Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:60x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2009
413 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-466-3 (váz.) :
Obsahuje bibliografii na s. 383-398 a rejstříky
Anglické resumé
000177572
O médiích a lidech -- O knize -- Poděkování -- První kapitola -- MASOVÁ MÉDIA VE SPOLEČENSKÉM A HISTORICKÉM KONTEXTU -- 1.1 Masová média -- 1.1.1 Co jsou masová média -- 1.1.2 Masová média a sociální komunikace -- 1.1.2.1 Přístupy k výkladu sociální komunikace -- 1.1.2.1.1 Přenosový model komunikace -- 1.1.2.1.2 Konstitutivní model komunikace -- 1.1.2.1.3 Srovnání přenosového a konstitutivního pojetí komunikace -- 1.1.2.2 Média a mediální komunikace -- 1.1.3 Co jsou masová média a co je masová a mediální komunikace? -- 1.2 Masová média v historickém kontextu -- 1.2.1 Periodizace vývoje lidské komunikace -- 1.2.1.1 Vývoj komunikace jako součást vývoje společnosti -- 1.2.2 Vývoj masových médií -- 1.2.2.1 Periodizace vývoje masových médií -- 1.2.2.1.1 Periodizace vývoje českých médií -- 1.2.2.2 Vybrané kapitoly z dějin masových médií -- 1.2.2.2.1 Knihtisk a jeho význam -- 1.2.2.2.2 Periodický tisk a jeho význam ---
1.2.2.2.3 Žurnalistika -- 1.2.2.2.4 Masový tisk: první masové médium -- 1.2.2.2.5 Northcliffovská revoluce -- 1.3 Masová média ve společenském kontextu -- 1.3.1 Mediální komunikace, mediace a medializace -- 1.3.2 Masová média a masová společnost -- 1.4 Studium masových médií -- Druhá kapitola -- MEDIÁLNÍ PRODUKCE -- 2.1 Sociální a politický rámec fungování médií -- 2.1.1 Normativní rámce chování médií -- 2.1.1.1 Čtyři teorie tisku a jejich kritika -- 2.1.1.2 Média a svoboda projevu -- 2.1.1.3 NWICO: Nový světový informační a komunikační řád -- 2.2 Mediální produkce jako odvětví -- 2.2.1 Ekonomika médií a reklamní trh -- 2.2.1.1 Reklama -- 2.2.1.2 Vztah médií a reklamy -- 2.2.1.2.1 Liberálněpluralistický přístup ke vztahu mezi reklamou a médii -- 2.2.1.2.2 Kritický přístup ke vztahu mezi reklamou a médii -- 2.2.2 Mediální organizace -- 2.2.2.1 Vlastnictví médií -- 2.2.2.1.1 Mediální magnáti ---
2.2.2.1.2 Koncentrace vlastnictví a moc médií -- 2.2.2.1.3 Politická ekonomie komunikace a médií -- 2.2.2.2 Způsob financování médií -- 2.2.2.3 Vnitřní autonomie mediální organizace -- 2.2.3 Lidé v médiích -- 2.2.3.1 Mediální profese -- 2.2.3.1.1 Žurnalistika jako povolání -- Třetí kapitola -- MEDIÁLNÍ PUBLIKUM -- 3.1 Publikum, obecenstvo, veřejnost, uživatelé a spotřebitelé -- 3.1.1 Mediální publikum, obecenstvo a veřejnost -- 3.1.1.1 Veřejné mínění a média -- 3.1.2 Mediální publikum, uživatelé a spotřebitelé -- 3.1.3 Základní charakteristické rysy současného mediálního publika -- 3.1.4 Etapy ve vývoji publika -- 3.1.4.1 Předchůdci mediálního publika -- 3.1.4.2 Čtenáři jako první mediální publikum -- 3.1.4.3 Další vývoj mediálního publika -- 3.1.4.3.1 Elitní publikum -- 3.1.4.3.2 Masové publikum -- 3.1.4.3.3 Specializované publikum -- 3.1.4.3.4 Interaktivní publikum ---
3.1.4.3.5 Homogenizace a fragmentizace publik -- 3.2 Pojetí a typologie publika -- 3.2.1 Pojetí publika -- 3.2.1.1 Koncepce pasivního publika -- 3.2.1.2 Koncepce aktivního publika -- 3.2.1.3 Koncepce interaktivního publika -- 3.2.2 Typologie mediálního publika -- 3.2.2.1 Rozdíly ve vzniku a původu publika -- 3.2.30mezení aktivity publika -- 3.3 Média a jednotlivec -- 3.3.1 Model kódování a dekódování -- 3.3.2 Proces recepce médií -- 3.4 Média, publikum a inzerenti -- Čtvrtá kapitola -- MEDIÁLNÍ PRODUKTY -- 4.1 Charakteristika mediálních produktů -- 4.1.1 Klasifikace mediálních produktů -- 4.1.1.1 Mediální produkty přinášené různými komunikačními médii -- 4.1.1.2 Vztah mediálních produktů k mimomediální realitě -- 4.1.1.3 Pravidelnosti v uspořádání mediálních produktů -- 4.1.1.4 Komunikační cíle mediálních produktů -- 4.1.1.5 Normativní nároky na mediální produkty -- 4.2 Mediální produkt a jeho význam ---
4.2.1 Média a přístupy k chápání významu -- 4.2.1.1 Sémiotika médií -- 4.2.1.1.1 Znaky a kódy -- 4.2.1.1.2 Signifikace -- 4.2.1.1.3 Kontext a intertextualita -- 4.2.2 Mediální produkt a jeho obsah -- 4.2.2.1 Přístupy k obsahu mediálního sdělení -- 4.2.2.2 Obsahová analýza mediálních produktů -- 4.2.2.3 Vztah mediovaných obsahů ke společnosti a k realitě -- 4.2.2.3.1 Reprezentace a média -- 4.2.2.3.2 Sociální konstrukce reality, diskurz a média -- 4.2.2.3.3 Faktičnost a fiktivnost v mediálním produktu -- 4.2.2.3.4 Média a stereotypy -- 4.2.3 Uspořádání mediálního sdělení -- 4.2.3.1 Prvky mediálního produktu -- 4.2.3.2 Stavba mediálního produktu -- 4.2.3.2.2 Realističnost mediálního produktu -- 4.2.3.3 Kvalitativní nároky na mediální produkty -- 4.2.3.3.1 Problém objektivity -- 4.2.3.3.2 Problém vyváženosti a předpojatosti -- 4.2.3.3.3 Mediální násilí -- 4.3 Mediální produkty a jejich interpretace ---
4.3.1 Konkretizace a interpretace mediálního produktu -- Pátá kapitola -- VLIV MÉDIÍ -- 5.1 Působení médií jako problém -- 5.1.1 Dopad, vliv a účinek médií -- 5.1.1.1 Typy předpokládaného působení médií -- 5.1.1.1.1 Krátkodobý a dlouhodobý dopad působení médií -- 5.1.1.1.2 Přímé a nepřímé působení médií -- 5.1.1.1.3 Plánované a neplánované působení -- 5.2 Vliv médií na uspořádání a chod společnosti -- 5.2.1 Medializace jako společenská změna -- 5.2.2 Vliv médií na společenské instituce -- 5.2.2.1 Média a politika -- 5.2.2.1.1 Obraz politiky v médiích -- 5.2.2.1.2 Role médií v politické komunikaci -- 5.3 Vliv médií na jednotlivce -- 5.3.1 Poznávací působení médií a učení -- 5.3.2 Působení médií na postoje -- 5.3.3 Emocionální působení médií -- 5.3.4 Fyziologické reakce na mediální sdělení -- 5.3.5 Působení médií na chování -- 5.4 Snahy o řízení a kontrolu mediálního vlivu ---
5.4.1 Cenzura -- 5.4.2 Propaganda a řízená (strategická) komunikace a média -- 5.4.3 Mediální gramotnost -- 5.5 Vývoj představ o působení médií

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC