Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2008
v, 266 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-1987-7 (váz.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 257-261 a rejstřík
000180147
CO JE TO PROCES? -- Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom -- ho mohli zavést -- Různá důležitost procesů -- Strategické plánování -- Provedení strategické analýzy organizace Strategicky plánujeme -- Jak převádět strategii do soustavy měřitelných cílů? Balanced Scorecard Hierarchická struktura cílů organizace -- Shrnutí -- Klíčová slova -- SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE Charakteristika funkčního přístupu k řízení -- Charakteristika procesního přístupu k řízení -- Principy procesního řízení -- Jaké jsou hlavní přínosy procesního řízení? -- Srovnání funkčního a procesního přístupu k řízení -- organizace -- Klíčová slova -- JAK POSTUPOVAT PŘI ZAVÁDĚNÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE -- Strategické plánování zavádění procesního řízení -- Příprava projektu zavádění procesního řízení -- Zpracování logického rámce projektu ---
Co ovlivňuje úspěch projektu Kritické faktory úspěchu projektu Popis současného stavu procesů Charakteristika a východiska modelování Postup procesního modelování -- Identifikace oblastí a skupin procesů hlavní, řídící, podpůrné Identifikace jednotlivých procesů a zjištění informací o procesech Rozdělení procesu do subprocesů Detailní popis každého procesu Kontrola konzistence -- Procesní analýzy -- Benchmarking -- Návrh cílového stavu procesů a organizačních změn Příprava a zavedení cílového stavu procesů a organizačních změn -- Průběh změny Demingův cyklus PDCA cyklus Základní fáze reengineeringového projektu -- Zkušenosti z projektů zavádění procesního řízení ---
Projekt Audit na vybraných ministerstvech Slovenské republiky Projekt optimalizace organizační struktury Magistrátu města Ostravy Metodický přístup k procesnímu auditu v rámci reformy a modernizace ústřední státní správy České republiky -- Shrnutí -- Klíčová slova -- MONITOROVÁNÍ, MĚŘENÍ VÝKONNOSTI A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU -- Procesní cyklus -- Jednotlivé fáze procesního cyklu Neustálé zlepšování procesu -- Průběžné zlepšování procesu Provádění skokových projektů změn Metodika neustálého zlepšování procesu Reengineering procesu -- Metodika FADE pro hledání nových možností pro zlepšování procesu Dosahujeme zlepšení? Monitorování a měření výkonnosti ’ -- Úrovně výkonnosti -- Monitorovania měření výkonnosti procesů -- Měření a monitorování výkonnosti organizace s využitím modelu EFQM Měření a monitorování výkonnosti organizace s využitím modelu CAF ---
Příklad možného využití modelu CAF v rezortu obrany -- Základní rozdíly mezi Balanced Scorecard a modelem CAF (EFQM) -- Certifikace organizace podle ISO norem řady 9000 -- Shrnutí -- Klíčová slova -- PROCESNÍ ANALÝZY -- Co potřebujeme znát, abychom mohli provádět analýzu? -- Jakým způsobem používat procesní analýzu? -- Analýza procesu a jeho vnitřní logiky -- Analýza variant procesů -- Analýza přidané hodnoty -- Analýza očekávání zákazníků -- Analýza obsluhy -- Organizační analýza -- Analýza prostorového přerušení -- Časová analýza procesů -- Analýza IS/IT -- Analýza rizik -- Nákladově užitkové analýzy Metoda ABC Analýza make or buy -- Shrnutí -- Klíčová slova -- PŘÍLOHY 1-8 -- SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK -- SLOVNÍČEK VYBRANÝCH METOD PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ -- SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH PROCESNÍCH POJMŮ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC