Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Zoner Press, 2009
712 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7413-035-9 (brož.)
Encyklopedie webdesignera
angličtina
Obálkový podnázev: Optimalizace, zálohy, škálovatelnost, replikace, zotavení, bezpečnost
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
000177597
Kapitola 1 Architektura MySQL -- Logická architektura MySQL Řízení souběžného zpracování Transakce -- MVCC (řízení souběžného zpracování s více verzemi) Úložné enginy MySQL -- Kapitola 2 Hledání úzkých hrdel: testy výkonnosti a profilace -- K čemu jsou dobré testy výkonnosti? Strategie testů výkonnosti Taktiky testů výkonnosti Nástroje pro testy výkonnosti Ukázky testů výkonnosti Profilace -- Profilace operačního systému -- Kapitola 3 Optimalizace schématu a indexování -- Volba optimálních datových typů -- Základy indexování -- Indexové strategie pro vysoký výkon -- Případová studie s indexy -- Údržba indexů a tabulek -- Normalizace a denormalizace -- Jak urychlit ALTER TABLE -- Několik poznámek k úložným enginům -- Kapitola 4 Optimalizace výkonu dotazu -- Základní příčiny pomalého dotazu: optimalizujte přístup k datům -- Restrukturalizace dotazu Základní informace o vykonávání dotazu Omezení optimalizátoru dotazu MySQL Optimalizace specifických typů dotazů Pokyny pro optimalizátor dotazu Uživatelsky definované proměnné Opatrně s upgradem MySQL -- Cache dotazů MySQL Ukládání kódu dovnitř MySQL Kurzory -- Připravené příkazy Uživatelsky definované funkce Pohledy -- Znakové sady a kolace Fulltextové hledání Omezení cizích klíčů Tabulky Merge a členěné tabulky Distribuované (XA) transakce -- Základy konfigurace Obecně k ladění výkonu Ladění l/O chování MySQL Vylaďování souběžnosti MySQL Ladění zaměřené na pracovní zátěž Vylaďování voleb na úrovni připojení -- Kapitola 7 Optimalizace operačního systému a hardwaru -- Co omezuje výkon MySQL? -- Jak vybírat jednotky CPU pro MySQL -- Vybalancování paměťových a diskových zdrojů -- Výběr hardwaru pro repliku -- Optimalizace výkonu RAID --
Sítě úložných oblastí a úložiště připojené přes síť -- Kapitola 5 -- Pokročilé funkce MySQL -- Kapitola 6 -- Optimalizace serverových nastavení -- Používání více diskových svazků -- Konfigurace sítě -- Volba operačního systému -- Volba souborového systému -- Jak se zachází s vlákny -- Swapování -- Stav operačního systému -- Replikace přehledně -- Příprava replikace -- Replikace pod kapotou -- Replikační topologie -- Replikace a plánování kapacit -- Administrace a údržba replikace -- Replikační problémy a řešení -- Jak rychlá je replikace? -- Přísliby MySQL replikace do budoucna -- Kapitola 9 Škálovatelnost a vysoká dostupnost -- Terminologie Škálování MySQL Rozložení zátěže Vysoká dostupnost -- Stručné pojednání o výkonu aplikace Záležitosti týkající se webových serverů Práce s cache Rozšiřování MySQL Alternativy k MySQL -- Kapitola 8 -- Replikace -- Kapitola 10 -- Optimalizace na úrovni aplikace -- Kapitola 11 -- Zálohy a zotavení -- Přehled -- Úvahy a kompromisy -- Správa a zálohování binárních logů -- Zálohování dat -- Zotavení ze zálohy -- Rychlost zálohování a zotavení -- Zálohovací nástroje -- Zálohovací skripty -- Kapitola 12 Bezpečnost -- Terminologie -- Základní informace o účtech Bezpečnost operačního systému Šifrování dat -- MySQL v prostředí změněného roota -- Kapitola 13 Stav MySQL serveru -- Systémové proměnné SHOW STATUS SHOW INNODB STATUS SHOW PROCESSLIST SHOW MUTEX STATUS Stav replikace INFORMATION_SCHEMA -- Kapitola 14 Nástroje pro vysoký výkon -- Nástroje rozhraní Monitorovací nástroje Analytické nástroje Utility MySQL Další zdroje informací -- Příloha A Přenášení velkých souborů -- Testy výkonnosti metod pro kopírování souborů --
Příloha B Příkaz EXPLAIN -- Jak se spouští příkaz EXPLAIN -- Sloupce ve výstupu z EXPLAIN Vizuální EXPLAIN -- Příloha C Sphinx v součinnosti s MySQL -- Přehled: typické hledání Sphinx Architektonický přehled Speciální funkce -- Ukázky praktických implementací Závěr -- Příloha D Ladění zámků -- Čekání na zámky na úrovni serveru Čekání na zámky v úložných enginech

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC