Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Havlíček Brain Team, 2009
207 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87109-15-1 (váz.)
Obsahuje bibliografie
000177568
Daně a poplatky ve vybraných státech -- doby předřímské -- JUDr. David Falada -- 1. Úvod -- 2. Mezopotámie -- 3. Asýrie -- 4. Chetitská říše -- 5. Egypt -- 6. Izrael a Palestina -- 7. Řecko -- 8. Závěr -- 9. Doporučená literatura -- Daně a poplatky v antickém Římě -- Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc -- 1. Úvod -- 2. Království -- 3. Republika -- 4. Principát -- 5. Dominát -- 6. Doporučená literatura -- Berně a poplatky v českých středověkých -- a raně novověkých dějinách -- JUDr. Marek Starý, Ph.D -- 1. Úvod -- 2. Cechy knížecí -- 3. Cechy předhusitské -- 4. Čechy poděbradské a jagellonské -- 5. Cechy předbělohorské -- 6. Moravské berně -- 7. Doporučená literatura -- Berně a poplatky v českých zemích za absolutismu Doc. JUDr. Vladimír Kindl -- 1. Úvod -- 2. Základní pojmy a toky peněz v absolutistickém státě -- 3. Nástin vývoje daňové problematiky v období absolutismu ---
4. Obecná charakteristika poplatků v období abolutismu -- 5. Nástin vývoje právní úpravy poplatků v období absolutismu -- 6. Doporučená literatura -- Daně a poplatky v 19. století -- a za Československé republiky v letech 1918-1938 -- JUDr. Jiří Šouša jr -- 1. Úvod -- 2. Přímé daně do roku 1918 -- 3. Nepřímé daně do roku 1918 -- 4. Některé daně se zvláštním postavením v daňovém systému -- 5. Poplatky a příspěvky -- 6. Orgány státní daňové správy za Rakouska -- 7. Dávky veřejnoprávních korporací -- 8. Vývoj daní a poplatků od počátku 1. světové války do roku 1927 -- 9. Englišova daňová reforma ; -- 10. Orgány státní daňové správy v ČSR -- 11. Finanční řízení v 19. století a za první Československé republiky -- 12. Doporučená literatura -- Vývoj poplatků a daní na německém území -- Doc. JUDr. Radim Seltenreich -- 1. Historický přehled -- 2. Doporučená literatura -- Církevní poplatky ---
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera -- 1. Úvod -- 2. Desátky decimae -- 3. Štolové poplatky (štolné) -- 4. Mešní stipendia stipes -- 5. Dávky ve prospěch biskupů -- 6. Církevní daň -- 7. Daňové asignace ve prospěch církví -- 8. Salár salární příspěvek -- 9. Repartice -- 10. Dobrovolné církevní dávky -- 11. Doporučená literatura -- Daně a poplatky v Československu -- v letech 1945-1992 -- Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc -- 1. Úvod -- 2. Soustava státních příjmů v letech 1945-1948 -- 3. Soustava státních příjmů v letech 1949-1952 -- 4. Soustava státních příjmů v letech 1952-1970 -- 5. Soustava státních příjmů v letech 1971-1988 -- 6. Soustava státních příjmů v letech 1989-1992 -- 7. Doporučená literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC