Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka ; Praha : Národní galerie v Praze, 2009
520 s., xxiv s. barev. obr. příl. : il., faksim., portréty, mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7432-002-6 (Paseka ; váz.)
ISBN 978-80-7035-428-5 (Národní galerie v Praze ; váz.)
Historická paměť. Velká řada ; sv. 18
Frontispis
Obsahuje bibliografii na s. 481-509 a rejstřík
000177532
OBSAH -- Úvodem / 5 I -- KAREL VI., ŘÍMSKÝ CÍSAŘ A ČESKÝ KRÁL V EVROPĚ NA PRAHU PROMĚN / 9 Zrcadlo rakouského arcidomu / 9 „Bílá Líza" / 12 Vládce barokní velmoci / 17 Karel VI. a české země / 24 -- II -- ZAHRANIČNĚPOLITICKÉ SOUVISLOSTI ČESKÉ KORUNOVACE / 28 Habsburské princezny a jejich nápadníci / 29 Sňatky v Drážďanech a Mnichově ve světle dobové propagandy / 34 Svatební opery Teofane a Adelaide / 39 Oslavy narození malých princů v Drážďanech / 45 -- III -- POLITICKÁ SYMBOLIKA ČESKÉ KORUNOVACE / 50 Říšský a císařský styl / 50 Obraz Karla VI. v umění baroka v Cechách / 52 Imperiální rozměr pražské korunovace / 55 Alegorické konfety na korunovačních hostinách / 56 Pamětní medaile Karla Gustava Heraea / 57 Alegorický list s korunovačními klenoty Konráda Adolpha von Albrecht / 60 ---
Pražská korunovace a pragmatická sankce / 61 „Ara Providentiae Augusti" alegorie na dynastickou politiku Karla VI. / 62 Reflexe pražské korunovace v tvorbě dalších literátů a umělců / 64 -- IV -- PŘÍPRAVY / 69 Panovník a jeho dvůr v pohybu / 70 První korunovace po sedmašedesáti letech / 78 Praha ve víru příprav / 84 -- V -- CESTA DO PRAHY A POBYT V ČECHÁCH / 90 Královské město Znojmo / 90 První návštěva v Brtnici / 93 Z Moravy do Cech / 97 Triumfální vjezd do pražských měst / 99 Pražané a jejich hosté na hradě a v podhradí / 104 K lovu i k modlitbě / 108 -- VI -- DVĚ PRAŽSKÉ ,AFÉRY’ / 115 Grande affaire de Lorraine. František Štěpán Lotrinský / 115 Uaffaire secrěter. saská princezna Marie Josefa / 123 -- VII ---
COSTANZA E FORTEZZA / 133 Oslava narozenin císařovny / 133 Stavba divadla / 136 Účinkující / 140 Publikum aneb divadlo nejen na jevišti / 141 Zánik divadla / 145 Festa teatrale Costanza eFortezza / 146 Námět a děj / 148 Děj opery ve světle dobových politických souvislostí-„In tua man sta la pace, e sta la guerra"/ 159 Hudební složka díla / 168 Costanza e Fortezza a svatební opery Teofane a Adelaide / 170 -- VIII -- KORUNA KRÁLŮ NA HLAVĚ CÍSAŘOVĚ / 173 Katedrála sv. Víta léta Páně 1723 / 173 Odysea koruny české / 181 Císařovy nové šaty / 184 Hold českých stavů / 188 V den korunovace krále / 192 Korunovační hostina: vidět a být viděn / 199 Korunovace Alžběty Kristýny: „damesy pré měly’ / 204 Úředníci, hodnostáři, náhradníci / 209 -- IX -- HONZÍČEK VE SKLEPĚ A PODZIM V ČECHÁCH / 213 Gratulační serenata II Giorno felice / 213 Emblematika a dobová publicistika / 216 ---
Český princ? / 219 Pod olivou míru a palmou ctnosti / 220 Oslavy narozenin a jmenin císaře Karla VI. / 225 -- X -- (NE) PAMĚTI / 263 273 -- NÁVRAT DO VÍDNĚ / 231 Katedrála sv. Víta v Praze: Služebně nejpovinovanější myšlenky chvályhodného Království českého / 232 Zámek Nové Dvory Jovi Hospitatori & Junoni Lucinae / 235 Jihlava / 236 Znovu v Brtnici / 237 Královské město Znojmo: Všeobecná radost z Alžbětina dne / 239 Vídeňský epilog: Krásný génius Rakouska a osud domu habsburského / 247 -- XI -- OHLASY A DOZVUKY ČESKÉ KORUNOVACE / 251 Fortuna hraběte Collalta / 251 Světla a stíny / 256 -- XII -- KAREL VI. A JEHO KORUNOVACE V ČESKÉ HISTORICKÉ Cesta do zapomnění / 264 Temný vládce v temné době / 267 Temno doby josefínské a pokrokový feudál / Sen o korunovaci / 275 -- Poznámky / 281 -- EDICE PÍSEMNÝCH PRAMENŮ / 349 Raccolta di vart awenimenti / / 351 Charakteristika rukopisu / 351 Ediční a překladatelská poznámka / 357 ---
Edice / 362 Lucis Elisabethanae publica gaudia / 399 -- Charakteristika rukopisu / 399 Ediční a překladatelská poznámka / 402 Edice / 404 -- OBRAZOVÉ PRAMENY K POBYTU KARLA VI. A ALŽBĚTY KRISTÝNY V ČESKÝCH ZEMÍCH A K JEJICH KORUNOVACI, VÝBĚROVÝ KATALOG / 421 -- Rodokmen rakouských Habsburků s vybranými panovnickými rody v 17. a 18. století / 466 -- Diárium pobytu Karla VI. a jeho manželky Alžběty Kristýny v českých zemích roku 1723 / 468 -- Přehled nejvyšších úředníků Království českého a Markrabství moravského -- v roce 1723 / 477 -- Přehled nejvyšších dvorských hodnostářů a představitelů centrálních úřadů habsburské monarchie v roce 1723 / 478 -- Seznam zkratek / 479 Prameny a literatura / 481 Jmenný rejstřík / 510

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC