Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
2., aktualizované vyd.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009
328 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-494-9 (váz.)
Řízení školy
Obsahuje bibliografii na s. 325-328 a biografii
000179451
1. Marketingové řízení školy -- 1.1 Efektivní škola -- 1.2 Podstata marketingového řízení školy -- 1.3 Marketing a škola -- 1.3.1 Koncepce školního marketingu -- 1.3.2 Přínosy marketingového řízení školy -- 1.3.3 Omyly a mýty -- Shrnutí -- 2. Prostředí školy -- 2.1 Makroprostředí školy -- 2.1.1 Ekonomické vlivy -- 2.1.2 Demografické vlivy -- 2.1.3 Politické vlivy -- 2.1.4 Kulturní vlivy -- 2.2 Mezoprostředí školy -- 2.2.1 Konkurence -- 2.2.2 Zákazníci a klienti školy -- 2.3 Vnitřní prostředí školy -- 2.3.1 Klima školy -- 2.3.2 Kultura školy -- 2.3.3 Organizační model školy -- Shrnutí -- 3. Informační systém školy -- 3.1 Systém vnitřních informací -- 3.2 Systém externích informací -- 3.3 Marketingový výzkum -- Shrnutí -- 4. Strategické plánování školy -- 4.1 Analýza vnějšího prostředí -- 4.2 Analýza vnitřního prostředí -- 4.3 Poslání a cíle školy -- 4.3.1 Cíle školy -- 4.4 Strategie školy ---
Shrnutí -- 5. Trh školy a cílený marketing -- 5.1 Segmentace trhu školy -- 5.2 Tržní zacílení -- 5.3 Tržní umístění -- 5.3.1 Image školy -- Shrnutí -- 6. Produkt školy -- 6.1 Vzdělávací nabídka školy -- 6.2 Vlastnosti vzdělávacího programu -- 6.3 Životní cyklus vzdělávacího programu -- 6.4 Tvorba nového programu -- 6.4.1 Analýza příležitostí -- 6.4.2 Výběr námětů -- 6.4.3 Tvorba programu -- 6.4.4 Uvedení na trh -- 6.5 Kvalita vzdělávacího programu -- 6.5.1 Podmínky vzdělávacího procesu -- 6.5.2 Vstupy vzdělávacího programu -- 6.5.3 Vyučovací proces -- 6.5.4 Výstupy vzdělávacího programu -- 6.6 Vnímání kvality -- Shrnutí -- 7. Cena -- 7.1 Stanovení výše školného -- 7.1.1 Nákladová metoda -- 7.1.2 Metoda dle vnímání hodnoty zákazníkem -- 7.1.3 Metoda orientovaná na konkurenci -- 7.1.4 Diferenciace školného -- Shrnutí -- 8. Distribuce vzdělávacího programu -- Shrnutí -- 9. Komunikace školy ---
9.1 Principy fungování marketingové komunikace -- 9.2 Osobní komunikace -- 9.3 Vztahy s veřejností -- 9.3.1 Kroky v procesu PR -- 9.3.2 Nástroje PR -- 9.4 Reklama -- 9.4.1 Některé principy fungování reklamy -- 9.4.2 Reklamní a kreativní strategie -- 9.4.3 Kreativita v komunikaci školy -- 9.4.4 Volba média -- Shrnutí -- 10. Lidé vnitřní marketing -- 10.1 Personální marketing -- 10.1.1 Postup při výběru pracovníků -- 10.2 Efektivní vedení lidí (leadership) -- 10.2.1 Styly řízení a leadership -- 10.3 Motivace -- 10.4 Vnitřní komunikace -- Shrnutí -- 11. Relační marketing školy -- 11.1 Tvorba vztahové sítě -- 11.2 Životní cyklus vztahů -- 11.3 Zásady osobního jednání -- 11.4 Vztah k podnikům a odborná praxe -- Shrnutí -- 12. Nábor studentů a žáků -- 12.1 Proces náboru studentů a žáků -- 12.2 Faktory ovlivňující volbu školy -- Shrnutí -- 13. Hodnocení výsledků marketingového řízení školy — ---
13.1 Vnitřní hodnocení kvality -- 13.2 Vnější hodnocení kvality -- Shrnutí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC