Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.2) Půjčeno:11x 
BK
Slovník
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav Českého národního korpusu, 2009
214 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7106-594-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 213-214
000179452
1. FONOLOGIE A GRAFÉMIKA -- 1.1 Fonologie -- 1.10 Úvod -- 1.11 Frekvence hlásek -- 1.111 Frekvence jednotlivých hlásek -- 1.111.1 Frekvence hlásek abecedně -- 1.111.2 Frekvence hlásek měřená na slovech-tokenech -- 1.111.3 Frekvence hlásek měřená na slovech-typech -- 1.111.4 Poměr C/V měřený na slovech-tokenech -- 1.111.5 Poměr C/V měřený na slovech-typech -- 1.112 Frekvence dvojic hlásek -- 1.112.1 Frekvence dvojic hlásek abecedně -- 1.112.2 Frekvence dvojic hlásek měřená na slovech-tokenech -- 1.112.3 Frekvence dvojic hlásek měřená na slovech-typech -- 1.112.4 Poměr C/V měřený na slovech-tokenech -- 1.112.5 Poměr C/V měřený na slovech-typech -- 1.113 Frekvence trojic hlásek -- 1.113.1 Frekvence trojic hlásek abecedně -- 1.113.2 Frekvence trojic hlásek měřená na slovech-tokenech 1.113-3 Frekvence trojic hlásek měřená na slovech-typech -- 1.113.4 Poměr C/V měřený na slovech-tokenech -- 1.113.5 Poměr C/V měřený na slovech-typech -- 1.114 Frekvence jednotlivých hlásek na začátku slova -- 1.114.1 Frekvence hlásek na začátku slova abecedně -- 1.114.2 Frekvence hlásek na začátku slova měřená na slovech-tokenech -- 1.114.3 Frekvence hlásek na začátku slova měřená na slovech-typech -- 1.114.4 Poměr C/V měřený na slovech-tokenech -- 1.114.5 Poměr C/V měřený na slovech-typech -- 1.115 Frekvence dvojic hlásek na začátku slova -- 1.115.1 Frekvence dvojic hlásek na začátku slova abecedně -- 1.115.2
Frekvence dvojic hlásek na začátku slova měřená na slovech-tokenech -- 1.115.3 Frekvence dvojic hlásek na začátku slova měřená na slovech-typech -- 1.115.4 Poměr C/V měřený na slovech-tokenech -- 1.115.5 Poměr C/V měřený na slovech-typech -- 1.116 Frekvence trojic hlásek na začátku slova -- 1.116.1 Frekvence trojic hlásek na začátku slova abecedně -- 1.116.2 Frekvence trojic hlásek na začátku slova měřená na slovech-tokenech -- 1.116.3 Frekvence trojic hlásek na začátku slova měřená na slovech-typech -- 1.116.4 Poměr C/V měřený na slovech-tokenech -- 1.116.5 Poměr C/V měřený na slovech-typech -- 1.117 Frekvence jednotlivých hlásek na konci slova -- 1.117.1 Frekvence hlásek na konci slova abecedně -- 1.117.2 Frekvence hlásek na konci slova měřená na slovech-tokenech -- 1.117.3 Frekvence hlásek na konci slova měřená na slovech-typech -- 1.117.4 Poměr C/V měřený na slovech-tokenech -- 1.117.5 Poměr C/V měřený na slovech-typech -- 1.118 Frekvence dvojic hlásek na konci slova -- 1.118.1 Frekvence dvojic hlásek na konci slova abecedně -- 1.118.2 Frekvence dvojic hlásek na konci slova měřená na slovech-tokenech -- 1.118.3 Frekvence dvojic hlásek na konci slova měřená na slovech-typech -- 1.118.4 Poměr C/V měřený na slovech-tokenech -- 1.118.5 Poměr C/V měřený na slovech-typech -- 1.119 Frekvence trojic hlásek na konci slova -- 1.119.1 Frekvence trojic hlásek na konci slova abecedně -- 1.119.2 Frekvence
trojic hlásek na konci slova měřená na slovech-tokenech -- 1.119.3 Frekvence trojic hlásek na konci slova měřená na slovech-typech -- 1.119.4 Poměr C/V měřený na slovech-tokenech -- 1.119.5 Poměr C/V měřený na slovech-typech -- 1.12 Průměrná délka slova -- 1.121 Průměrná délka slova jednotlivých slovních druhů měřená počtem hlásek -- 1.122 Průměrná délka slova měřená počtem hlásek -- 1.123 Průměrná délka fonetického taktu měřená počtem hlásek -- 1.13 Struktura slova -- 1.131 Struktura slov C/V/O podle slovních druhů -- 1.132 Počty slabik v rámci jednotlivých slovních druhů -- 1.132.1 Absolutní počty slov dané délky (měřeno počtem slabik) rozdělené podle slovních druhů -- 1.132.2 Procentní rozdělení slov daného slovního druhu podle délky (měřeno počtem slabik) -- 1.132.3 Absolutní počty různých slov dané délky (měřeno počtem slabik) rozdělené podle slovních druhů -- 1.132.4 Procentní rozdělení různých slov daného slovního druhu podle délky (měřeno počtem slabik) -- 1.14 Komplementární distribuce hlásek -- 1.2 Grafémika -- 1.20 Úvod -- 1.21 Frekvence jednotlivých grafémů a interpunkčních znamének počítaná na výskytech slov (tokenech) -- 1.211 Frekvence jednotlivých grafémů a interpunkčních znamének počítaná na výskytech slov (tokenech) bez ohledu na rozdíl velká/malá písmena -- 1.212 Frekvence jednotlivých grafémů a interpunkčních znamének počítaná
na výskytech slov (tokenech) s ohledem na rozdíl velká/malá písmena -- 1.22 Frekvence dvojic grafémů bez ohledu na rozdíl velká/malá písmena -- 1.23 Frekvence trojic grafémů bez ohledu na rozdíl velká/malá písmena -- 2. MORFEMATIKA -- 2.0 Úvod -- 2.1 Substantiva Frekvenční seznam kořenů, prefixů a sufixů na vzorku 1000 nejfrekventovanějších slovních tvarů -- 2.2 Adjektiva Frekvenční seznam kořenů, prefixů a sufixů na vzorku 1000 nejfrekventovanějších slovních tvarů -- 2.3 Verba Frekvenční seznam kořenů, prefixů a sufixů na vzorku 1000 nejfrekventovanějších slovních tvarů -- 2.4 Adverbia Frekvenční seznam kořenů, prefixů a sufixů na vzorku 1000 nejfrekventovanějších slovních tvarů -- 2.5 Frekvenční seznam kořenů, prefixů a sufixů -- na vzorku 4000 nejfrekventovanějších substantiv, adjektiv, verb a adverbií -- 3. FLEKTIVNÍ MORFOLOGIE A SLOVNÍ DRUHY -- 3.0 Úvod -- 3.1 Slovní druhy celkově -- 3.11 Tabulka podílu slovních druhů -- 3.12 Tabulka poměru plnovýznamových a neplnovýznamových slovních druhů -- 3.13 Průměrný poměr typ / token na vzorcích o velikosti 1000 a 10000 tokenů -- 3.2 Slovní druhy jednotlivě -- 3.21 Substantiva -- 3.21.1 Frekvenční seznam lemmat substantiv -- 3.21.2 Tabulky rozložení hodnot morfologických kategorií u substantiv -- 3.21.21 Tabulka rozložení jmenného rodu u substantiv -- 3.21.22 Tabulka rozložení čísla u substantiv -- 3.21.23 Tabulky rozložení
pádu u substantiv -- 3.21.24 Tabulky rozložení jmenného rodu a čísla u substantiv -- 3.21.25 Tabulky rozložení jmenného rodu a pádu u substantiv -- 3.21.26 Tabulky rozložení čísla a pádu u substantiv -- 3.21.27 Tabulky rozložení jmenného rodu, čísla a pádu u substantiv -- 3.21.28 Tabulky rozložení prepozičních/neprepozičních pádů u substantiv -- 3.21.29 Tabulky rozložení prepozičních/neprepozičních pádů u substantiv ve srovnání s pády u osobních pronomin -- 3.21.3 Tabulka rozložení negativních a pozitivních substantiv -- 3.21.4 Deklinační paradigmata substantiv -- 3.21.41 Tabulky deklinačních paradigmat substantiv -- 3.21.42 Frekvenční seznam lemmat paradigmatu soudce -- 3.21.43 Frekvenční seznam lemmat paradigmatu moře 321.44 Frekvenční seznam lemmat paradigmatu kuře -- 3.21.5 Tabulka délky nominálních skupin -- 3.21.6 Distribuce slovních druhů v sousedství substantiv -- 3.22 Adjektiva -- 3.22.1 Frekvenční seznam lemmat adjektiv -- 3.22.2 Tabulky rozložení hodnot morfologických kategorií u adjektiv -- 3.22.21 Tabulka rozložení jmenného rodu u adjektiv -- 3.22.22 Tabulka rozložení čísla u adjektiv -- 3.22.23 Tabulka rozložení pádu u adjektiv -- 3.22.24 Tabulky rozložení jmenného rodu a čísla u adjektiv -- 3.22.25 Tabulky rozložení jmenného rodu a pádu u adjektiv -- 3.22.26 Tabulky rozložení čísla a pádu u adjektiv -- 3.22.27 Tabulky rozložení čísla a pádu u adjektiv rozdělených
podle jmenného rodu -- 3.22.28 Tabulka rozložení stupňování u adjektiv (stupňováno / nestupňováno) -- 3.22.29 Tabulky rozložení stupně u stupňovaných adjektiv -- 3.22.3 Negativní a pozitivní adjektiva -- 3.22.31 Tabulka rozložení negativních a pozitivních adjektiv -- 3.22.32 Seznam adjektiv použitých negativně i pozitivně -- 3.22.4 Tabulka deklinačních paradigmat adjektiv -- 3.22.5 Frekvenční seznam synchronně neodvozených adjektiv -- 3.22.6 Frekvenční seznam posesivních adjektiv -- 3.22.7 Frekvenční seznam krátkých tvarů adjektiv -- 3.22.8 Distribuce slovních druhů v sousedství adjektiv -- 3.23 Pronomina -- 3.23.1 Frekvenční seznam lemmat pronomin -- 3.23.2 Tabulky rozložení hodnot morfologických kategorií u pronomin obecně -- 3.23.21 Tabulka rozložení sémantických druhů pronomin -- 3.23.22 Tabulky rozložení pádu u pronomin podle jejich sémantického druhu -- 3.23.3 Tabulky vlastností osobních pronomin -- 3.23.31 Tabulka rozložení osoby čísla, jmenného rodu a pádu u osobních nereflexivních pronomin -- 3.23.32 Tabulky rozložení prepozičních/neprepozičních pádů u osobních nereflexivních pronomin -- 3.23.33 Tabulky rozložení pádů a tvarů u osobních reflexivních pronomin -- 3.23.4 Tabulky vlastností posesivních pronomin -- 3.23.41 Tabulka rozložení osoby, čísla a jmenného rodu posesora u posesivních pronomin -- 3.23.5 Distribuce slovních druhů v sousedství pronomin -- 3.24 Numeralia --
3.24.1 Frekvenční seznam lemmat numeralií -- 3.24.2 Tabulka rozložení sémantických druhů a určitosti u numeralií -- 3.24.3 Tabulky rozložení pádu u numeralií podle jejich sémantického druhu -- 3.24.4 Distribuce slovních druhů v sousedství numeralií -- 3.25 Verba -- 3.25.1 Frekvenční seznam lemmat verb -- 3.25.2 Frekvence kategorií čas, způsob, osoba a číslo -- 3.25.21 Tabulky rozložení způsobu u verb -- 3.25.22 Tabulka rozložení času u verb -- 3.25.23 Tabulka rozložení času a způsobu u verb -- 3.25.24 Tabulka rozložení osoby a čísla u verb -- 3.25.25 Tabulka rozložení osoby a čísla vzhledem k času a způsobu u verb -- 3.25.3 Frekvence vidu -- 3.25.31 Frekvenční seznamy lemmat verb podle vidu -- 3.25.32 Tabulky rozložení vidu u verb -- 3.25.33 Tabulka rozložení času a způsobu vzhledem k vidu u verb -- 3.25.34 Tabulka rozložení vidu a slovesného rodu u verb -- 3.25.4 Frekvence slovesného rodu u verb -- 3.25.41 Tabulka rozložení slovesného rodu u verb -- 3.25.42 Tabulky rozložení slovesného rodu vzhledem k času a způsobu u verb -- 3.25.43 Tabulka rozložení slovesného rodu vzhledem k času, způsobu a vidu u verb -- 3.25.44 Tabulka rozložení indikativu prézentu aktiva a pasiva vzhledem k osobě a číslu u verb -- 3.25.45 Tabulka rozložení indikativu préterita aktiva a pasiva -- vzhledem k osobě a číslu u verb -- 3.25.46 Tabulka rozložení indikativu futura aktiva a pasiva vzhledem k osobě a číslu u
verb -- 3.25.47 Tabulka rozložení kondicionálu prézentu aktiva a pasiva vzhledem k osobě a číslu u verb -- 3.25.48 Tabulka rozložení imperativu aktiva a pasiva vzhledem k osobě a číslu u verb -- 3.25.49 Tabulka rozložení infinitivu aktiva a pasiva u verb -- 3.25.5 Paradigmatika verb -- 3.25.51 Frekvenční seznamy lemmat verb reflexiv tantum a verb fakultativně reflexivizujících -- 3.25.52 Frekvenční seznam lemmat obsahových verb -- 3.25.53 Frekvenční seznam lemmat verb, jejichž subjekt může být vyjádřen vedlejší větou -- 3.25.54 Frekvenční seznam lemmat verb s infinitivní objektovou valencí -- 3.25.55 Frekvenční seznam lemmat verb s infinitivní subjektovou valencí -- 3.25.56 Frekvenční seznamy lemmat verb pohybu tvořících futurum prefixem po/pů -- 3.25.57 Frekvenční seznamy lemmat pomocných verb -- 3.25.6 Frekvenční seznamy lemmat verb podle zakončení infinitivu -- 3.25.61 Frekvenční seznam lemmat verb zakončených v infinitivu na-ci/ct -- 3.25.62 Frekvenční seznam lemmat verb zakončených v infinitivu na-st -- 3.25.63 Frekvenční seznam lemmat verb zakončených v infinitivu na-zt -- 3.25.7 Tabulka konjugačních paradigmat verb -- 3.25.8 Frekvenční seznamy uzavřených paradigmat verb -- 3.25.81 Frekvenční seznam lemmat verb paradigmatu bere -- 3.25.82 Frekvenční seznam lemmat verb paradigmatu peče -- 3.25.83 Frekvenční seznam lemmat verb paradigmatu maže -- 3.25.84 Frekvenční seznam lemmat verb paradigmatu
začne -- 3.25.85 Frekvenční seznam lemmat verb paradigmatu kryje -- 3.25.9 Distribuce slovních druhů v sousedství verb -- 3.26 Adverbia -- 3.26.1 Frekvenční seznam lemmat adverbií -- 3.26.2 Tabulka rozložení stupňování u adverbií (stupňováno / nestupňováno) -- 3.26.3 Tabulky rozložení stupně u stupňovaných adverbií -- 3.26.4 Frekvenční seznam dubletních tvarů adverbií -- 3.26.5 Frekvenční seznam pronominálních adverbií -- 3.26.6 Distribuce slovních druhů v sousedství adverbií -- 3.27 Prepozice -- 3.27.1 Frekvenční seznam lemmat prepozic -- 3.27.2 Tabulka rozložení primárních, sekundárních a latinských prepozic -- 3.27.3 Frekvenční seznam víceslovných prepozic -- 3.27.4 Tabulka rozložení pádové valence u prepozic -- 3.27.5 Tabulky rozložení pádových valencí u prepozic s více pády -- 3.27.6 Tabulka rozložení vokalizace u prepozic -- 3.27.7 Distribuce slovních druhů v sousedství prepozic -- 3.28 Konjunkce -- 3.28.1 Frekvenční seznam lemmat konjunkcí -- 3.28.2 Tabulka rozložení konjunkcí podle typu (parataktické / hypotaktické) -- 3.28.3 Frekvenční seznam víceslovných konjunkcí -- 3.28.4 Distribuce slovních druhů v sousedství konjunkcí -- 3.29 Partikule -- 3.29.1 Frekvenční seznam lemmat partikulí -- 3.29.2 Frekvenční seznam víceslovných partikulí -- 3.29.3 Distribuce slovních druhů v sousedství partikulí -- 3.30 Interjekce -- 3.30.1 Frekvenční seznam lemmat interjekcí -- 3.30.2 Frekvenční seznam víceslovných interjekcí -- 3.30.3 Tabulky velikosti skupin interjekcí -- 3.30.4 Distribuce slovních druhů v sousedství interjekcí -- 4. SLOVNĚDRUHOVÁ SYNTAGMATIKA -- 4.1 Tabulky dvojic slovních druhů -- 5. STATISTICKÉ POROVNÁNÍ DÍLČÍCH SUBKORPUSŮ: STYLOMETRIE
(OCoLC)607525704
cnb002026371

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC