Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:39x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2009
vii, 397 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-251-1959-4 (váz.)
Praxe manažera
Business books
Obálkový podnázev: systémové, aplikační, metodické, mezinárodní, etické, sociálně-psychologické aspekty managementu, příklady a případové studie
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 381-382, bibliografické odkazy a rejstřík
000180143
Kapitola 1 -- Systémové aspekty managementu -- 1.1 Systémový přístup -- 1.2 Systémové vědní disciplíny (systémová věda) -- i.2«i Systémové teorie Obecná teorie systémů Kybernetika -- 1.2.2 Systémové aplikace Systémová analýza Systémové inženýrství Systémové programování Operační výzkum -- Ostatní aktuální vybrané systémové disciplíny Systémová integrace -- Kapitola 2 -- Aplikační aspekty managementu -- 2.1 Management změn -- 2.2 Krizový a risk management -- 2.3 Procesní management -- 2.4 Management jakosti -- 2.5 Environmentální management -- 2.6 Informační (znalostní) management 2.7 Logistický management -- 2.8 Category management 2.9 Brand management -- Kapitola 3 -- Metodické aspekty managementu -- 3.1 Manažerské metody -- 3.1.1 EFQM evropský model excelence -- 3.1.2 Hodnotový management -- 3.1.3 Customer Value Analysis (CVA) -- 3.1.4 Customer Value Management (CVM) -- 3.1.5 Customer Relationship Management (CRM) -- 3.1.6 Key Account Management (KAM) -- 3.1.7 Activity Based Costing (ABC) -- 3.1.8 Activity Based Management (ABM) 3.1.9 Balanced Scorecard (BSC) -- 3.1.10 Six sigma -- 3.1.11 Theory of Constraints (TOC) Teorie omezení -- 3.1.12 Metody (systémy) řízení materiálového toku v podniku -- 3.1.13 Supply Chain Management (SCM) 3.1.14 Supply Chain Collaboration (SCC) 3.1.15 Public Private Partnership (PPP) 3.2 Manažerské technologie -- 3.2.1 Primární manažerské technologie -- Technologie efektivního
řízení materiálových toků -- Technologie opatřování materiálových vstupů -- Mass Customization -- Typizace procesů Order to Delivery -- Štíhlá výroba (lean production, lean manufacturing) -- Just-in-time (JIT) -- KANBAN systém -- KAIZEN technologie trvalého zlepšování -- JIDOKA -- Program 5S -- Systém směrných čísel -- Technologie řízení úzkých míst s využitím OPT Quick Response (rychlá odezva) -- Efficient Consumer Response (ECR efektivní reakce na požadavky -- zákazníka) -- Hub and Spoke (H+S) -- Cross docking (CD) -- 3.2.2 Sekundární (digitální) technologie -- Technologie automatické identifikace -- Elektronické podnikání (E-business) -- Elektronické obchodování (E-commerce) -- Elektronické platby (E-payments) -- Elektronické opatřování (E-procurement) -- Elektronický podnik (E-corporation) -- 3.3 Manažerské nástroje -- 3.3.1 Reporting -- 3.3.2 Controliing -- 3.3.3 Benchmarking -- 3.3.4 Ranking -- 3.3.5 Rating -- 3.3.6 Auditing -- 3.3.7 Due diligence -- 3.3.8 Outsourcing -- 3.3.9 Outpiacement -- 3.3.10 Teambuilding -- 3.3.11 Reengineering -- 3.3.12 Franchising /franšízing -- 3.3.13 Autorizované dealerství -- 3.3.14 Factoring -- 3.3.15 Forfaiting -- 3.3.16 Leasing -- 3.3.17 Vybrané finanční nástroje mezinárodního obchodu 3.3.18 Futures 3.3.19 Hedging 3.3*20 Opce -- Kapitola 4 -- Mezinárodní aspekty managementu -- 4.1 Globalizace -- 4*2 Mezinárodní management -- 4.3 Evropská unie -- 4*4 Podnikání v mezinárodním
prostředí -- 4.5 Nadnárodní hospodářské subjekty(nadnárodní společnosti) -- 4.6 Vedení a rozhodování v multikulturálním prostředí -- 4.7 Institucionální zabezpečení rozvoje českého a mezinárodního managementu -- Kapitola 5 -- Etické aspekty managementu -- 5.1 Společenská odpovědnost firem -- 5.2 Etika podnikání -- 5.3 Manažerská etika -- 5.4 Podniková kultura -- 5.5 Realizace etických principů v podnikové praxi -- 5.6 Etický kodex -- 5.7 Etický (sociální) audit -- Kapitola 6 -- Sociálně-psychologické aspekty managementu -- 6.1 Obecné rysy manažerské práce -- 6.2 Profil osobnosti manažera -- 6.3 Kompetence (způsobilost) manažera -- 6.4 Autorita manažera -- 6.5 Styl manažerské práce -- Závěr -- Přehled základních systémových pojmů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC