Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27.2) Půjčeno:136x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
263 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2940-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-6983-7 (online ; pdf)
Na obálce a na rubu tit. s. uvedeno: Pavla Dočekalová, Kamil Švec a kol. (autorský kolektiv Jaroslav Daneš ... et. al.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000177606
Předmluva 7 // I. POLITOLOGIE A JEJÍ ÚSTREDNÍ POJMY 11 // 1. Politologie jako věda (Pavla Dočekalová) 13 // 1.1 Kořeny politologie 14 // 1.2 Geneze politologie 17 // 1.3 Podobory politologie a vztah k dalším vědním disciplínám 19 // 1.4 Charakter politologie a hlavní přístupy v politologii 23 // 1.5 Politologie v ČR: vědecká pracoviště a periodika 26 // 1.6 Literatura 29 // 2. Metody a výzkumný proces v politologii (Karel Kouba) 31 // 2.1 Výzkumný proces 32 // 2.2 Metody v politologii 45 // 2.3 Literatura 48 // 3. Co je politika? (Pavla Dočekalová) 51 // 3.1 Problémy definice politiky 51 // 3.2 Max Weber a jeho Politika jako povolání 52 // 3.3 Čtyři pohledy na politiku A. Heywooda 54 // 3.4 Trojdimenzionální pojetí politiky (polity - politics - policy) 57 // 3.5 Další pohledy na politiku 59 // 3.6 Literatura 62 // 4. Stát a moc (Kamil Švec) 63 // 4.1 Teorie státu 66 // 4.2 Úloha státu 74 // 4.3 Moc 76 // 4.4 Dělba moci 79 // 4.5 Struktura moci ve státě 81 // 4.6 Geopolitické aspekty státu 90 // 4.7 Literatura 91 // II. DEMOKRATICKÉ A NEDEMOKRATICKÉ SYSTÉMY VLÁDNUTÍ 93 // 1. Demokracie (Hynek Melichar) 95 // 1.1 Definice demokracie 95 // 1.2 Formy demokracie 98 // 1.3 Teorie demokracie 99 // 1.4 Literatura 115 // 2. Prezidentské, poloprezidentské a parlamentní systémy demokracie (Karel Kouba) 119 // 2.1 Klasifikace demokratických systémů 120 // 2.2 Rozšíření demokratických systémů 123 // 2.3 Neoinstitucionální teorie a vládní systémy 127 // 5Úvod do politologie // 2.4 Parlamentarismus, prezidencialismus a demokracie 130 // 2.5 Literatura 137 // 3. Nedemokratické režimy (Dana Heliová) 141 // 3.1 Základní charakteristika politického režimu a nedemokracie jako jeho podoby 141 // 3.2 Klasifikace nedemokratických režimů na základě dvou proměnných 143 //
3.3 Vývoj výzkumu nedemokracie ve 20. století 145 // 3.4 Charakteristika totalitarismu a autoritarismu 148 // 3.5 Přechody k demokracii 155 // 3.6 Hybridní režimy 157 // 3.7 Literatura 158 // III. POLITICKÉ IDEOLOGIE 159 // 1. Co se skrývá pod označením ideologie? (Jaroslav Daneš) 161 // 1.1 Historické proměny pojmu ideologie 161 // 1.2 Definice pojmu ideologie 163 // 1.3 Konec ideologií 164 // 1.4 Literatura 165 // 2. Liberalismus (Jaroslav Daneš) 167 // 2.1 Historické kořeny liberalismu 167 // 2.2 Ideje liberalismu 169 // 2.3 Proudy liberálního myšlení 174 // 2.4 Představitelé 180 // 2.5 Literatura 181 // 3. Konzervatismus (Kamil Švec) 183 // 3.1 Historický vývoj 186 // 3.2 Hlavní témata a ideje 189 // 3.3 Proudy a směry konzervatismu 194 // 3.4 Významní autoři 197 // 3.5 Literatura 198 // 4. Socialismus. Marxismus. Komunismus (Jitka Gelnarová) 199 // 4.1 Socialismus 199 // 4.2 Marxismus 203 // 4.3 Komunismus 209 // 4.4 Představitelé 212 // 4.5 Literatura 213 // 5. Nacionalismus. Fašismus (Jitka Gelnarová) 215 // 5.1 Nacionalismus 215 // 5.2 Fašismus 224 // 5.3 Literatura 231 // 6. Ekologismus a environmentalismus (Kamil Švec) 235 // 6.1 Historický vývoj ekologismu 235 // 6.2 Hlavní principy a ideje 238 // 6.3 Hlavní proudy a směry 241 // 6.4 Představitelé 242 // 6.5 Literatura 243 // 7. Feminismus (Jitka Gelnarová) 245 // 7.1 Historie feminismu 246 // 7.2 Hlavní témata 248 // 7.3 Proudy 250 // 7.4 Představitelé a představitelky 252 // 7.5 Literatura 253 // Rejstřík 255
(OCoLC)551390687
cnb002011473

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC