Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Slovník
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2008
415 s. : barev. il. ; 25 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7238-751-9 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy
000177617
Slovní zásoba -- Zvuková stránka jazyka -- Vyjmenovaná slova -- Psaní ú / ů -- Psaní sebou / s sebou -- Psaní bje/ bě, vje / vě, pě, mně / mě -- Předpony s-, z-, vz -- Psaní skupin souhlásek -- Pravopis i / í, y / ý v koncovkách -- Shoda přísudku s několikanásobným podmětem -- Slovní druhy -- Podstatná jména -- Skloňování. podstatných jmen -- Přídavná jména -- Skloňování přídavných jmen -- Zájmena -- Číslovky -- Slovesa -- Časování sloves -- Příslovce -- Předložky -- Spojky -- Částice -- Citoslovce -- Stavba slova a slovotvorba -- Přenesená pojmenování -- Interpunkce -- Interpunkce u přímé řeči -- Komunikace prostřednictvím esemesek a internetu -- Přehled použitých zkratek

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC