situační zpráva ostravské městské rady z roku 1650 - Rohlová, Eva 468 // Začátky socialistického zdravotnictví v Ostravském kraji (1951-1958) - Bořucký, Jiří 471 // Český pěvec Beno Blachut. Dětství a mládí v Ostravě - Palák, Milan 492 // Chodský strážce svobody se nehodil do čítanek - generálmajor Josef Buršík, čestný občan Ostravy - Hamza, Pavel 503 // Bibliografický rejstřík sborníku Ostrava sv. 11-20 - Šírová, Šárka 511 // Bibliografie diplomových prací obhájených na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v letech 1997-2002 - Chvalová, Eva 528 //
SVAZEK 22 (2005) :   Zaniklý svět kaváren v Moravské Ostravě. [část 1] - Glombíčková, Šárka 7 // Osudy a podoba měšťanských domů ve staré Moravské Ostravě - Kroček, Miloslav 39 // Měšťanský pivovar v Moravské Ostravě v době průmyslové revoluce (1823-1889) - Daněk, Radoslav 59 // Městské jatky v Moravské Ostravě 1881-1914 - Šerka, Jozef 90 // Obchodní domy v Moravské Ostravě v období první republiky - Chvalová, Eva 119 // Místopis starých Mariánských Hor - Barcuch, Antonín - Rohlová, Eva 147 // Krajský výbor Svazu Cikánů-Romů v Ostravě v letech 1969-1973. (Pokus o emancipaci romského hnutí) - Pavelčíková, Nina 178 // O čem hovořil Alexander Dubček s Władysławem Gomułkou v Ostravě v únoru 1968 - Jiřík, Karel 199 // Role popraveného Jana Buchala z Ostravy v monstrprocesu s Miladou Horákovou a spol. v roce 1950 - Šimíček, Petr 211 // 30. duben 1945 u Říšského mostu v centru Ostravy aneb Opravdu Miloš Sýkora? - Hamza, Pavel 250 // Transporty do Niska nad Sanem ve světle literatury a pramenů - Borák, Mečislav 272 // Patscheiderova aféra - velezrádný proces s představiteli sudetoněmeckých stran - Šústková, Hana 295 // Činnost českých starostenských sborů na Ostravsku v 1. polovině 20. století - Juřica, Martin 315 // Trestní soudnictví v Moravské Ostravě v letech 1801-1838 - Novotná, Jaroslava 337 // Rektoři, kantoři a varhaníci v Moravské Ostravě v 17. a 18. století - Maňas, Vladimír 360 // Náhled do historie ostravských českých pomocných škol (1921-1948) - Ševčík, Milan 387 // K charakteru hudebního života českých obyvatel Ostravy v období Protektorátu Čechy a Morava - Mazurek, Jan 410 // Muzeum města Moravské Ostravy v letech 1935-1948 - Barcuch, Antonín - Barcuchová, Kateřina 325 //
Archeologický výzkum v prostorách Staré radnice v Moravské Ostravě - Kolář, František - Střílková, Johana 455 // Stará radnice v Moravské Ostravě - stále zajímavá - Kroček, Miloslav 473 // Požár Moravské Ostravy roku 1556 v biskupské korespondenci - Rohlová, Eva 477 // Památník četnického stanoviště ve Staré Bělé - Przybylová, Blažena 482 // Poslední naděje Eduarda Grafa - "švédská" korespondence - Przybylová, Blažena 498 //
SVAZEK 23 (2007) :   Restrukturalizace Ostravy, Katovic a Košic v komparativní perspektivě - Sucháček, Jan 7 // Největší politický proces v Ostravě - Jiřík, Karel 45 // Šanghaj a záchrana židů z Ostravska za druhé světové války - Borák, Mečislav 98 // Zaniklý svět ostravských kaváren. [část] 2 - Glombíčková, Šárka 136 // Dějiny Jiráskova náměstí v Moravské Ostravě - Juřica, Martin 177 // Místopis starých Mariánských Hor (pokračování) - Baruch, Antonín - Rohlová, Eva 204 // Koncepce české národní kultury ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1890-1938: Opava et/versus Ostrava - Šopák, Pavel 267 // Německé divadelnictví v Moravské Ostravě do roku 1918 - Šůstková, Hana 296 // Společenský, spolkový a politický život v Šalamounské kolonii v Moravské Ostravě (1873-1945) - Jemelka, Martin 326 // Kulturní život, využití volného času, stravování a odívání Ostravanů v letech 1945-1953 - Jeřábková, Jana 360 // Náhled do historie ostravských zvláštních škol (1948-1990) - Ševčík, Milan 400 // Ostravské pivovary mezi volnou soutěží a kartelem (1889-1918) - Daněk, Radoslav 417 // Městské jatky v Moravské Ostravě 1914-1950 - Šerka, Jozef 447 // Soukromý léčebný ústav (sanatorium) MUDr. Leopolda Kleina v Moravské Ostravě (1910-1939) - Jiřík, Karel 476 // Udělení znaku městu Přívoz roku 1905 - Brňovják, Jiří 490 // "...ze zbožnosti a braterskej náklonnosti..." Osudy škapulířového bratrstva v Moravské Ostravě - Maňas, Vladimír 515 // Osudy a podoba měšťanských domů ve staré Ostravě. II. (pokračování) - Kroček, Miloslav 545 // Polský báňský odborník Franciszek (Franz) Brzezowski - Przybylová, Blažena 572 // Knihkupecká a nakladatelská rodina Buchsbaumů z Přívozu - Šústková, Hana 591 //
Život a dílo archivářky a historičky PhDr. Blanky Pitronové, CSc. (1928-2006) - Jiřík, Karel 601 // Obrana polskoostravského faráře z 2. poloviny 17. století - Pindur, David 614 //
SVAZEK 24 (2009) :   Oběti "velkého teroru" v Sovětském svazu v letech 1937-1938 původem z Ostravska - Borák, Mečislav 9 // Výchova k řádné práci podle německého vzoru. (Pracovně-výchovné tábory na území Ostravy v době nacistické okupace) - Glombíčková, Šárka 41 // Počátky "normalizace" na příkladu Městského výboru KSČ v Ostrava (září 1968 - duben 1971) - Juřica, Martin 64 // Padání komunistické bašty aneb Ostrava mezi 17. listopadem 1989 a 3. lednem 1990 - Hamza, Pavel 99 // Uprchlíci z Haliče na Ostravsku a jejich repatriace po ukončení Velké války - Blažena Przybylová 135 // Nabývání československého státního občanství v letech 1918-1935. (Na příkladu politického okresu Moravská Ostrava) - Sojčák, Michal 155 // Městské podniky Velké Ostravy 1924-1938 - Šerka, Jozef 185 // Ostravské pivovary mezi válkou, krizí a znárodněním (1918-1948) - Daněk, Radoslav 229 // Německé divadelnictví v Moravské Ostravě v letech 1919-1944 - Šústková, Hana 271 // Bruselský styl na Ostravsku. Kapitoly z vývoje výtvarné kultury a architektury 50. a 60. let 20. století - Strakoš, Martin 292 // Vznik ostravského televizního vysílání a vznik publicistické školy - Nétková, Hana 327 // Výstavba dálnice na Ostravsku - Jančar, Leopold 343 // Místopis starého Zábřehu nad Odrou a Hulvák - Barcuch, Antonín - Rohlová, Eva 379 // Náboženské bratrstvo Panny Marie Sedmibolestné a černého škapulíře v Polské Ostravě (1753-1783) - Pindur, David 423 // Městští policisté v Moravské Ostravě v 1. polovině 19. století - Novotná, Jaroslava 446 // Hygienické poměry v Moravské Ostravě v 19. století - Barcuch, Antonín - Barcuchová, Kateřina 477 // První důlní exploze a první důlní škody v Moravské Ostravě - Kroček, Miloslav 493 //
Školství v Přívoze od nejstarších dob do počátku 20. století - Prchalová, Jana 511 // Archeologické výzkumy na Masarykově náměstí v Ostravě a jejich výpověď k vývoji, hmotné kultuře a životnímu prostředí města ve středověku a raném novověku - Zezula, Michal - Moravec, Zbyněk - Kočár, Petr - Sůvová, Zdeňka 538 // Pelikán a kříž. Ostravský rodák František Xaver Michael Leffler (1658-1744) a jeho církevní kariéra - Maňas, Vladimír 580 // Dopis města Ostravy o stavbě mostu přes Odru z roku 1572 - Rohlová, Eva 604 //
SVAZEK 25 (2011) :   Výčep piva a hostinská živnost na Ostravsku v proměnách 19. století - Daněk, Radoslav 11 // Počátky veřejného osvětlení města Moravské Ostravy (1836-1918) - Šerka, Jozef 42 // Stali se významnými daňovými poplatníky – historie židovské komunity v Michálkovicích - Przybylova, Blažena 69 // Z nacistického koncentračního tábora do sovětských gulagů (Osudy ostravských Židů z transportů do Niska nad Sanem) - Borák, Mečislav 97 // Vnitřní obchod a zásobování obyvatelstva v letech 1971–1988 - Juřica, Martin 136 // Pracovní atraktivnost Ostravy a její změny - Ivan, Igor - Calábek, Jakub 172 // Závodní nemocnice Vítkovických železáren – největší v habsburské monarchii (1840–1920) - Jiřík, Karel 197 // Lékárník Emil Kinský a historie lékárny U Madony v Přívoze - Jana Prchalová 228 // Vraždy, smilstva a jiné závažné trestné činy na Ostravsku v letech 1922–1938 - Bánská, Eva 254 // Chrám luxusu. Cesta obchodního domu Textilia/Ostravica od zrození ke zkáze - Rosová, Romana 273 // Místopis starého Zábřehu nad Odrou a Hulvák (pokračování) - Barcuch, Antonín - Rohlová, Eva 298 // Testamenty a majetkové inventáře moravskoostravských měšťanů z 2. poloviny 18. století - Novotná, Jaroslava 369 // K možnostem dalšího studia života ostravských měšťanů v 16.–18. století - Kroček, Miloslav 406 // Městská hradba v Ostravě ve světle archeologických výzkumů - Kiecoň, Marek - Moravec, Zbyněk 429 // Podzemní Ostrava. Osmdesátá léta a život s policií - Král, Jan 453 // Stačilo vyjít ven a už nás brali - Skýbová, Pavla 469 // Stanislav Vopasek – první ředitel Hornického muzea v Ostravě - Klepek, Oldřich 477 // "Poněvadž zajisto umříti mám, ale které hodiny nevím..." Život a smrt ostravského děkana Oschevia (†1656) - Maňas, Vladimír 497 //
Potíže města s městskými hradbami na počátku 18. století - Rohlová, Eva 525 // Prodej Foldynovského mlýna Pavlu Masařovi v roce 1757 - Novotná, Jaroslava 531 // Založení Archivu města Ostravy v korespondenci archivářů hlavního města Prahy a města Plzně - Antonín Barcuch, Jitka Janečková 537 //
SVAZEK 26 (2012) :   Koncept rozvoje Dolní oblasti Vítkovice - projekt Nové Vítkovice: vize, plány, skutečnost - Hana Šústková 11 // Rozvědčík z Ostravy u Hitlerova "Vlčího doupěte": neznámé válečné osudy Jana Borovce (1923-1944?) - Mečislav Borák 50 // Ostravské gestapo a osudy jeho konfidentů - Radomír Seďa 82 // Činnost Okresní nemocenské pokladny v Moravské Ostravě mezi lety 1889-1938 - Marianna Grussmannová 114 // Sociálnědemokratické bezvěrecké hnutí na meziválečném Ostravsku - Martin Jemelka 135 // Z historie emancipačního hnutí žen v Ostravě v 1. polovině 20. století - první české ženské spolky a otázka dívčího vzdělávání - Hana Prymusová 166 // Působení kněze a pozdějšího slavného orientalisty Aloise Musila v Moravské Ostravě (1891-1895) - Petr Přebinda 190 // Rudolf Firkušný, vzácný host ostravských koncertních podií 1927-1939 (ke 100. výročí umělcova narození) - Milan Palák 231 // Vincent d’Indy a jeho kontakty s Jaroslavem Voglem - Lenka Černíková 244 // Moravskoostravská spořitelna - první samostatná stavba Karla Kotase v Ostravě - Romana Rosová, Eva Krčmářová, Vlastimil Krčmář 253 // Se Slezskem a bez něj: život a tvorba Helmuta Krommera - Gabriela Pelikánová 277 // Ostravská sportovkyně Helena Šáchová, lukostřelecká mistryně světa z roku 1948 - Jana Prchalová 299 // "Léta Páně 1603 ve čtvrtek po památce svatého Víta-- ": život a smrt kamenického mistra Jana Rinolta - Jaroslava Novotná 317 // Projednávání přestupu židovky Rachel Tausk na katolickou víru magistrátem Moravské Ostravy v roce 1831 - Blažena Przybylová 328 //
SVAZEK 27 (2013) :   Archiv města Ostravy 1923-2013 (od pergamenu k bitům a bytům) - Blažena Przybylová 11 // Archiv města Ostravy: 50 let v roli vydavatele periodika Ostrava - Blažena Przybylová 28 // Vztah ostravských žáků a učitelů k historii - Denisa Labischová, Blažena Gracová 37 // K obrazu Ostravy v médiích - Jan Sucháček 67 // Ulice středověké Ostravy - Zbyněk Moravec 83 // Příběh moravskoostravské velkoměšťanky Barbory Máchové a jejích ztracených perel - Jaroslava Novotná 110 // Socha sv. Jana Nepomuckého u Svinovského mostu z dílny frýdeckých Weissmannů - Jakub Ivánek 123 // Ostravská Národní garda v revolučních letech 1848-1849 - Miloslav Kroček 132 // Průmyslová a živnostenská výstava v Moravské Ostravě v roce 1923 - Karel Franek 147 // Ostravský rabín Arnošt Bass (1885-1943) a jeho rodina - Mečislav Borák 165 // Doktorka Emilie Lukášová a její průkopnická práce na poli péče o kojence a nedonošené děti - Hana Mášová 184 // Osudové setkání s Ostravou: životní příběh Aloise Emila Dobnera, profesora Vysoké školy báňské v Ostravě - Jindra Biolková, Petr Kašing 202 // Osobní deník Libuše Střelcové z Hrušova z let 1938-1942 - Petr Tesař 232 // Sametová revoluce ve Vítkovicích: Občanské fórum, vznik nových odborů - Svatava Baďurová 259 // První důlní exploze v Moravské Ostravě - nové zjištění - Miloslav Kroček 325 // O transformaci Vysoké školy báňské na technickou univerzitu po roce 1989 - Tomáš Čermák, Jindra Biolková, Petr Kašing, Jindřich Cigánek, Petr Jelínek, Julie Švábová, František Varadzin 288 //
SVAZEK 28 (2014) :   Státní kulturní politika a její dopad na ostravský literární a výtvarný život v 70. a 80. letech 20. století - Martin Juřica 37 // Perzekuce vesnických boháčů na Ostravsku a případ bratrů Pravdových z Kunčic nad Ostravicí - Jana Prchalová 72 // Hospodaření města Moravské Ostravy v letech nacistické okupace - Jozef Šerka 100 // Živnostenské podnikání v automobilové dopravě na Ostravsku v letech 1918-1938 - Jakub Gryžboň 132 // K realizaci raného scénického díla Bohuslava Martinů v Ostravě - Lenka Černíková 156 // Vývoj pojmenování ulic v Mariánských Horách - Blažena Przybylová, Jozef Šerka 166 // Účast ostravských poslanců Petra Cingra a Arnošta Bernera na největší obstrukci v poslanecké sněmovně říšské rady ve Vídni v roce 1897 - Karel Jiřík 191 // Proč zanikl zámek v Ostravě-Kunčicích - Romana Rosová 206 // Odpad ve středověké Moravské Ostravě - Zbyněk Moravec 229 // Ne každý kraj má svého Sprušila - Gabriela Pelikánová 255 // Báňský odborník Karel Frič a jeho doba (1857-1945) - Jindra Biolková, Petr Kašing 286 // Soukenický cech uznává poctivý původ manželky soukenického mistra Jiříka Zámostného dne 7. Februarii léta Páně 1661 - Jaroslava Novotná 323 // První návrh na stanovení stavebního obvodu města Moravské Ostravy z roku 1876 - Eva Rohlová 329 //
SVAZEK 29 (2015) :   Ostrava a Ostravsko (nejen) podle dat ze sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Igor Ivan, Jiří Kovář 13 // Státní kulturní politika a její dopad na ostravský hudební a divadelní život v 70. a 80. letech 20. století - Martin Juřica 44 // Ohlas celostátní církevní politiky na Ostravsku v letech 1948-1953 - Lukáš Vaculík 74 // Příbram? Praha? Ostrava!!! problematika přeložení VŠB z Příbrami do Ostravy v pramenech - Petr Kašing 94 // Deportace Židů na Mauricius (1940-1945) - Mečislav Borák 125 // Živnostenské podnikání v automobilové dopravě na Ostravsku v letech 1918-1938. 2. část - Jakub Gryžboň 161 // Zapomenutý kriminalista a muzejník František Kocián - Ondřej Kolář 187 // Vývoj pojmenování ulic a veřejných prostranství v katastrálních územích Zábřeh nad Odrou, Zábřeh-VŽ a Zábřeh-Hulváky - Blažena Przybylová, Jozef Šerka 203 // Rothův hostinec v ostravské Nové Vsi - Kamil Rodan 243 // Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí - Irena Moravcová, Zbyněk Moravec, Jaroslava Novotná, Michal Živný 272 // Jak Fénix z popela... historie a obnova památného dřevěného kostela sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové - Romana Rosová, Martin Strakoš 293 // Ne každý kraj má svého Šebelu - Gabriela Pelikánová 321 // Mládí barytonisty Václava Bednáře a jeho umělecké začátky v Ostravě - Milan Palák 349 // Život ambiciózního ostravského tiskaře Rudolfa Vichnara (1861-1943) - Tomáš Karkoszka, Jaroslava Novotná 365 // "...jdeme chladnokrevně našemu smutnému osudu vstříc." dopisy sourozenců Ettingerových z Krakova do Ostravy 1940-1942 - Šárka Glombíčková 395 // O varhanách nejen v Moravské Ostravě ve světle rodinné korespondence Staudingerů - Jiří Krátký 426 // Spor o zlého ducha neboli spirituska ve městě Moravské Ostravě na konci 17. století - Eva Rohlová 438 //
SVAZEK 30 (2016) :   Specifika jednotlivých částí Ostravy (sociodemografický profil a způsob bydlení) - Igor Ivan, Jiří Kovář 11 // Internace cestujících z lodi Alsina v západní Africe v roce 1941 a jejich další osudy - Mečislav Borák 37 // Od výstavby stadionu Vítkovických železáren k modernímu městskému sportovnímu areálu (1937-2016) - Radomír Seďa, Hana Šústková 66 // Kterak se novoveským Sokolům zachtělo pivo píti - Kamil Rodan 88 // Studenti středních škol s českým vyučovacím jazykem v Moravské Ostravě a Přívoze v letech 1919-1938 - Lukáš Lisník 98 // "Velevážené publikum, račte v šapitó...": dějiny cirkusových vystoupení na Ostravsku od 40. let 19. století do roku 1960 - Martin Juřica 124 // Hornické kapely na Ostravsku - Antonín Barcuch 152 // Nádražní třída coby první vilová čtvrť Moravské Ostravy - Jan Galeta 168 // Hřbitovy Moravské Ostravy do roku 1785 - Zbyněk Moravec, Irena Moravcová 198 // Ne každý kraj má svého Tlapáka - Gabriela Pelikánová 221 // Ostravští rabíni a ostravský rabinát před druhou světovou válkou - Janusz Spyra 251 // Vzpomínky starobělského rodáka, starosty a kronikáře Emanuela Šindela s důrazem na věznění v koncentračním táboře Sachsenhausen - Jana Prchalová 281 // Konec 2. světové války a první dny osvobození v pamětech Aloise Bergra ze Staré Bělé - Blažena Przybylová 307 // Osudy rozdělené oceánem aneb S Misslerem do Argentiny - Ladislav Grygar 327 //
SVAZEK 31 (2017) :   Fotografické publikace o Ostravsku v letech 1948-1989 - Ondřej Durczak 13 // Ústředí velkých podniků v Ostravě a v Moravskoslezském kraji - Jan Sucháček 59 // Vývoj veřejné správy v Ostravě po roce 1989 a snahy o její přínosnou reformu - Antonín Barcuch 76 // Životní prostředí v Ostravě v období normalizace v letech 1969-1989 - Martin Juřica 97 // Jazz, swing a taneční hudba v Ostravě v letech 1939-1945 - Šárka Glombíčková 135 // První pozemková reforma na velkostatku Marie Scholzové v Třebovicích - Ivana Maloušková 168 // Za významnými osobnostmi Ostravy a místy jejich posledního odpočinku na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě - Petr Kašing 190 // Slavné lodě z vítkovické oceli na vlnách moří a oceánů: lodní výroba Vítkovických železáren od konce 19. do počátku 21. století - Aleš Materna 235 // Vývoj veřejného knihovnictví v Ostravě v letech 1921-1945 - Jarmila Burešová, Jana Brožovská Onderková 262 // Osudy židovského podnikatele Filipa Förstera a jeho potomků - Jana Prchalová 291 // Pohled účastníka dění - studenta a pedagoga - na hornické vzdělávání na Vysoké škole báňské v Ostravě v letech 1945-1965 - Ivo Černý 317 // Prosba moravskoostravského syndika Kašpara Hauka o zrušení jeho suspendování - Jaroslava Novotná 343 // Bibliografický rejstřík: OSTRAVA. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 21-30 - Martin Juřica 363 //
SVAZEK 32 (2018) :   Městská organizace Svazu československo-sovětského přátelství v Ostravě v letech 1968-1989: Pouze "převodová páka" normalizačního režimu? - Martin Juřica 11 // "Obnovení pořádku" aneb události srpna 1969 v Ostravě - Lukáš Vaculík 50 // Sochař Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou školu báňskou - Jakub Ivánek, Eva Špačková 77 // Fotografická tvorba Františka Krasla - Ondřej Durczak 102 // Pátrání po významných osobnostech na ostravských hřbitovech - Petr Kašing 132 // Přírodovědecká společnost v Ostravě a její význam pro přírodovědeckou práci a rozvoj muzejnictví na Ostravsku - Antonín Barcuch 176 // Germanizace městského úřadu v Moravské Ostravě v období nacistické okupace - Jozef Šerka 199 // Jedinečné výrobky mostárny Vítkovických železáren v období Československé republiky - Radomír Seďa 233 // Náboženská témata v dělnickém ochotnickém divadle na Ostravsku (1895-1938) - Agáta Kravčíková 259 // Jedno a čtvrt století pod dohledem dívky v mušli: příběh domu č. p. 856 na Stodolní ulici v Moravské Ostravě a jeho okolí - Jan Galeta 284 // Počátky a fungování První rakouské továrny na sodu v Hrušově (1851-1911) - Jan Gromnica 298 // Archeologické doklady gramotnosti obyvatel Moravské Ostravy ve středověku - Zbyněk Moravec 298 // Pronájem palírny v Moravské Ostravě v roce 1786 - Jaroslava Novotná, Eva Rohlová 341 //
SVAZEK 33 (2019) :   Ostrava v předvečer listopadových událostí roku 1989 - Martin Juřica 11 // Lahodná chuť čokolády a podmanivá vůně parfémů a mýdel v ostravském balení (Příběh dvou továren a jejich židovských majitelů) - Šárka Glombíčková, Jaroslava Novotná 56 // K pojetí a vymezení Ostravska - Jiří Kovář, Petra Linhartová, Jan Sucháček 106 // Významné návštěvy ve Vítkovických železárnách - Radomír Seďa 133 // Sociálnědemokratické oslavy 1. máje a jejich vnímání dobovými elitami na Ostravsku (1890-1914) - Agáta Kravčíková 167 // Úřad spojené správy. Pokus o částečné administrativní spojení Ostravska a Těšínska v letech 1918-1919 - Jozef Šerka 192 // Transformace školství v Moravské Ostravě po roce 1918 ve vybraných aspektech na příkladu mateřského, obecného a občanského školství - Lukáš Lisník 207 // Požár Ostravy roku 1556 a jeho možné doklady v archeologických pramenech - Zbyněk Moravec 229 // Městský syndik éry regulovaného magistrátu. Příklad moravskoostravského syndika Kašpara Haukeho - Leontina Krsková 248 // Josef Šavel - život a dílo - Jiří Sochorek 269 // Překlad Pamětí dcery Adolfa Suesse, vítkovického průmyslníka - Hana Šústková 291 //
SVAZEK 34 (2020) :   Postavení Ostravy a Ostravska v regionální struktuře ČR a střední Evropy - Jan Sucháček, Petra Linhartová 11 // Ostravské gestapo a osudy jeho konfidentů - Radomír Seďa 30 // Likvidace živnostnictva v letech 1945-1949 a její ostravské projevy - Antonín Barcuch 78 // Svinov - architektonicko-urbanistický vývoj v letech 1850-1950 - Pavel Šopák 111 // Reflexe sporu o Těšínsko v letech 1918-1920 v kronikách osmi slezských obcí na Ostravsku - Martin Juřica 136 // Možnosti identifikace hrobů z archeologického výzkumu na Puchmajerově ulici - Zbyněk Moravec, Jaroslava Novotná, Michal Živný 183 // K historii téměř zapomenutého podnikového muzea Vítkovických železáren (1971-2001) - Lukáš Lisník 202 // Nová aglomerace. Dítě socialistického budovatelství a ekologická zátěž Ostravy (1961-1998) - Ondřej Štarman, Lukáš Lisník 224 // "Punc zakázaného ovoce". Aneb jak se v Ostravě hrála rocková hudba v časech normalizace - Tomáš Herman 257 // Přes Balkán a Rusko - život lékaře a ruského legionáře Ludvíka Klegy - Martin Lokaj 277 // Příběh ostravského židovského rodu ve 20. století - Nina Pavelčíková, Jan Vilém Rajner 305 // Prof. Arnošt Klíma a Ostravsko v období počátku normalizace. Kapitola z nevydaných pamětí klimkovického rodáka - Lumír Dokoupil, Petr Popelka 341 //
SVAZEK 35 (2021) :   Od vzniku Vyšší pedagogické školy v Opavě k současné podobě Ostravské univerzity (1953-2021) - Radomír Seďa 11 // Boj o dítě. Zápisy do obecných škol v moravské části Ostravska v první čtvrtině 20. století - Pavel Kladiwa 53 // Modernizace a profesionalizace městské stavební správy ve vztahu k investičnímu rozvoji Ostravy v letech 1864-1948 - Radoslav Daněk 97 // Zapomenutý prostor. Území tzv. Nové aglomerace Vítkovických železáren v proměnách času - Ondřej Štarman 131 // Realizace reforem II. vatikánského koncilu na Ostravsku v 60. a 70. letech 20. století - Lukáš Vaculík 178 // Hromadné hroby na Kostelním náměstí - Zbyněk Moravec 218 // K dějinám zaniklého dřevěného kostela sv. Marka v Ostravě-Zábřehu - Martin Slepička 236 // "Sedlák šlechticem". Nobilitovaný velkostatkář Paul Czaderski a jeho potomstvo - Jiří Brňovják 269 // Zaniklá moravskoostravská heraldická památka. Erbovní deska olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z roku 1579 - Karel Müller 313 // Život a vzpomínky hutního inspektora Vítkovických železáren Dr. Ing. Karla Biwanka - Radomír Seďa 323
(OCoLC)85013918
cnb000184252

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC