Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2009
367 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-2127-6 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Terminologický slovník
Obsahuje rejstřík
000177605
části -- Mechanismus změn -- KAPITOLA 1 -- Modifikace softwaru -- Čtyři důvody pro změnu softwaru -- Přidání vlastnosti a odstranění chyby -- Zlepšování návrhu -- Optimalizace -- Dáme to vše dohromady -- Riskantní změna KAPITOLA 2 -- Práce se zpětnou vazbou -- Co je to jednotkové testování Testování na vyšší úrovni Pokrytí testy -- Algoritmus pro modifikaci zděděného kódu -- Identifikujte body změn Nalezněte testovací body Rušení závislostí Napište testy -- Proveďte změny a refaktorizaci Zbytek této knihy -- KAPITOLA 3 -- Seznámení s kódem a separace -- Nepraví spolupracovníci -- Nepravé objekty Dvě stránky nepravých objektů Nepravé objekty ve zkratce Napodobující objekty -- KAPITOLA 4 -- Model švů -- Veliký arch textu Švy -- Typy švů -- Švy založené na preprocesoru Sestavovací švy Objektové švy -- KAPITOLA 5 -- Nástroje ---
Automatizované nástroje pro refaktorování Napodobující objekty Jednotkové testovací šablony -- JUnit -- CppUnitLite NUnit -- Jiné šablony xUnit Obecné testovací šablony -- Šablona pro integrované testy (FIT) Fitnesse -- Část II Modifikace softwaru -- KAPITOLA 6 -- Nemám mnoho času a musím to změnit -- Metoda roubování -- Výhody a nevýhody Naroubovaná třída -- Výhody a nevýhody -- Obalová metoda -- Výhody a nevýhody -- Obalová třída Shrnutí -- KAPITOLA 7 -- Provádění změn trvá věčnost -- Porozumění Prodleva Rušení závislostí -- Závislosti sestavování Shrnutí -- KAPITOLA 8 -- Jak mám přidat vlastnost? -- Vývoj řízený testy (TDD) -- Napište modelový případ selhávajících testů -- Vytvořte kód a přeložte ho -- Nechte kód proběhnout -- Odstraňte zdvojený kód -- Napište modelový případ selhávajících testů -- Kód zkompilujte -- Nechte kód proběhnout -- Odstraňte zdvojení kódu ---
Napište modelový případ selhávajícího testu -- Kód přeložte -- Nechte to proběhnout -- Odstraňte zdvojení kódu -- Rozdílové programování Shrnutí -- KAPITOLA 9 -- Nemohu dostat tuto třídu do testovací šablony -- Případ iritujícího parametru Případ skryté závislosti Případ konstrukčního blobu Případ iritující globální závislosti Případ závislostí hlavičkových souborů Případ cibulového parametru Případ parametru alias -- KAPITOLA 10 -- Tuto třídu nemohu v testovací šabloně spustit -- Případ skryté metody -- Případ „pomocné" vlastnosti jazyka -- Případ nezjistitelného vedlejšího efektu -- KAPITOLA 11 -- Potřebujeme provést změnu -- Které metody bychom měli testovat? -- Úvaha o účincích Dopředná dedukce Šíření účinku -- Nástroje pro dedukování účinku Ponaučení z analýzy účinků Zjednodušení schémat účinků -- KAPITOLA 12 -- Potřebujeme provést mnoho změn ---
v jedné oblasti. Máme zrušit závislosti pro -- všechny související třídy? -- Záchytné body -- Jednoduchý přiklad Záchytné body vyšší úrovně -- Posuzování návrhu s kritickými body Nástrahy kritických bodů -- KAPITOLA 13 -- Potřebujeme provést změnu, ale nevíme, jaké testy napsat -- Charakterizační testy Charakterizace tříd Cílené testování -- Heuristika pro psaní charakterizačních testů -- KAPITOLA 14 -- Závislosti na knihovnách mne ničí -- KAPITOLA 15 -- Moje aplikace je samé volání API -- KAPITOLA 16 -- Nerozumíme kódu natolik, abychom jej mohli měnit -- Poznámky/koncepty Značky ve výpisu -- Rozdělení zodpovědnosti Porozumění struktuře metody Extrakce metod Pochopení vlivu změn -- Rychlá refaktorizace Smažte nepoužívaný kód -- KAPITOLA 17 -- Moje aplikace nemá žádnou strukturu -- Historie systému Holé CRC -- Zkoumání pomocí diskuse KAPITOLA 18 -- Testovací kód mi překáží ---
Pravidla pro jména tříd Umístění testů -- KAPITOLA 19 -- Můj projekt není objektově orientovaný. Jak mám udělat bezpečně změny? -- Jednoduchý případ -- Těžký případ -- Přidání nové funkčnosti -- Výhody objektově orientovaného programování Vše je orientováno objektově -- KAPITOLA 20 -- Tato třída je příliš velká a já ji nechci dále zvětšovat -- Pochopení odpovědností Jiné techniky Pokrok -- Strategie Taktika -- Poté extrahuj třídu KAPITOLA 21 -- Měním stejný kód na všech místech -- První kroky KAPITOLA 22 -- Potřebuji změny v monstrózní metodě a nemohu pro ni napsat testy -- Různé typy monster -- Odrážková metoda Zamotané metody -- Jak se poprat s monstry pomocí automatické podpory refaktorování Problém manuálního refaktorování -- Zavedení kontrolní proměnné Extrahujte to, co znáte Shromažďování závislostí Vyjměte objekt pro metodu -- Strategie -- Vytvořte kostru metody ---
Hledej posloupnosti -- Nejdříve extrahujte aktuální třídu -- Extrahujte mále části -- Buďte připraveni vrátit extrakce zpět -- KAPITOLA 23 -- Jak víme, že něco nekazíme? -- Veleopatrná editace Nedělejte dvě věci najednou Zachovejte signatury -- Spolehněte se na překladač -- Programování ve dvojici -- KAPITOLA 24 -- Cítíme se přemoženi a nebude to lepší -- část lil -- Techniky rušení závislostí -- KAPITOLA 25 -- Techniky rušení závislostí -- Přizpůsobte parametr -- Postup -- Vyjměte objekt pro metodu -- Postup -- Doplnění definice -- Postup -- Zapouzdřete globální reference -- Postup -- Vytvořte statickou metodu -- Postup -- Extrahujte a překryjte volání -- Postup -- Extrahujte a překryjte tovární metodu -- Postup -- Extrahujte a překryjte přístupovou metodu -- Postup -- Extrahujte implementator -- Postup -- Složitější příklad Extrahujte rozhraní -- Postup -- Zaveďte instanční delegát -- Postup ---
Zaveďte statickou přístupovou metodu -- Postup -- Náhrada při sestavování -- Postup -- Parametrizujte konstruktor -- Postup -- Parametrizujte metodu -- Postup -- Zjednodušení parametrů -- Postup -- Přesuňte vlastnost výše -- Postup -- Přesuňte závislost níže -- Postup -- Nahraďte funkci ukazatelem -- Postup -- Nahraďte globální referenci přístupovou metodou -- Postup -- Vytvořte podtřídu a překryjte metodu -- Postup -- Nahraď instanční proměnné -- Postup Redefinice šablony -- Postup -- Redefinice textu -- Postup PŘÍLOHA A -- Refaktorování -- Extrahuj metodu -- PŘÍLOHA B -- Slovníček

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC