Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(32.4) Půjčeno:162x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009
135 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-733-5 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání
Obsahuje bibliografii na s. 111-119 a rejstřík
000179539
1 DIALOG -- 1.1 Klíčové pro sdělení j e slovo -- 1.2 Dialog z didaktického hlediska více než rozhovor -- 1.3 Podstata smyslu sdělení i bytí transcendence -- 1.4 Situační kontext dialogu -- 1.5 Dialogy nonverbální a jejich interpretace -- 1.6 Dialog j ako kompetence i umění -- 2 DRAMATICKÉ HRY A IMPROVIZACE -- 2.1 Hra a hraní rolí -- 2.2 Dramatická hra -- 2.2.1 Dramatičnost a divadelnost -- 2.2.2 Třídění dramatických her -- 2.3 Improvizace -- 2.3.1 Úkoly improvizace -- 2.3.2 Typy improvizací -- 2.3.3 Improvizace jako divadelní sport -- 2.4 Učení i umění -- 3 UMĚNÍ DIALOGU V DRAMATICKÝCH HRÁCH A IMPROVIZACÍCH, -- 3.1 Vymezení umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích -- 3.2 Začínáme plánovat funkční začlenění dialogu -- 3.3 Analýza obecných cílů a obsahu učiva -- 3.3.1 Zdroje námětů pro plánování učení -- 3.3.2 Situace, motivy a témata -- 3.3.3 Prožitek a zážitek -- 3.3.4 Zkušenost -- 3.4 Formulování konkrétních cílů, otázek a kritérií -- 3.4.1 Zkoumání a experimentace -- 3.4.2 Rozlišování náročnosti cílů -- 3.4.3 Otázky -- 3.4.4 Kritéria pro zpětnou vazbu reflexi a hodnocení -- 3.5 Funkční začlenění dialogů v přípravě činností pro učení -- 3.5.1 Principy, prvky a postupy dramatického umění -- 3.5.2 Problém, konflikt a dramatická situace -- 3.5.3 Rozdíly mezi jevy a nedokončenost modelované situace -- 3.5.4 Výběr vhodných metod a technik -- 3.5.5 Názornost,
konkrétnost a zveřejnění modelovaných jevů -- 3.5.6 Funkce a typy dialogů v dramatických hrách a improvizacích -- 3.6 Vytváření podmínek pro realizaci dialogů -- 3.6.1 Stanovování a dodržování pravidel -- 3.6.2 Aktivní naslouchání -- 3.6.3 Zrcadlení -- 3.6.4 Mlčení -- 3.6.5 Podpora ke kladení otázek -- 3.6.6 Hypotézy, argumenty a protiargumenty -- 3.6.7 Jednání, chování a kontrolované emocionální vybití -- 3.6.8 Shrnutí a závěry dialogů -- PŘÍLOHY -- Příloha č. 1 Jak zvládáme dialogy? -- Příloha č. 2 Dramatická výchova v RVP ZV -- Příloha č. 3 Dramatická výchova ve Školním vzdělávacím programu -- Příloha č. 4 SMARTování cílů -- Příloha č. 5 Revidovaná Bloomova taxonomie: Dimenze kognitivních procesů -- Příloha č. 6 Metody a techniky u vybraných cílů a otázek -- Příloha č. 7 Sebeposuzovací škála

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC