Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.8) Půjčeno:102x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2009
270 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-583-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 259-268 a bibliografické odkazy
000177569
1 Úvod: Předmět a cíle oboru ergoterapie (Jana Jelínková) -- 1.1 Definice ergoterapie -- 1.2 Předmět oboru ergoterapie -- 1.3 Základní přesvědčení a hodnoty profese ergoterapie -- 1.4 Cíle oboru ergoterapie -- 1.5 Vztah ergoterapie k rehabilitaci -- ČÁST I -- ERGOTERAPIE: MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST -- 2 Historie oboru ergoterapie (Jana Jelínková) -- 2.1 Historie ergoterapie ve světě -- 2.2 Historie ergoterapie v České republice -- 3 Filozofická východiska oboru ergoterapie -- 3.1 Základy, na kterých profese staví (Jana Jelínková) -- 3.2 Vztah osoba-prostředí-zaměstnávání: ústřední triáda ergoterapie (Jana Jelínková) -- 3.3 Ergoterapie zacílená na osobu (Máňa Krivošíková) -- 3.4 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, -- disability a zdraví a její využití v ergoterapii (Jana Jelínková) -- 4 Činnost jako prostředek a cíl léčby v ergoterapii -- 4.1 Zaměstnávání, činnost a úkol v ergoterapii (Maria Krivošíková) -- 5 Ergo terapeutická praxe dnes (Jana Jelínková) -- 5.1 Pracovníci v oboru ergoterapie -- 5.2 Naši klienti -- 5.3 Oblasti praxe -- 5.4 Výzvy a příležitosti ergoterapie v 21. století -- ČÁST II -- POŽADAVKY NA ERGOTERAPEUTA (Jana Jelínková) -- 6 Klíčové kompetence ergoterapeuta -- 7 Klinická úvaha, reflexe a reflektující praxe základní předpoklad pro kompetentní praxi -- 8 Odborný růst -- 9 Terapeutické využití sebe samého -- 9.1 Osobní charakteristiky, které
podporují terapeutické využití sebe samého -- ČÁST III -- UTVÁŘENÍ TERAPEUTICKÉHO SPOJENECTVÍ -- 10 Terapeutický vztah mezi ergoterapeutem a klientem (Jana Jelínková) -- 10.1 Budování terapeutického vztahu -- 10.2 Roviny terapeutického vztahu -- 10.3 Hranice v terapeutickém vztahu -- 10.4 Dovednosti potřebné pro budování terapeutického vztahu -- 10.5 Další faktory ovlivňující terapeutický vztah -- 11 Práce se skupinou (Maria Krivošíková) -- 11.1 Definice skupiny -- 11.2 Typy skupin -- 11.3 Organizace a plánování terapeutické skupiny -- 11.4 Role ergoterapeuta ve skupině a způsob vedení skupiny -- 11.5 Dokumentace o sezeních, skupinách a klientech -- 11.6 Výhody a nevýhody terapeutických skupin -- 12 Práce s rodinou v ergoterapii (Jana Jelínková) -- 12.1 Obecný význam rodiny -- 12.2 Rodina a její místo v péči o klienta -- 12.3 Vliv nemoci či postižení klienta na rodinu jako celek -- 12.4 Na rodinu zaměřená péče v ergoterapii -- 12.5 Předpoklady spolupráce ergoterapeuta s rodinou klienta -- ČÁST IV -- VYŠETŘENÍ V ERGOTERAPII -- 13 Proč vyšetřovat v ergoterapii (Máňa Kňvošíková) -- 13.1 Úvod do vyšetření -- 13.2 Terminologie -- 13.3 Proč, kdy a co hodnotíme v ergoterapii -- 134 Metody hodnocení -- 14 Hodnocení běžných denních činností (Jana Jelínková) -- 14.1 Rozdělení běžných denních činností -- 14.2 Důvody hodnocení běžných denních činností -- 14.3 Nejčastěji posuzované
parametry provádění běžných denních činností -- 14.4 Příklady používaných hodnotících nástrojů pro oblast běžných denních činností v ergoterapii -- 15 Hodnocení prostředí: analýzy a adaptace prostředí (Jana Jelínková) -- 15.1 Vliv prostředí na výkon činností -- 15.2 Charakteristiky prostředí -- 15.3 Analýza a adaptace prostředí -- 15.4 Příklady hodnotících nástrojů prostředí -- 15.5 Analýza a adaptace domácího prostředí -- 16 Ergo terapeutická analýza činnosti (Ludmila Šajtarová) -- 16.1 Analýza činnosti z pohledu Rosemary Hagedornové -- 16.2 Analýza činnosti z pohledu Estelle Breinesové -- 16.3 Paradigma výkonu činnosti podle Reedové a Lewinové -- 16.4 Analýza činnosti podle Grieveové a Cynkinové -- ČÁST V -- PROSTŘEDKY INTERVENCE V ERGOTERAPII -- 17 Intervence zaměřená na osobu-prostředí-zaměstnávání: -- vodítko pro plánování terapeutických cílů (Jana Jelínková) -- 17.1 Metody intervence: přístup zdola-nahoru versus shora-dolů -- 18 Intervence zaměřené na nácvik běžných denních činností (Jana Jelínková) -- 18.1 Faktory ovlivňující plánování cílů a intervenci zaměřenou na oblast ADL -- 18.2 Intervenční strategie zaměřené na nácvik běžných denních činností -- 18.3 Příklady intervencí zaměřených na nácvik běžných denních činností -- 19 Hra a další volnočasové činnosti jako terapeutický prostředek v ergoterapii -- (Ludmila Šajtarová)
-- 19.1 Hra obecně -- 19.2 Hra v ergoterapii -- 19.3 Hodnocení herních a volnočasových aktivit -- 20 Využití výtvarných činností a tradičních řemesel v ergoterapii -- (Ludmila Šajtarová) -- 21 Úvod do ergodiagnostiky a předpracovní rehabilitace (Ludmila Šajtarová) -- 21.1 Úloha ergoterapeuta -- 21.2 Ergodiagnostika -- 21.3 Příklady testů a hodnotících nástrojů -- 21.4 Pracovní rehabilitace -- 21.5 Modelové činnosti v ergodiagnostice a předpracovní rehabilitaci -- 22 Využití technických pomůcek v ergoterapii (Jana Jelínková) -- 22.1 Pojem technická pomůcka či prostředek -- 22.2 Technické pomůcky a prostředky a jejich význam v ergoterapii -- 22.3 Využití moderní techniky při kompenzaci poruch -- 22.4 Počítače a jejich využití pro zvýšení nezávislosti osob s diabilitou -- 22.5 Jak postupovat při výběru technických pomůcek -- 22.6 Bariéry v používání technických pomůcek -- ČÁST VI -- ETIKA -- 23 Etika v ergoterapii (Jana Jelínková)
(OCoLC)505914024
cnb001964618

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC