Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2009
384 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-2869-5 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
000177594
Vývoj softwaru v Microsoftu -- Vize firmy Microsoft, naše hodnoty a proč„milujeme tuto společnost!" -- Microsoft je velká softwarová firma -- Vytváříme velkou a efektivní firmu -- Model se sdíleným týmem -- Velká společnost a práce v malém -- Zaměstnáváme různé typy softwarových inženýrů -- Obory -- Microsoft jako globální společnost -- Shrnutí -- Testeři v Microsoftu -- Co je po jméně? -- Pozice testerů se vždy nejmenovala SDET -- Chci víc testerů, a hned! -- Nábory absolventů -- Nábory v průmyslu -- Jak se stát testerem v Microsoftu -- Kariéra vývojáře v Microsoftu -- Kariérní postupy v oblasti testování -- Test architekt -- Pozice testera -- Stát se manažerem neznamená povýšení -- Test manažeři -- Shrnutí -- Životní cyklus softwarového vývoje -- Softwarové inženýrství v Microsoftu -- Tradiční modely vývoje -- Milníky (milestones) -- Agilní metodiky v Microsoftu -- Jak to všechno dát dohromady ---
Zlepšování procesů -- Formální zlepšování procesů v Microsoftu -- Dodávka softwaru ze štábu -- Povinné postupy -- Shrnutí: Završení přípravy jídla -- ČÁST il O testování -- Návrh testů v praxi -- Dobrý návrh softwaru a testů -- Používání testovacích vzorů -- Odhad času potřebného pro testování -- Začátek testování -- Ptejte se -- Určete si strategii testování -- Rozjímání o testovatelnosti -- Specifikace návrhu testů -- Testování, dobro a zlo -- Další faktory ovlivňující návrh testů -- Černá skříňka, bílá skříňka a šedá skříňka -- Průzkumné testování v Microsoftu -- Shrnutí -- Techniky funkčního testování -- Proč je funkční testování užitečné -- Rozdělování tříd ekvivalence -- Dekompozice hodnot proměnných -- Rozdělování tříd ekvivalence v praxi -- Analýza tříd hodnot -- Testování pomocí tříd ekvivalence -- Rozdělování tříd ekvivalence: shrnutí ---
Analýza okrajových hodnot -- Definování testů okrajových hodnot -- Nový vzorec pro analýzu okrajových hodnot -- Skryté hranice -- Analýza okrajových hodnot: shrnutí -- Kombinatorická analýza -- Postupy kombinatorické analýzy -- Kombinatorická analýza v praxi -- Efektivita kombinatorické analýzy -- Kombinatorická analýza: shrnutí -- Shrnutí -- Techniky strukturálního testování -- Testování bloků -- Testování bloků: shrnutí -- Testování rozhodnutí -- Testování rozhodnutí: shrnutí -- Testování podmínek -- Testování podmínek: shrnutí -- Testování základních cest -- Testování základních cest: shrnutí -- Shrnutí -- Analýza rizik na základě složitosti kódu -- Rizikové povolání -- Složitý problém -- Počítání řádků -- Měření cyklomatické složitosti -- Halsteadovy metriky -- Objektově orientované metriky -- Vysoká cyklomatická složitost nutně neznamená chybovost -- Jak metriky složitosti využívat ---
Shrnutí -- Testování založené na modelech -- Základy modelování -- Testování pomocí modelů -- Návrh modelu -- Modelování softwaru -- Vytváření konečného stavového modelu -- Automatizace modelů -- Teorie grafů a testování založené na modelech -- Modely pro testování API -- Náhodné modely -- Gramatiky -- Modelování bez testování -- Bayesovské grafické modelování -- Petriho sítě -- Nástroje pro testování založené na modelech používané v Microsoftu -- Spec Explorer -- Jazyk a stroj -- Tipy pro modelování -- Shrnutí -- Nástroje a systémy pro testování -- Správa chyb a testovacích případů -- Proces zpracování chyb -- Sledování chyb -- Ze života chyby -- Vlastnosti systému pro sledování chyb -- Proč evidovat chyby -- Anatomie záznamu o chybě -- Triage tým -- Běžné nedostatky záznamů o chybách -- Použití dat -- Jak nepoužívat data o chybách: chyby jako měřítko produktivity -- Nastavení laťky ---
Řízení testovacích případů -- Co je testovací případ? -- Význam testovacích případů -- Anatomie testovacího případu -- Nedostatky testovacích případů -- Správa testovacích případů -- Případy a body: počítání testovacích případů -- Sledování a vyhodnocování výsledků testů -- Shrnutí -- Automatizace testů -- Hodnota automatizace -- Automatizovat, či neautomatizovat, to je to, oč tu běží -- Automatizace uživatelského rozhraní -- Co obsahují testy? -- Metoda SEARCH v Microsoftu -- Nastavení -- Provedení -- Analýza -- Reportování -- Úklid -- Dokumentace -- Běž, automatizace, běž! -- Jak to všechno jde dohromady -- Automatizace ve velkém -- Chyby běžné při automatizaci -- Shrnutí -- Nefunkční testování -- Nad rámec funkčnosti -- Testová ní,,ostr -- Výkonnostní testování -- Jak měřit výkon? -- Zátěžové testování -- Distribuované zátěžové testy ---
Architektura pro distribuované zátěžové testování -- Klient pro zátěžové testování -- Server pro zátěžové testy -- Vlastnosti zátěžových testů prováděných na více klientech Testování kompatibility -- Knihovny aplikací -- Ověřovatel aplikací -- Jíme, co jsme navařili -- Testování přístupnosti -- Modeloví uživatelé pro testování přístupnosti -- Testování zaměřené na přístupnost -- Testovací nástroje pro Microsoft Active Accessibility -- Testování použitelnosti -- Laboratoře pro testování použitelnosti -- Bezpečnostní testování -- Modelování hrozeb -- Testování pomocí vadných dat -- Shrnutí -- Ostatní nástroje -- Živost kódu -- Udržení kontroly -- Sledování změn -- Co se změnilo? -- Proč se to změnilo? -- Kde systém pro správu zdrojových kódů bydlí -- Sestavení (build) -- Každodenní sestavení -- Rozbité sestavení -- Ochrana před rozbíjením -- Statická analýza ---
Analýza nativního kódu -- Analýza spravovaného kódu -- Je to jen nástroj -- Analýza kódu testů -- Kód testů je kódem produktu -- Ještě více nástrojů -- Nástroje pro jedinečné problémy -- Nástroje pro všechny -- Shrnutí -- Systémy pro příjem zpětné vazby od zákazníka -- Testování a kvalita -- Testování poskytuje informace -- Vnímání kvality -- Zákazníci pomáhají -- Jde i o hry -- Hlášení o chybách systému Windows -- Použití WER -- Podnikové hlášení chyb -- Plnění přihrádek -- Vyprazdňování přihrádek -- Testování a WER -- Usmějte se a Microsoft vám úsměv oplatí -- Význam programu Pošlete úsměv -- Komunikace se zákazníky -- Shrnutí -- Software jako služba a jeho testování -- Dvě části: o službách a o technikách testování -- První část: O službách -- Strategie Microsoftu v oblasti služeb -- Internetové služby se dostávají do středu pozornosti ---
Velké měřítko přerůstá v obrovské měřítko -- Brzdou pokroku je elektřina -- Služby versus balené produkty -- Posun od samostatných služeb k vícevrstvým službám Druhá část: Testování Softwaru plus služeb -- Vlny inovace -- Návrh vhodného způsobu testování S+S a služeb -- Testovací techniky pro S+S -- Některé další úvahy o S+S -- Program trvalého zvyšování kvality -- Časté chyby, které jsme neodhalili -- Shrnutí -- ČAST IV Budoucnost testování -- Problémy zítřka řešíme již dnes -- Automatická analýza selhání testů -- Předcházení analytické paralýze -- Hledání souvislostí -- Zásady dobrého protokolování -- Anatomie protokolu -- Integrace AAST -- Virtuální stroje -- Výhody virtualizace -- Scénáře testování s virtuálními stroji -- Když dojde k selhání testu -- Revize kódu a inspekce -- Typy revize kódu -- Kontrolní seznamy (checklisty) -- Další poznámky -- Nástroje, samé nástroje ---
Redukce, znovupoužití a recyklace -- V čem je problém? -- Otevřený vývoj -- Shrnutí -- Vytváření budoucnosti , -- Potřeba pokrokových myšlenek -- Zpět ke kořenům -- Budování kultury kvality -- Testování a kontrola kvality -- Kdo je zodpovědný za kvalitu? -- Náklady na kvalitu -- Nová role testování -- Vedení testerů -- Tým vedení testování v Microsoftu -- Předseda Týmu vedení testování -- Vedení testování v akci -- Skupina test architektů -- Vzdělávání testerů -- Sdílení -- Pomoc -- Komunikace -- Předvídání budoucnosti -- Ředitel pro vzdělávání testerů -- Triáda vedení -- Rozvíjíme budoucnost

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC