Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
507 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2074-6 (brož.)
Profesionál
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje rejstřík
000177551
Základní princip tabulkového kalkulátoru -- Od programu VisiCalc po Excel 2007 -- Jak to všechno začalo -- Prapůvodní princip -- Lotus a Microsoft -- Aktualizace v intervalu dvou let -- Nové verze na starém principu -- Vskutku nový: Excel 2007 -- Pás karet -- Tlačítko Microsoft Office a Možnosti aplikace Excel -- Panel nástrojů Rychlý přístup -- Nové formáty souborů: HTML, PDF a XPS -- Více místa -- Ze seznamů sestály tabulky -- Nové podmíněné formátování -- Grafy nejmodernější technikou -- Nová knihovna funkcí -- Nové funkce -- Práce s programem: optimálně a rychle -- V okně souboru -- Klávesové zkratky -- Práce s listem -- Pomoc při zadávání a editaci -- Sestavení odkazů -- Vložení vzorce do více buněk najednou -- Shoda závorek -- Velká písmena při správném zadání -- Automatické dokončování vzorce -- Závislé oblasti jsou označeny -- Výběr všech buněk se vzorci -- Výpočet vzorců ---
Částečný výpočet vzorce -- Nahrazení vzorců hodnotami -- Zobrazení vzorců -- Konstrukce vzorců -- Aritmetické operátory -- Nadřazenost operací -- Pořadí výpočtů -- Logické operátory -- Operátor řetězení textu -- Odkazy ve vzorcích -- Typ odkazu R1C1 -- Relativní a absolutní odkazy -- Oddělovače a zvláštní znaky ve vzorcích -- Praktický příklad: Výpočet odpisů -- Chyby ve vzorcích -- Tři skupiny chyb -- Řetězec dvojitých křížů (

) -- Chyby režimu kompatibility při použití funkcí z Analytické nástroje -- Vyznačení chyb ve vzorci -- Chybová hlášení -- Chybová hlášení v buňce -- Informační funkce pro ověření chyb -- Praktický příklad: Materiálový list -- Hledání chyb vyhledáním závislosti vzorců -- Práce s názvy oblastí -- Zadání názvu buňky nebo oblasti -- Správce názvů -- Vytvoření názvu oblastí z vybraných buněk -- Výpočty s názvy oblastí ---
Lokální a globální názvy oblastí -- Konstanty jako názvy oblastí -- Práce s tabulkami * -- Problém s databází v Excelu -- Co jsou tabulky? -- Vytvoření tabulky -- Dynamika tabulky -- Kalkulace s využitím funkcí -- Kdo zvládne funkce, ovládne Excel -- Výpočty na stavovém řádku -- Tvorba a úprava funkcí -- Psaní funkcí -- Praktický příklad: Přehled obratů -- SUMA() a tlačítko Součet -- Tlačítko Součet -- Mezisoučty -- Další funkce tlačítka Součet -- Knihovna funkcí okno Vložit funkci -- Výběr a vkládání funkcí -- Vyhledání funkce -- Argumenty funkcí -- Vnoření funkcí -- Praktický příklad: Výpočet dodacích lhůt -- Vytvoření maticového vzorce -- Úprava maticových vzorců -- Praktický příklad: Vyhodnocení sortimentu -- Praktický příklad: Výpočet příjmů a výdajů -- Textové funkce -- Číslo, text a textový formát -- Textový formát -- Číslo uložené jako text -- Počítání s textem ---
Funkce ZLEVA() a ZPRAVA() -- Praktický příklad: Analýza kódů EAN -- Funkce ČAST() -- Praktický příklad: Analýza číselných kódů -- Funkce HLEDAT() a NAJIT() -- Funkce DÉLKA() -- Praktický příklad: Rozdělení křestních jmen a příjmení -- Praktický příklad: Záporné znaménko vpravo od čísla -- Praktický příklad: Výpočet ciferného součtu -- Funkce CONCATENATE() -- Praktický příklad: Popis organizačního diagramu -- Funkce STEJNÉ() -- Funkce DOSADIT() -- Praktický příklad: Cizí měny náhrada desetinných teček čárkami, -- Praktický příklad: Záměna přehlásek a zvláštních znaků -- Praktický příklad: Odstranění zalomení řádků -- Funkce NAHRADIT() -- Funkce VELKÁ(), VELKÁ() a MALÁ() -- Funkce PROČISTIT() -- Praktický příklad: Pročištění seznamu pracovníků -- Funkce YYČISTIT() -- Funkce OPAKOVAT() -- Praktický příklad: Doplnění katalogového čísla o nuly ---
Praktický příklad: Vytvoření pruhového grafu jako výsledek funkce -- Funkce ZAOKROUHLIT.NA.TEXT() -- Funkce HODNOTA.NA.TEXT() -- Praktický příklad: Zobrazení dnů v týdnu u narozenin -- Funkce ZNAK() a KÓD() -- Zjištění kódu znaku -- Číselný kód znaku: KÓD() -- Praktický příklad: Třídění numerických a alfanumerických záznamů Znak číselného kódu: funkce ZNAK() -- Funkce KC() -- Funkce BAHTTEXT() -- Databázové funkce -- Databáze, seznamy a tabulky aplikace Excel -- Od seznamu k tabulce -- Název oblasti „Databáze’’ -- Dynamická databáze -- Databázové funkce -- Funkce DPOČET() -- Praktický příklad: Vyhodnocení skladových zásob -- Funkce DPOČET2() -- Praktický příklad: Výpočet skladových zásob -- Funkce DZÍSKAT() -- Praktický příklad: Vyhledávání položek s využitím čísla -- Funkce DMAX() a DMIN() -- Praktický příklad: správa nabídek online obchodů -- Funkce DSUMA() ---
Praktický příklad: Vyhodnocení obratů -- Funkce DPRŮMĚR() -- Praktický příklad: Výpočet průměrného obratu -- Praktický příklad: Statistika s databázovými funkcemi -- Statistické funkce — — -- Nástroje pro analýzu dat -- Funkce s písmenem A -- Kontrola výsledků na stavovém řádku -- Funkce MAXO a MIN() -- Praktický příklad: Analýza nákladových středisek -- Funkce PRŮMĚR() -- Praktický příklad: Výpočet nákladů na benzín -- Funkce LARGE() a SMALL() -- Praktický příklad: Vyhodnocení listiny sportovních výsledků -- Funkce POČET() a POČET2() -- Praktický příklad: Analýza naměřených hodnot -- Praktický příklad: Počítání hodnot ve filtrovaných seznamech -- Funkce RANK() -- Praktický příklad: Analýza ABC -- Stejné pořadí pro hodnoty, které se vyskytují dvojmo -- Funkce ČETNOSTI() -- Praktický příklad: Výpočet věkových skupin zaměstnanců -- Funkce COUNTIF() -- Praktický příklad: Účetní deník ---
Funkce COUNTBLANK() -- Funkce MEDIÁN() -- Praktický příklad: Republikové přebory -- Funkce OUARTIL() -- Funkce TRIMMEAN() -- Praktický příklad: Dotazníková akce -- Funkce BETAINV() -- Funkce BETADIST() -- Funkce BINOMDIST() -- Funkce CHIINV() -- Funkce CHITEST() -- Funkce CHIDIST() -- Funkce LINTREND() -- Praktický příklad: Trend cen pozemků -- Funkce EXPONDIST() -- Funkce FINV() -- Funkce FISHERINV() -- Funkce FISHER() -- Funkce FTEST() -- Funkce FDIST{) -- Funkce GAMMAINV() -- Funkce GAMMALN() -- Funkce GAMMADIST() -- Funkce GEOMEAN() -- Funkce RK() -- Funkce HYPGEOMDIST() -- Funkce CONFIDENCE() -- Funkce CORREL() -- Praktický příklad: Čápi a porodnost -- Analytický nástroj „korelace" -- Funkce AVERAGEIF() -- Funkce AVERAGEIFS() -- Praktický příklad: Human Copital Index -- Funkce COUNTIFS() -- Vyhledávací a referenční funkce -- Funkce určené pro matice -- Vyvolání z pásu karet -- Funkce ODKAZ() ---
Praktický příklad: Výpočet nákladů na projekt k určenému datu -- Funkce POSUN() -- Dynamické nózvy oblastí -- Praktický příklad: Dynamické měsíční součty s grafem -- Funkce POČET.BLOKŮ() -- Funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ() -- Praktický příklad: Konstrukce hypertextových odkazů -- Praktický příklad: Seznam internetových odkazů -- Funkce POZVYHLEDAT() -- Funkce INDEX() -- Praktický příklad: Index v databázi -- Praktický příklad: Porovnání nabídek -- Praktický příklad: Formulář faktury s výběrem zákazníků -- Funkce TRANSPOZICE() -- Funkce SVYHLEDAT() -- Praktický příklad: Zjištění ceny -- Odfiltrování chyb ve funkci SVYHLEDAT() -- Praktický příklad: Vyúčtování provizí -- Funkce VVYHLEDAT() -- Praktický příklad: Účtování režijních nákladů v objektech -- Funkce VYHLEDAT() -- Praktický příklad: Vyúčtování cestovného -- Tipy pro vyhledávací funkce -- Pojmenování prohledávané oblasti ---
Ověřit a skrýt chybové hodnoty -- Práce s ověřovacími kritérii -- Funkce ŘÁDEK() a SLOUPEC() -- Praktický příklad: Vyhledání poslední účtované položky -- Praktický příklad: Kalendář -- Funkce ŘÁDKY() a SLOUPCE() -- Praktický příklad: Výpočty v databázích -- Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ() -- Praktický příklad: Čísla do loterie -- Praktický příklad: Využití názvu listu ve vzorcích -- Funkce ZVOLIT() -- Praktický příklad: Prohledávání realizačního plánu -- Praktický příklad: Formulář s přepínači -- Funkce ZÍSKATKONTDATA() -- Praktický příklad: Kontingenční tabulka vyhodnocení obratu Funkce při použití krychle OLAP -- Funkce data a času — -- Kalendář aplikace Excel -- Letopočet dvoumístný nebo čtyřmístný? -- 1900 nebo 1904? -- Výpočty s časem -- Čas: Formát čísla a 24hodinový tvar -- Praktický příklad: Počítání časů nad 24 hodin -- Výpočty s negativními časy ---
Odečet hodin s negativním výsledkem -- Praktický příklad: Výpočet pracovní doby a přesčasů -- Funkce DNES() -- Funkce NYNÍ() -- Praktický příklad: Výpočet režijních nákladů serveru z času -- Funkce WORKDAY() -- Praktický příklad: Výpočet dovolené -- Funkce ROK(), MĚSÍC() a DEN() -- Praktický příklad: Výpočet čtvrtletí -- Praktický příklad: Seznam narozenin -- Funkce DATUM() -- Praktický příklad: Výpočet věku z data narození -- Praktický příklad: Měsíční zúčtování hodin -- Funkce DENTYDNE() -- Formát čísla pro den týdne -- Praktický příklad: Vyznačení dnů v kalendáři -- Praktický příklad: Vyúčtování hodin podle dne v týdnu -- Funkce DATEDIFf) -- Funkce YEARFRAC() -- Funkce WEEKNUM() -- Zjištění kalendářního týdne podle normy -- Výpočet pondělí kalendářního týdne -- Praktický příklad: Kalendářní týden ve vyúčtování hodin Výpočet kalendářního týdne v jazyce Visual Basic ---
Funkce času: HODINA(), MINUTAO, SEKUNDA() -- Funkce DATUMHODN() -- Praktický příklad: Poslední pracovní den v měsíci -- Funkce EDATE() -- Funkce EOMONTH() -- Praktický příklad: Výpočet přestupných roků -- Funkce NETWORKDAYS() -- Praktický příklad: Přehle

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC