Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

skotnice (@@20120914-20:20:56@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(19.5) Půjčeno:39x 
BK
Vyd. 4., aktualizované
Hradec Králové : Gaudeamus, 2009
173 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7435-012-2 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 172-173
000180000
1. NEZISKOVÉ ORGANIZACE -- 1.1 Prostor pro působení neziskových organizací -- 1.2 Základní charakteristiky neziskových organizací -- 1.2.1 Znaky neziskových organizací -- 1.2.2 Vize a poslání neziskových organizací , -- 1.3 Typy neziskových organizací a jejich klasifikace -- 1.4 Členění neziskových organizací -- 1.5 Finanční zdroje neziskových organizací -- 1.6 Hospodaření neziskových organizací -- Kontrolní otázky, zkušební otázky a úkol č. 1 -- 2. SOCIÁLNÍ SLUŽBY -- 2.1 Charakteristika, cíl a typy sociálních služeb -- 2.1.1 Cíl sociálních služeb -- 2.1.2 Typologie sociálních služeb -- 2.2 Proces poskytování sociálních služeb -- 2.2.1 Hodnocení výsledných efektů sociálních služeb -- 2.3 Komunitní plánování -- 2.3.1 Základní charakteristiky a cíle komunitního plánování -- 2.3.2 Účastníci komunitního plánování -- 2.3.3 Priority komunitního plánování -- 2.3.4 Přínosy komunitního plánování -- 2.3.5 Výsledek komunitního plánování -- Kontrolní otázky, zkušební otázky a úkol č. 2 -- 3. ZÁKLADNÍ POJMY A VÝVOJ MANAGEMENTU -- 3.1 Význam a definice pojmu management -- 3.1.1 Význam pojmu management -- 3.1.2 Definice managementu -- 3.2 Vývojové etapy managementu -- 3.2.1 I. etapa poč. 20. století -- 3.2.2 II. etapa během 2. světové války -- 3.2.3 III. etapa konec 70. let 20. století -- 3.2.4 IV. etapa poč. 90. let 20. století -- 3.2.5 Moderní trendy managementu -- 3.3 Tři
centra managementu -- Kontrolní otázky, zkušební otázky a úkol č. 3 -- 4. MANAGEMENT JAKO PROCES -- 4.1 Management jako proces charakteristika -- 4.2 Manažerské funkce -- 4.2.1 Plánování -- 4.2.2 Organizování -- 4.2.3 Personalistika -- 4.2.4 Vedení a motivace -- 4.2.5 Kontrola -- Kontrolní otázky, zkušební otázky a úkol č. 4 -- 5. RISK MANAGEMENT -- 5.1 Pojem riziko -- 5.1.1 Členění rizik -- 5.2 Risk management -- 5.2.1 Fáze risk managementu -- 5.3 Riziko v neziskové sféře -- 5.4 Pojištění a výběr vhodného pojistitele -- Kontrolní otázky, zkušební otázky a úkol č. 5 -- 6. MANAŽER V ORGANIZACI -- 6.1 Charakteristika manažerské profese -- 6.2 Pojetí manažerské práce -- 6.3 Manažerské předpoklady a dovednosti -- 6.4 Postavení manažera v organizaci -- 6.4.1 Vývojové fáze manažera v řídící hierarchii -- 6.4.2 Diferenciace manažera -- 6.5 Manažerské role -- 6.6 Styl manažerské práce -- 6.6.1 Charakteristiky manažerské práce -- 6.6.2 Styl řízení -- 6.7 Timemanagement -- Kontrolní otázky, zkušební otázky a úkol č. 6 -- 7. KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ -- 7.1 Cíl a význam komunikace -- 7.2 Formální komunikace -- 7.3 Neformální komunikace -- 7.4 Formy komunikace -- 7.4.1 Komunikace ústní -- 7.4.2 Komunikace písemná -- 7.4.3 Komunikace vertikální -- 7.4.4 Komunikace příčná -- 7.5 Druhy komunikace -- 7.5.1 Komunikace verbální -- 7.5.2 Komunikace neverbální -- 7.6 Bariéry komunikace -- 7.7 Nedostatky
a problémy komunikace -- 7.8 Zásady efektivní komunikace -- Kontrolní otázky, zkušební otázky a úkol č. 7 -- 8. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A ETIKA V ŘÍZENÍ -- 8.1 Podnikatelská etika -- 8.2 Etické kodexy -- 8.3 Podniková kultura -- 8.3.1 Projevy kultury -- 8.3.2 Význam kultury -- Kontrolní otázky, zkušební otázky a úkol č. 8 -- 9. MARKETING V NEZISKOVÉ ORGANIZACI -- 9.1 Význam a funkce marketingu -- 9.2 Marketingové koncepce -- 9.3 Marketingový trojúhelník -- 9.4 Marketingové zásady -- 9.4.1 Zajištění konkurenční výhody -- 9.4.2 Aktivní využívání tržních příležitostí -- 9.4.3 Zaměření se na jednotlivé tržní segmenty -- 9.4.4 Koncentrované použití sil -- 9.5 Marketingový mix -- 9.5.1 Product (produkt) -- 9.5.2 Price(cena) -- 9.5.3 Pláce (místo, distribuční cesty) -- 9.5.4 Promotion (propagace, komunikace) -- 9.6 Marketing služeb -- 9.6.1 Charakteristika služeb -- 9.6.2 Marketingový mix služeb -- 9.6.3 Neziskový marketingový mix -- 9.7 Konkurenceschopnost organizace -- 9.8 Marketingový výzkum -- 9.8.1 Stadia marketingového výzkumu -- 9.8.2 Metody marketingového výzkumu -- Kontrolní otázky, zkušební otázky a úkol č. 9 -- 10. PROPAGACE V NEZISKOVÉM SEKTORU -- 10.1 Význam a formy marketingové komunikace -- 10.1.1 Reklama -- 10.1.2 Podpora prodeje -- 10.1.3 Public relations a publicita -- 10.1.4 Osobní prodej -- 10.1.5 Přímý marketing -- 10.2 Komunikační proces -- 10.3 Prodej služby -- 10.4 Propagační
mix a životní cyklus produktu -- Kontrolní otázky, zkušební otázky a úkol č. 10 -- 11. EFEKTIVNÍ MARKETING -- 11 Úvod 10 smrtelných marketingových hříchů -- 11.1 Firma se nedostatečně orientuje na trh a není „řízena" zákazníky -- 11.2 Firma zcela neporozuměla potřebám cílových zákazníků -- 11.3 Firma potřebuje lépe vymezit a sledovat svou konkurenci -- 11.4 Firma nevěnuje dostatek pozornosti vztahům se zaměstnanci, dodavateli a distributory -- 11.5 Firmě se nedaří vyhledávat nové obchodní příležitosti -- 11.6 Firma má problémy s marketingovým plánováním -- 11.7 Služby firmy nejsou provázány se souvisejícími produkty -- 11.8 Firma nezvládá budování značky a komunikační politiku -- 11.9 Firma není dobře organizovaná, aby mohla provádět účinný -- a efektivní marketům -- 11.10 Firma dostatečně nevyužívá nejmodernější technologie -- 11.11 Desatero pro efektivní marketing -- Kontrolní otázky, zkušební otázky a úkol č. 11 -- 12. STRATEGICKÝ PROJEKT V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH -- 12.1 Úloha strategického projektu -- 12.2 Obsah a zpracování strategického projektu -- 12.2.1 Obsah strategického projektu -- 12.2.2 Zásady správného sestavení strategického projektu -- Kontrolní otázky, zkušební otázky a úkol č. 12 -- PŘÍLOHY -- Příloha č. 1: Typologie sociálních služeb -- Příloha č. 2: PESTE analýza -- Příloha č. 3: Porterův model „Model pěti sil" -- Příloha č.
4: SWOT analýza -- Příloha c. 5: Typologie strategií -- Příloha č. 6: Přehled rizik organizací -- Příloha c. 7: Opatření k redukci rizika -- Příloha c. 8: Etika sociální práce

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC