Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2007
733 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-1750-7 (váz.)
Informační systémy
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje rejstřík
000179218
OBSAH // Kapitola 1 // Nasazení standardního podnikového informačního systému___9 // Standardní podnikový informační systém 10 // Podnikové informační systémy 10 // Zavádění systému ERP 12 // Kapitola 2 // Přehled komponent systému SAP___13 // Stručná historie firmy SAP AG 14 // Trh se systémy ERP 14 // Skupina produktu SAP 15 // Komponenty vztahující se k řízení podnikové ekonomiky 17 // Technologické komponenty 18 // SAP R/3 Enterprise 20 // Možnosti přizpůsobení systému 21 // Vývojové prostředí a standardy 24 // Společné vlastnosti systému v 25 // Architektura systému 26 // Ekonomický přínos nasazení systému SAP 28 // Kapitola 3 // Úvod do používání systému SAP___31 // Spuštění systému, přihlášení a odhlášení 32 // Pracovní plocha systému 35 // Navigace v systému SAP R/3 36 // Struktura nabídky 36 // Symboly a funkční klávesy 39 // Práce s více okny 40 // Nápověda 42 // Kódy transakcí 44 // Vyhledávací kódy 45 // Individuální přizpůsobení nabídky 46 // Uživatelský koncept systému R/3 47 // Kapitola 4 // Personalistika___53 // Administrace personálu 54 // Infotypy ’’ 54 // Časová vazba dat o zaměstnancích 58 // Personální opatření 60 // Organizační management 61 // Struktura podniku v personalistice 63 // Případová studie orientovaná na podnikové procesy 65 // Kapitola 5 // Materiálové hospodářství___89 // Příprava nákupu 90 // Struktura podniku v materiálovém
hospodářství 90 // Závod/Sklad 91 // Nákupní organizace 92 // Kmenová data materiálu 95 // Pohledy kmenových dat materiálu 96 // Ocenění materiálu 99 // Druh materiálu 104 // Odvětví 112 // Aplikace pro údržbu kmenových dat materiálu 114 // Případová studie - kmenová data materiálu 116 // Kmenová data dodavatelů 132 // Aplikace pro údržbu kmenových dat dodavatelů 135 // Účtová skupina 137 // Partnerské role 137 // Případová studie - kmenová data kreditom 138 // Kmenová data zdrojů odběru 149 // Nákupní informační záznam 149 // Pořadač 156 // Stanovení kvót 156 // Rámcová smlouva 157 // Závod 157 // Controlling - vzorová kalkulace 169 // Nákladové stredisko 169 // Případová studie - nákladová strediska a tarify 172 // Vzorová kalkulace 178 // Prípadová studie - vzorová kalkulace 181 // Pořízení materiálu 196 // Dispozice 198 // Dispoziční metoda 199 // Provádění dispozice 200 // Dispozice v případové studii 207 // Nákup 224 // Princip dokladování 224 // Požadavek na objednávku 227 // Metoda uvolnění 228 // Objednávka 230 // Tisk zpráv 237 // Poptávka a nabídka 242 // Posunutí období 244 // Případová studie - požadavek na objednávku a objednávka 244 // Vedení zásob - pohyb materiálu 277 // Příjem materiálu ? objednávce 279 // Odchylky množství při příjmu materiálu 282 // Likvidace faktur 287 // Faktury s cenovými odchylkami 290 // Odchylky množství . 295 // Kombinace
množstevní a cenové odchylky 297 // Odchylky množství v jednotce objednací ceny 299 // Blokování faktur 300 // Případová studie - příjem materiálu a likvidace faktur 302 // Exkurze: účetnictví investičního majetku 334 // Struktury podniku 334 // Nabytí nového majetku koupí 336 // Případová studie účetnictví investičního majetku - nákup a zaúčtování stroje 342 // Kapitola 6 // Plánování a řízení výroby 349 // Rozhraní výroby 350 // Kmenová data výroby 352 // Kmenová data materiálu 352 // Kusovníky 355 // Pracoviště 357 // Základní data 357 // Kapacity 359 // Rozvrhování 362 // Kalkulace 362 // Pracoviště personalistiky 364 // Pracovní postup 364 // Případová studie - kmenová data výroby 367 // Plánování nákladů na výrobek 415 // Kalkulace se strukturou množství a bez ní 415 // Stanovení ceny 417 // Aktualizace ceny 418 // Případová studie - plánování nákladů na výrobek 419 // Řízení výroby 428 // Výrobní zakázky 428 // Druh zakázky 431 // Kontrola disponibility 434 // Rozvrhování 439 // Uvolnění zakázky 441 // Zpětné hlášení 443 // Přímý odběr materiálu 444 // Retrográdní odběr materiálu 445 // Zúčtování a příjem materiálu 447 // Případová studie - výrobní zakázka 450 // Kapitola 7 // Odbyt 477 // Organizační úrovně odbytu 479 // Kmenová data odbytu 485 // Obchodní partner 485 // Kmenová data materiálu 487 // Stanovení ceny 488 // Informační záznam
zákazník-materiál 492 // Případová studie - kmenová data odbytu 492 // Řízení úvěru 517 // Oblast kontroly úvěru a úvěrové limity 518 // Kontrolní metoda 519 // Případová studie - zadání úvěrového limitu 524 // Prodejní doklady 528 // Typy položek 530 // Kontrola disponibility v odbytu 531 // Poptávka a nabídka v odbytu 534 // Zákaznická zakázka 537 // Případová studie - zakázka 537 // Expedice 547 // Dodávka 548 // Rozvrhování expedice a přepravy 552 // Fakturace 554 // Případová studie - expedice a fakturace 556 // Kapitola 8 // Finanční účetnictví___587 // Koncepty finančního účetnictví v systému SAP R/3 589 // Princip účtů a souběžné účtování na kontrolních účtech 589 // Princip dokladování a řízení dokladů 590 // Příjem platby - vyrovnání pohledávky 592 // Případová studie - příjem platby šekem 594 // Kapitola 9 // Informační systém___605 // Logistický informační systém 606 // Součásti výkazu 607 // Moduly výkazu 610 // Vytvoření výkazu 613 // Standardní výkazy 614 // Report Painter 615 // Report Writer 616 // Případová studie - výkaznictví 618 // 8 // Kapitola 10 // Technologická infrastruktura___645 // Architektura klient/server 646 // Transakce: od spuštění aplikace až po uložení dat 658 // Škálovatelnost a otevřenost 667 // Business Framework 668 // Propojení s kancelářskými aplikacemi 672 // Internet Transaction Server 674 // Klient 677 // Příloha
A * // Data pro případovou studii___683 // Příloha ? // Nastavení customizingu systému___715 // Rejstřík // 723
(OCoLC)228501753

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC