Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
SE
Seriál, periodikum
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, [1995]-2011
Plzeň, viaCentrum
9 sv. ; 21 cm
Externí odkaz    Online verze: https://dspace.zcu.cz/handle/11025/35822 

2008-2011
1213-7812
XVI (1995)-XXIV (2011)
Vychází nepravidelně
Popsáno podle: sv. 23(2008)
Součástí názvu je římská číslice označující pořadí svazku
Některé svazky mají ISBN
Český a německý text, anglické a české resumé
80-7043-223-3 (17/1998 ; brož.) 80-7082-645-2 (18/2000 ; brož.) 978-80-7043-759-9 (23/2008 ; brož.) 978-80-904384-8-4 (24/2011 ; brož.)
000179482
SVAZEK 17 / 1998 :   Tomáš Jílek: Šedesátiny profesora PhDr. Zdeňka Macka, CSc. 5-7 // Tomáš Jílek: Padesátiletí katedry historie 9-16 // Jan Kumpera: Tranquilla libertas - mír ve svobodě. Komenského vize mezinárodního mírového uspořádání 17-27 // Jan Kumpera: Neznámá anglická bohemika z raného novověku 29-33 // Jan Ryba: Bezdružická městská kniha. Vybavení maloměstského hospodářství koncem 18. století na základě pozůstalostního protokolu 35-45 // Alfred Hyna: Vendée - trn v patě Velké francouzské revoluce 47-57 // Alfred Hyna: Sametová revoluce a západočeské vysoké školy 59-71 // Zdeněk Macek: Reflexe vývoje hospodářství, zbrojení, rozpočtové a zahraniční politiky Rakouska-Uherska v českém prostředí a tisku mezi léty 1911-1914 73-91 // Miroslav Breitfelder: Metody nacistické propagandy 93-107
SVAZEK 18 / 2000 :  Kumpera, Jan: Nedopitý kalich touhy. Ohlédnutí za docentkou PhDr. Janou Janusovou 5-6 // Kumpera, Jan - Pasáčková Eva: Laudatio Mansfeldiana aneb "Zrádci Plzáci". Básně oslavující dobytí Plzně Mansfeldem roku 1618 7-27 // Ryba, Jan: Dílčí cedule panství Dolní Lukavice z r. 1630 29-39 // Jílek, Tomáš -Viktora, Viktor: Kulturní a duchovní vývoj v době baroka v západních Čechách 41-54 // Hyna, Alfred: Druhá válka USA za nezávislost (1812-1815) 57-72 // Řeháček, Karel: Národní jednota pošumavská v Plzni 73-83 // Krausová, Milada: Sudetští Němci a české dějiny - náčrt problému 85-92 // Krausová, Milada: Protičeské nálady v bavorsko-českém pohraničí v době Výmarské republiky 93-101 // Breitfelder, Miroslav: Rozhlas ve službách nacistické propagandy 103-117 // Hyna, Alfred: Západočeský region v počátcích uvolnění (1963-1967) 119-130
SVAZEK 23 / 2008 :  Řeháček, Karel : Konec velké války a vznik Československa na Plzeňsku ve světle památníků okresních četnických velitelství a četnických stanic // Mušková, Eva: Přehled a hodnocení diplomových prací se zaměřením na dějiny kultury // Morávková, Naděžda : Hospodářské a sociální dějiny v poválečné plzeňské historiografii // Kumpera, Jan: "Zmije svírá hrdlo tvoje, želeplná vlasti má!" : názory a postoje Josefa Františka Smetany - plzeňského vlasteneckého kněze, přírodovědce, historika a básníka // Krausová, Milada : O druhdy velikém protivníku pravdy a přijímání z kalicha: literární prvotina Jan Janusové // Fák, Jiří: Muzejnictví a regionalistka na severním Plzeňsku // Breitfelder, Miroslav: Volkssport a jeho proces // Kumpera, Jan: Východočech s plzeňským srdcem // Felcman, Ondřej : Za prof. PhDr. Zdeňkem Mackem, CSc. // Jílek, Tomáš: Šedesátiny profesora PhDr. Zdeňka Macka, CSc. // Kumpera, Jan: Ohlédnutí za Alfredem Hynou // Kumpera, Jan: Nedopitý kalich touhy: ohlédnutí za docentkou PhDr. Janou Janusovou // Toms, Jaroslav: Za profesorem PhDr. Jindřichem Vackem, CSc. (16.8.1917 Plzeň-10.4.1997 Plzeň) // Polišenský, Josef: Jindřichu Vackovi k sedmdesátinám // Maur, Eduard: Za Adolfem Zemanem (25. září 1902-15. srpna 1985) // Vacek, Jindřich: Za profesorem Čepelákem // Jílek, Tomáš: Osmdesátiny Václava Čepeláka // Bělohlávek, Miloslav: Za docentem PhDr. Jaroslavem Šlajerem, CSc. // Jílek, Tomáš , Kumpera, Jan: Šedesátiletí Katedry historie Pedagogické fakulty ZČU v Plzni
SVAZEK 24 / 2011 :  Balk, Reinhold: Der Bundesgrenzschutz in der Überwachung der bayerisch-böhmischen Grenze in den Jahren 1950 - 1990 mi Schwerpunkt Grenzschutzabteilung Schwandorf 8-19 // Breitfelder, Miroslav: Roosevelt, Stalin a prehistorie železné opony 20-29 // Jílek, Tomáš: Závěrečné vojenské operace armády v česko-bavorském pohraničí a jejich úloha v západočeském regionu 30-35 // Jílek, Tomáš: Protiprávní praktiky komunistického režimu po únoru 1948 v česko-bavorském příhraničí 36-41 // Krausová, Milada: Hra za oponou - "Drachentich" ve Furth im Wald v padesátých letech 20. století a jeho proměny 42-59 // Morávková, Naděžda: Legislativa, administrativa a cestování přes západní hranici za socialismu: možnosti a meze 90-99 // Rázek, Adolf Vznik a proměny Železné opony: začátky 100-121 // Řeháček, Karel: Organizace ostrahy česko-bavorské státní hranice na Plzeňsku od května 1945 do února 1948 122-149 // Meinke, Markus Alexander: Eine verpasste Gelegenheit? der Grenzübergang Höll - Lísková und die Bemühungen um seine Wiedereröffnung 60-89 // Trützschler von Falkenstein, Eugenie: Die Grenze zwischen Ost und Ost - Die Zusammenarbeit im Geiste der altösterreichischen Biertischideologie und dem preußischen Gehorsamdrill die Bruderstaaten Tschechoslowakische Sozialistische Republik und die Deutsche Demokratische Republik im gesamteuropäischen Kontext (1960-1990) 150-190
cnb000655408

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC