Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2009
365 s. : il. ; 23 cm + 1 DVD

objednat
ISBN 978-80-251-2117-7 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
000177591
Předmluva -- Komu je tato kniha určena -- Co se dozvíte -- Navigační pomůcky v této knize -- Požadavky -- Co obsahuje tato kniha? -- Ukázky kódu ke stažení -- Poznámka redakce českého vydání -- Poděkování -- Kapitola 1 -- Začínáme s jazykem ABAP a systémem SAP -- Přehled architektury systému SAP -- Technická architektura -- Architektura organizace řízení -- Nezávislost na platformě -- Aplikační programy a běhové prostředí -- Pracovní procesy (workprocesy) -- Struktura programů v jazyce ABAP -- Přihlašování a odhlašování ze systému -- Přehled podnikových modulů -- Nástroj ABAP Workbench -- Kapítola 2 -- Datový slovník -- Začínáme s nástrojem ABAP Dictionary -- Databázové tabulky -- Tvorba a údržba tabulek -- Datové prvky a domény -- Vytváření datového prvku -- Vytváření domén -- Ověření a aktivování datového prvku -- Uchování technických nastavení tabulky ---
Vytváření datových záznamů Zadávání datových záznamů. Zobrazení obsahu tabulky -- Kapitola 3 -- Programování v nástroji Editor ABAP -- Vytvoření reportu v jazyce ABAP -- Nástroj Editor ABAP přehled -- Režimy nástroje Editor ABAP -- Ovládání nástroje Editor ABAP -- Pochopení a editace programů v jazyce ABAP -- Spuštění reportu jazyka ABAP -- Čtení a výstup databázových tabulek -- Formátování seznamů -- Příkaz zřetězení -- Čáry -- Prázdné řádky -- Psaní a editace zdrojového kódu -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Obrazovka se seznamem z předchozí ukázky -- Kapitola 4 -- Pole a výpočty -- Příprava reportu -- Deklarace polí -- Deklarace proměnných -- Deklarace konstant -- Základní aritmetické operace -- Kompatibilní a konvertibilní datové objekty -- Převodní pravidla -- Zvláštní vlastnosti operace dělení -- Ukázkový kód pro pole a výpočty -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Vylepšený formát seznamu ---
Kapitola S -- Práce s textovými řetězci -- Deklarace textových řetězců -- Operace s řetězci -- Posun textových řetězců -- Nahrazení znaků -- Zhušťování textových řetězců -- Spojování textových polí -- Rozdělení textových řetězců -- Operace s řetězci s přímým umístěním -- Ukázkový kód pro operace s řetězci -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výstup -- Kapitola 6 -- Ladění programů -- Přehled -- Spuštění nástroje ABAP Debugger -- Práce s nástrojem ABAP Debugger -- Režim Pole (Fields) -- Režim Tabulka (Table) -- Režim Watchpoints -- Režim Breakpoints -- Statické breakpointy -- Kapitola 7 -- Úprava transparentních databázových tabulek -- Kopírování databázové tabulky -- Rozšíření o neklíčová pole -- Údržba pevných hodnot domény -- Specifika práce s poli, určenými pro ukládání finančních částek a veličin -- Údržba externích klíčů -- Údržba struktur append -- Údržba struktur include ---
Úprava klíčových polí tabulek -- Odstranění polí tabulky -- Odstranění tabulek -- Kapitola 8 -- Výpočty s datem, časem, množstvím a měnami -- Definice polí -- Použití datových polí v aritmetických operacích -- Použití časových polí v aritmetických operacích -- Použití polí množství a měny v aritmetických operacích -- Ukázkový kód pro datové a časové pole a pole měny -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výstup -- Kapitola 9 -- Úprava dat v databázových tabulkách -- Systém oprávnění -- Systém blokování -- Příkazy jazyka Open SQL -- Vytváření nového datového záznamu -- Úprava stávajícího datového záznamu -- Úprava datového záznamu -- Odstranění datového záznamu -- Ukázkový kód pro příkaz INSERT -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výstup -- Ukázkový kód pro příkaz UPDATE -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výstup -- Ukázkový kód pro příkaz MODIFY -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výstup ---
Ukázkový kód pro příkaz DELETE -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výstup -- Kapitola 10 -- Řízení toku programu a logické výrazy -- Řídicí struktury -- Použití vzorů -- Větvení -- Struktura IF -- Struktura CASE -- Cykly -- Cyklus SELECT -- Cyklus DO -- Cyklus WHILE -- Ukončovací příkazy cyklů -- Logické výrazy -- Jednoduché logické výrazy -- Spojené logické výrazy -- Ukázkový kód pro strukturu IF -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výstup -- Ukázkový kód pro strukturu CASE -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výpis -- Ukázkový kód pro cyklus DO a ukončovací podmínky -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výstup -- Ukázkový kód pro cyklus WHILE a logické výrazy -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výstup -- Kapitola 11 -- Výběrové obrazovky -- Události -- Pořadí událostí -- Příklady událostí -- Jednoduché výběry -- Příkaz PARAMETERS -- Doplňky příkazu PARAMETERS -- Složité výběry -- Příkaz SELECT-OPTIONS ---
Vícenásobné výběry -- Dodatky příkazu SELECT-OPTIONS -- Výběrové texty -- Přehled textových prvků -- Tvorba výběrových textů -- Uložení výběrové obrazovky -- Vytváření variant výběru -- Spuštění reportu s variantou -- Dokončení textových objektů -- Vytváření textových symbolů -- Vytváření zpráv -- Volné rozvržení výběrové obrazovky -- Formátování samostatných řádků -- Formátování bloku řádků -- Ukázkový kód pro výběrovou obrazovku (jednoduchá varianta) -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výstup -- Ukázkový kód pro výběrovou obrazovku (rozšířená varianta) -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výstup -- Kapitola 12 -- Interní tabulky -- Účel interních tabulek -- Struktura a typy interních tabulek -- Vytváření standardní interní tabulky -- Tradiční syntaxe s hlavičkou -- Objektově-orientovaná syntaxe bez hlavičky -- Plnění standardní interní tabulky ---
Plnění interní tabulky s hlavičkou -- Plnění interní tabulky s pracovní oblastí -- Zpracování interní tabulky řádek po řádku -- Zpracování interní tabulky s hlavičkou -- Zpracování interní tabulky s pracovní oblastí -- Vymazání obsahu interních tabulek -- Vymazání interní tabulky s hlavičkou -- Vymazání pracovních oblastí a interních tabulek s pracovní oblastí -- Ukázkový kód pro interní tabulku s hlavičkou -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Sledování výstupu v nástroji ABAP Debugger -- Ukázkový kód pro interní tabulku s pracovní oblastí -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Sledování výstupu v nástroji ABAP Debugger -- Kapitola 13 -- Modularizace programů -- Přehled -- Moduly zdrojového kódu -- Procedury -- Podprogramy -- Funkční moduly -- Paměťové oblasti pro přenos dat -- Globální paměť systému SAP -- Lokální paměť systému SAP -- Paměť ABAP -- Ukázkový kód pro modularizaci ---
Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výstup -- Ukázkový kód pro volání externího reportu -- Poznámky ke zdrojovému kódu -- Výstup -- Příloha -- Přehledy -- Editor ABAP -- Nástrojová lišta pro editaci zdrojového kódu -- ABAP Debugger -- Zkratky systému SAP

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC