Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:26x 
BK
Poezie
Vyd. v Akcentu 1.
Třebíč : Akcent, 2009
256 s. : portrét ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7268-617-9 (váz.)
Čeští kandidáti Nobelovy ceny
000177563
TAJEMNÉ DÁLKY // Ó sílo extází a snů 13 // Moje matka 15 // Mrtvé mládí 17 // Žeh bílý světla 18 // Přátelství duší 19 // Tichá bolest 21 // Vzpomínka 23 // Den výroční 24 // Modlitba večerní 25 // Podzimní večer 28 // Apostrofa podzimní 29 // Siesta 30 // Březen 31 // Vězeň 32 // Čas lije se 33 // Svůj žal jsem položil 34 // Motiv z Beethovena 35 // Agónie touhy 37 // Návrat 38 // Z véčných dálek 39 // Návštěva 41 // Snad potom 42 // Pohled smrti 43 // Vůně zahrad mé duše 44 // Zapomenutí 47 // Znamení duše 48 // Lítost 49 // Vonné soumraky 51 // Slavný smutek 53 // Umění 54 // SVÍTÁNÍ NA ZÁPADĚ // Ples věčných svítání 59 // Ranní modlitba 60 // Tys nešla 64 // Vteřiny 66 // Proč odvracíš se, ó slabá? 67 // Legenda tajemné viny 68 // Slyším v duši: 69 // Žalm ke cti nejv}’ššího Jména 70 // Tajemství bolesti 72 // Vladaři snů 73 // Předtuchy // Němé setkání 78 // O minulá, když smrti věčný pasát 79 // Mýtus duše 80 // Nálada 83 // Podobná noci 84 // Až sedneš za můj stůl 85 // Vítězná píseň 86 // Mé dědictví položila 88 // Svítaní na západě 89 // Víno silných 90VĚTRY OD PÓLŮ // Vládnoucí 95 // Královna nadějí 96 // Mučeníci 100 // Kde jsem už slyšel ? 102 // Modlitba za nepřátele 105 // Úsměv života 108 // Šťastní 109 // Noci! 110 // Bratrství věřících 112 // Poslední zrání 113 // Pohyb němých úst 117 // Město 118 // Bouře 119 // Píseň o slunci, zemi, vodách a tajemství ohně 120 // Magické půlnoci 123 // Dlouho stáli 124 // Příroda 126 // Láska 127 // Letní slunovrat 131 // Když z lásky tvé 132 // STAVITELÉ CHRÁMU // Zpěv staletími bloudící 136 // Stavitelé chrámu 137 // Vigilie 141 // Jsem jako strom v kvetu 145 // Smutek hmoty 147 // Doupata hadů 148 // Nad všemi ohni a vodami 149 //
Zem? 151 // Zas ve vidění prorockém 152 // Tělo 153 // Se smrtí hovoří spící 154 // Apoteóza klasů 161 // Když nebe vaše okna ozáří 163 // Svět rostlin 164 // Proroci 165 // Hvězd hasnou tisíce 168 // Milost 169 // Země vítězů 171 // Pozdravujeme jaro! 173 // RUCE // Chvíle slávy 177 // Vedra 179 // Hudba slepců 182 // Bolest člověka 184 // Ruce 185 // Zpívaly vody 188 // Zpívaly hořící hvězdy 190 // Kolozpěv srdcí 191 // Dithyramb světů 196 // Tichý oceán 198 // Chvíme se nad mocí vůle 200 // Stráž nad mrtvými 201 // Šílenci 205Čisté jitro 208 // Místa harmonie a smíření 209 // Věčně znova 210 // Ženv 211 // Odpovědi 213 // Jarní noc 214 // Čas 214 // TORZO ŠESTÉ KNIHY BÁSNÍ (ZEMĚ) // Čižba 219 // Vše zachvátit 220 // Píseň o věčném mládí 221 // Zpívala 223 // Žalm odcházejících pokolení 224 // Gigantské stíny 229 // Hlubiny bolesti 230 // Mýtus ženy 231 // Neděle svatodušní 233 // Na zemi mže nepřestávají hořet 237 // Nepřemožitelní roštem 238 // Ztracení 242 // Tisíce srdcí pělo v srdci tvém 244 // BÁSNĚ NEZAŘAZENÉ DO SBÍREK // Chvála samoty 249 // Skutek západu 250 // V úzkostech 251 // Když nápoj únavy 252 // Sen jeden svítí 253 // Skrytá láska 254 // Ediční poznámka 256

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC