Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:30x 
BK
Vyd. 2., V Argu 1.
Praha : Argo, 2009
440 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-257-0157-7 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na s. 395-429, bibliografické odkazy a rejstříky
000177629
PŘEDMLUVA -- POZNÁMKA KE GRAFICKÝM ZNAČKÁM -- ÚVOD: SMĚREM K LOGICE KULTURY -- Projekt teorie sémiotiky Cíle zkoumání Meze výzkumu Teorie lži -- ’Sémiotika’: obor nebo disciplína? -- Komunikace a/nebo signifikace -- Umělé hranice: obor -- Přirozené hranice: dvě definice sémiotiky Saussure Peirce -- Přirozené hranice: inference a signifikace Přirozené znaky Neintencionální znaky -- Přirozené hranice: dolní práh Stimuly Signály -- Fyzická informace -- Přirozené hranice: horní práh Dvě hypotézy o kultuře Nástroje Komodity Ženy Kultura jako sémiotický jev -- Epistemologické hranice -- POZNÁMKY -- SIGNIFIKACE A KOMUNIKACE -- Základní model komunikace -- Systémy a kódy -- S-kód jako struktura -- Informace, komunikace, signifikace Některé metodologické distinkce -- Informace u zdroje -- Informace s-kódu Fyzický přenos informace -- Komunikace -- POZNÁMKY -- TEORIE KÓDŮ -- Znaková funkce Výraz a obsah , Denotace a konotace Zpráva a text -- Obsah a referent -- Referenční klam -- Sinn a Bedeutung -- Význam jako kulturní jednotka -- Interpretans Peircova teorie Různé druhy interpretantů -- Neomezená semióza Interpretanty v teorii kódů -- Sémantický systém -- Opozice v obsahu Subsystémy, pole, osy -- Segmentace sémantických polí -- Protikladná sémantická pole -- Metodologická povaha sémantického systému -- Sémantické ukazatele a sémém Denotativní a konotativní ukazatele Denotace vlastních jmen a
čistě syntaktických entit Kód a kombinační pravidla Požadavky kompoziční analýzy -- Některé příklady kompoziční analýzy Základní přístup k dennici sémému -- KF model -- Bachelor -- Slovník a encyklopedie / Ukazatele jako interpretanty -- Konotace jako ukazatele. Prostředí Rozlišovatele jako nevlastní prvky -- Revidovaný sémantický model Struktura sémému -- Kódové kontexty a okolnosti -- Sémém jako encyklopedie Kompoziční analýza nonverbálních výrazů -- Kompoziční analýza verbálních shifterů a dalších indexů -- Model „Q" Nekonečná sémantická rekurzivita N-dimenzionální model -- Forma sémantického prostoru -- Nadkódování a podkódování Nekódované determinanty interpretace -- Abdukce -- Nadkódování [Overcoding] -- Podkódování [Undercoding] Diskurzivní kompetence -- Gramatiky a texty -- Interakce kódů a zprávy jako otevřená forma -- POZNÁMKY -- TEORIE ZNAKOVÉ PRODUKCE -- Obecný pohled Produktivní úsilí / -- Typy produktivního úsilí -- Jak číst následující oddíly -- Sémiotické a faktuální výrokyl Analytické vs. syntetické a sémiotické vs. faktuální Výroky Nonverbální výroky Další záležitosti -- Zmiňování Indexně senzitivní soudy Znamenání a odkazování -- Proces zmiňování -- Ideje jako znaky -- /Je/ jako metajazykový prostředek Predikace nových vlastností Je současný král Francie starý mládenec? -- Problém typologie znaků -- Verbální a nonverbální
znaky -- Kanály a výrazové parametry Diskrétnost a gradační kontinua -- Původy a účely znaků -- Symboly, ikony, indexy: neudržitelná trichotomie -- Replikovatelnost / Duplikáty -- Repliky Ratio facilis a ratio difficilis Topo-sensitivita -- Výrazové shluky a obsahové mlhoviny Trojí opozice -- Kritika ikonismu Šest naivních názorů -- Ikonismus a společné Vlastnosti* -- Ikonismus a stejnost: podobnost Ikonismus a analogie -- Odrazy, repliky, empatické podněty Ikonismus a konvence Výraz a obsah u podobnosti -- Pseudoikonické jevy -- Ikonická artikulace -- Odmítnutí ’ikonických znaků’ -- Typologie způsobů tvorby -- Čtyř-dimenzionální klasifikace -- Poznání -- Ostenze -- Programované stimuly -- a pseudokombinační jednotky -- Replika: kombinační jednotky -- Replika: stylizace a vektory -- Invence -- Invence jako tvorba kódů -- Kontinuum transformace -- Produktivní rysy, znaky, texty -- Estetický text jako invence -- Sémiotický význam estetického textu -- Neurčité texty a texty zaměřené k sobě samým -- Manipulace s kontinuem -- Estetické nadkódování: výraz -- Estetické nadkódování: obsah -- Estetický idiolekt -- Estetické změny kódu -- Estetický text jako komunikační akt -- Rétorická praxe -- Odkaz rétoriky -- Elocutio jako nadkódování -- Metafora a métonymie -- Rétorické menení kódu -- Rétorické přepínání kódu -- Ideologické přepínání kódu -- Ideologie jako sémiotická kategorie -- Laboratorní
model -- Ideologická manipulace -- Sémiotická kritika ideologie -- Poslední práh -- POZNÁMKY -- PROBLEMATIKA SUBJEKTU V SÉMIOTICE -- POZNÁMKY -- POZNÁMKA PŘEKLADATELE LITERATURA JMENNÝ REJSTŘÍK VĚCNÝ REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC