Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:22x 
BK
Referát, resumé
Ostrava : Montanex, 2009
399 s. il. ; 22 cm + 1 CD

objednat
ISBN 978-80-7225-302-9 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. slovenský text, anglická resumé
000179317
Část I-METODY -- Co je to myšlenka? / Jaroslav Peregrin -- Objektivní hodnocení kognitivních funkcí pomocí elektrofyziologického vyšetření: vlna P300 a její vlastnosti / Jan Kremláček, Miroslav Kuba -- Nekorigovatelnost a privilegovaný přísup / Marek Picha -- Vztah kognitívnej psychologie a kognitívnej archeologie / Imrich Ruisel -- Bayesovské usudzovanie a racionalita / Miroslav Sirota -- Část II-MODELY -- Od umělých neuronů ke komputační emotivitě idea a podoby decentralizace v díle M. Minskyho / Jozef Kelemen -- Emoční virtuální agenti / Michal Bíday Cyril Brom -- Sociální vliv a optimalizace / Martin Macaš, Lenka Lhotská -- Multiagentní modely sociálních organizací / Jan Burian -- Mentálne modely logiky v kognitívnej vede / Vladimír Kvasnička -- Část III-VNÍMÁNI -- Co vědí o vnímání povolaní? / Radovan Šikl, Michal Šimeček -- Směr v prostorovém vnímání / Michal Šimeček, Radovan Šikl -- Videnie ako viera a rozumenie / Andrej Démuth -- Model reprezentace prostorových vztahů / Michal Vavrečka -- Aplikace kognitivního mapování / Josef Zelenka, Martina Pásková -- Využití techniky focusingu při zkoumání vlivu -- zvukového prostředí města na prožitek / Tomáš Řiháček -- Část IV-VĚDOMÍ -- Poškodenie mozku = Poškodenie duše (?) / Silvia Gáliková Sugestivní metafora „JÁ" jako -- diskutabilní klíč na cestě k jeho osmyslení / Miloš Dokulil -- Prekognitivní sen / Petr Dvořák,
Marek Petrů -- Psychoteritorialita vybraných kognitívnych funkcií / Slávka Démuthovd Autoreferencia v logike a v živote / Adrián Slavkovský -- Část V KOMUNIKACE -- Neverbálná komunikácia -- v ritualizovanomsprávaní pohřebný rituál / Ivan Murin -- Konceptualizace myšlení v českém znakovém jazyce / Lucie Šůchová -- Analýzy dětských jednoslovných a raných víceslovných promluv / Linda Dolézt -- Vývoj porozumění diskurzní ironii u dětí ve školním věku / Eva Filippová -- Gramatické vlivy na identifikaci slov u dětí: -- detekce chyb a syntaktický priming / Filip Smolík -- Část VI-VÝZNAM -- Ke sporu atomizmus versus holizmus v (psycho)sémantice / Miroslav Filip -- Aspekt a sémantika předložek / Mojmír Dočekal -- Konstrukce gramatiky -- ze sémantické báze a kognitivní lingvistika / Jan Kořenský -- Měření sémantické blízkosti v asociačním experimentu / Jiří Lukavský -- Kantovo sémiotické pojetí mysli / Josef Šlerka -- Bývá nám ticho jako dětem zima / Irena Vaňková -- Koncept fokalizace v pojetí kognitivistické naratologie / Jiří Hrabal -- Část VII-TVORBA -- Kognitivně stimuly v grafikách M. C. Eschera / Ján Rybář -- Ztělesněný význam, empatie a porozumění uměleckým dílům / Ladislav Kesner -- Špirálovitý model rastu Transfer -- umeleckého a sociálneho / Jaroslava Gajdošíková Zeleiová -- Hledání obrazu místa reprezentovaného -- v cestopisné literatuře / Karel Mls, Nella
Mísová -- K hudebnímu ztvárnění Skrjabinových filosofických konceptů / Marek Keprt

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC