Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:115x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
263 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2940-4 (brož.)
Na obálce a na rubu tit. s. uvedeno: Pavla Dočekalová, Kamil Švec a kol. (autorský kolektiv Jaroslav Daneš ... et. al.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000177606
POLITOLOGIE A JEJÍ ÚSTŘEDNÍ POJMY -- Politologie jako věda (Pavla Dočekalová) Kořeny politologie Geneze politologie -- Podobory politologie a vztah k dalším vědním disciplínám Charakter politologie a hlavní přístupy v politologii Politologie v ČR: vědecká pracoviště a periodika Literatura -- Metody a výzkumný proces v politologii (Karel Kouba) Výzkumný proces Metody v politologii Literatura -- Co je politika? (Pavla Dočekalová) -- Problémy definice politiky -- Max Weber a jeho Politika jako povolání -- Čtyři pohledy na politiku A. Heywooda -- Trojdimenzionální pojetí politiky (polity politics policy) -- Další pohledy na politiku -- Literatura -- Stát a moc (Kamil Švec) Teorie státu Úloha státu Moc -- Dělba moci -- Struktura moci ve státě Geopolitické aspekty státu Literatura -- DEMOKRATICKÉ A NEDEMOKRATICKÉ SYSTÉMY VLÁDNUTÍ -- Demokracie (Hynek Melichar) Definice demokracie Formy demokracie Teorie demokracie Literatura -- Prezidentské, poloprezidentské a parlamentní systémy demokracie (Karel Kouba) Klasifikace demokratických systémů Rozšíření demokratických systémů Neoinstitucionální teorie a vládní systémy -- Parlamentarismus, prezidencialismus a demokracie Literatura -- Nedemokratické režimy (Dana Heliová) -- Základní charakteristika politického režimu a nedemokracie jako jeho podoby -- Klasifikace nedemokratických režimů na základě dvou proměnných -- Vývoj výzkumu nedemokracie ve 20. století
-- Charakteristika totalitarismu a autoritarismu -- Přechody k demokracii -- Hybridní režimy -- Literatura -- POLITICKÉ IDEOLOGIE -- Co se skrývá pod označením ideologie? (Jaroslav Daneš) -- Historické proměny pojmu ideologie -- Definice pojmu ideologie -- Konec ideologií -- Literatura -- Liberalismus (Jaroslav Daneš) -- Historické kořeny liberalismu -- Ideje liberalismu -- Proudy liberálního myšlení -- Představitelé -- Literatura -- Konzervatismus (Kamil Švec) -- Historický vývoj -- Hlavní témata a ideje -- Proudy a směry konzervatismu -- Významní autoři -- Literatura -- Socialismus. Marxismus. Komunismus (Jitka Gelnarová) -- Socialismus -- Marxismus -- Komunismus -- Představitelé -- Literatura -- Nacionalismus. Fašismus (Jitka Gelnarová) -- Nacionalismus -- Fašismus -- Literatura -- Ekologismus a environmentalismus (Kamil Švec) -- Historický vývoj ekologismu -- Hlavní principy a ideje -- Hlavní proudy a směry -- Představitelé -- Literatura -- Feminismus (Jitka Gelnarová) Historie feminismu Hlavní témata Proudy -- Představitelé a představitelky Literatura
(OCoLC)551390687
cnb002011473

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC