Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 2 - doplněné.
Praha : Powerprint, 2009
336 s., xiii s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-904011-5-0 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 313-315 a rejstřík
000180393
Obsah // 1. Předmluva ...13 // 2. Úvod ...14 // Vymezení systematické botaniky ...16 // Klasifikace a pojmenování rostlin ...17 // 3. Rostlinná buňka ...19 // Prokaryotní a eukaryotní rostlinná buňka ...19 // Plazmatická membrána ...21 // Cytoplazma ...22 // Jádro (nucleus) ...22 // Jadérko (nucleolus) ...23 // Plastidy ...24 // Mitochondrie ...27 // Microbodies (mikrotělíska, membránové váčky, peroxizomy) ...28 // Vakuola ...28 // Oleózomy (lipidová tělíska, kapénky) ...,32 // Ribozomy ...32 // Endoplazmatické retikulum ...32 // Golgiho komplex (G. aparát, G. zóna) ...33 // Cytoskelet ...34 // Buněčná stěna ...36 // Plazmodesmy ...41 // Mezibuněčné prostory (interceluláry) ...41 // Buněčné dělení ...42 // Buněčné dělení u prokaryot ...42 // Buněčné dělení u eukaryot ...42 // Buněčný cyklus ...43 // 4. Buňky a pletiva rostlinného těla ...48 // Soustavy pletiv a jejich vývoj ...48 // Klasifikace pletiv ...49 // Meristémy (dělivá pletiva) ...50 // Apikální meristémy ...51 // Laterální meristémy ...51 // Interkalární meristémy ...51 // Základní pletiva ...52 // Parenchymatické pletivo ...52 // Kolenchymatické pletivo ...53 // Sklerenchymatické pletivo ...54 // Sklerenchymatická vlákna ...55 // Sklereidy ...55 // Vodivá pletiva ...56 // Xylém (dřevní část vodivých pletiv) ...57 // Tracheidy (cévice) ...57 // Tracheální články a tracheje (cévy) ...58 // Parenchym ...58 // Dřevní vlákna (vláknité tracheidy a libriformní vlákna) ...59 // Primární xylém (primární dřevo) ...59 // Sekundární xylém (sekundární dřevo) ...59 // Floém (lýková část vodivých pletiv) ...59 // Sítkové elementy ...60 // Sklerenchymatické buňky ...61 // Parenchym ...61 // Primární floém (primární lýko) a sekundární floém (sekundární lýko) ...61 // Cévní svazky ...62 //
Stélé (střední válec) ...64 // Krycí pletiva ...64 // Epidermis (epiderm, pokožka prýtu) a rhizodermis (rizoderm, pokožka kořene) ...64 // Kutikula ...65 // Velamen ...65 // Stomata (průduchy) ...66 // Trichomy (chlupy) a emergence ...66 // Periderm (druhotná kůra, sekundární krycí pletivo) ...68 // Lenticely (čočinky) ...69 // Rhytidoma (borka) ...70 // Vylučovací (vyměšovací) pletiva ...70 // Vnější vylučovací pletiva ...70 // Solné žlázky ...70 // Hydatody ...71 // Nektária (nectaria, nektarové žlázky, medníky) ...71 // Slížové žlázky (collateria, kolatery) ...72 // Vonné žlázky (osmophoro, osmofóry) ...72 // Žláznaté trichomy ...72 // Žlázky masožravých rostlin ...72 // Vnitřní vylučovací pletiva ...72 // Idioblasty ...73 // Vylučovací nádržky a kanálky ...73 // Mléčnice ...74 // Pletiva asimilační, zásobní, provětrávací ...74 // 5. Rostlinné orgány ...78 // Základní pojmy ...78 // Vegetativní orgány ...80 // Kořen (radix) ...80 // Primární stavba kořene ...81 // Sekundární stavba kořene (druhotné tloustnutí) ...84 // Větvení kořene ...84 // Modifikace kořene (metamorfózy, specializace a přeměny) ...85 // Hospodářský význam kořene ...87 // Stonek (caulis, kaulom) ...87 // Primární stavba stonku ...89 // Listové stopy a listové mezery ...91 // Primární tloustnutí stonku ...91 // Sekundární stavba stonku (druhotné tloustnutí) ...91 // Pupeny ...92 // Větvení stonku ...94 // Modifikace stonku (metamorfózy, specializace a přeměny) ...95 // Hospodářský význam stonku ...97 // Životní formy, habitus a délka života rostlin ...97 // List (phylloma, fylom) ...98 // Vnější stavba asimilačního listu ...99 // Vnitřní stavba listu ...103 // Žilnatina listů (venatio) ...104 // Složení listu v pupenu, vernace (vernatio) ...104 //
Listové formace ...105 // Polymorfismus listů ...105 // Postavení listů na stonku (fylotaxie) ...106 // 6 // Trvání listů na rostlině (opad listů) ...106 // Modifikace listu (metamorfózy, specializace a přeměny) ...107 // Hospodářský význam listů ...107 // Reprodukční orgány semenných rostlin ...108 // Květ (flos) ...108 // Pohlavnost květů ...108 // Uspořádání květních orgánů ...109 // Květní vzorec a květní diagram ...110 // Části květu ...110 // Opylení ...116 // Autogamie (samosprašnost), alogamie (cizosprašnost) ...118 // Květenství, inflorescence (inflorescentia) ...119 // Jednoduchá květenství (inflorescentia simplex) ...119 // Složená květenství (inflorescentia composita) ...120 // Současné názory na květenství ...121 // Hospodářský význam květů a květenství ...122 // Plod (fructus) ...123 // Apokarpní plody ...123 // Cenokarpní plody ...124 // Plodenství (fructus congregatus) ...127 // Semeno (semen) ...128 // Hospodářský význam plodů a semen ...130 // Způsoby šíření plodů a semen ...130 // 6. Rozmnožování rostlin ...132 // Nepohlavní rozmnožování ...132 // Vegetativní rozmnožování ...132 // Rozmnožování sporami ...133 // Rozmnožování pohlavní ...133 // Střídání jaderných fází ...134 // Rodozměna (střídání generací, heterogeneze) ...134 // Apomiktické rozmnožování (agamospermie) ...135 // Pohlavní rozmnožování mechorostů ...135 // Pohlavní rozmnožování kapradorostů ...135 // Rodozměna u plavuní ...136 // Rodozměna u vranečků ...136 // Rodozměna u přesliček ...137 // Rodozměna u kapradin ...137 // Pohlavní rozmnožování semenných rostlin ..., ...137 // Pohlavní rozmnožování nahosemenných ...138 // Pohlavní rozmnožování krytosemenných (Magnoliophyta) ...140 // Klíčení semen ...145 //
7. Soustava rostlin ...146 // PROKARYA ...147 // Říše: Bacteria (bakterie) ...147 // Oddělení: Cyanobacteria (syn. Cyanoprokaryota, Cyanophyta) - sinice ...147 // Třída: Cyanophyceae ...149 // Řád 1: Chroococcales ...149 // Řád 2: Oscillatoriales ...149 // Řád3: Nostocales ...150 // Řád 4: Stigonematales ...150 // EUKARYA ...150 // Skupina Algae (řasy) ...150 // Oddělení: Rhodophyta - ruduchy ...151 // Třída: Cyanidiophyceae ...152 // Třída: Bangiophyceae ...152 // Třída: Florideophyceae ...152 // Oddělení: Dinophyta (syn. Dinoflagellata) - obrněnky ...153 // Třída: Dinophyceae ...154 // Oddělení: Euglenophyta (syn. Euglenozoa, Euglenoida) - krásnoočka ...154 // Třída: Euglenophyceae ...154 // Oddělení: Chromophyta ...155 // Třída: Chrysophyceae - zlativky ...155 // Třída: Bacillariophyceae (syn. Diatomae) - rozsivky ...155 // Třída: Fucophyceae (syn. Phaeophyceae) - hnědé řasy ...156 // Oddělení: Chlorophyta - zelené řasy ...158 // Třída: Ulvophyceae ...159 // Třída: Cladophorophyceae ...159 // Třída: Bryopsidophyceae ...159 // Třída: Trebouxiophyceae ...160 // Třída: Chlorophyceae ...160 // Oddělení: Charophyta - parožnatky ...161 // Třída: Charophyceae ...161 // Třída: Zygnematophyceae (syn. Conjugatophyceae) ...161 // Řád 1 : Zygnematales - jařmatky ...161 // Řád 2: Desmidiales - krásivky ...162 // Houby a houbám podobné organismy ...163 // Oddělení: Myxomycota - hlenky ...164 // Třída: Myxomycetes - vlastní hlenky ...164 // Oddělení: Plasmoďiophoromycota-plazmodiofory, nádorovky ...165 // Oddělení: Perenosporomycota (syn. Oomycota) - oomycety, řasovky ...165 // Řád 1: Peronosporales ...166 // Řád 2: Pythiales ...166 // Charakteristika říše Fungi (houby) ...166 // Oddělení: Chytridiomycota - chytridie, chytridiomycety ...167 // Řád 1: Chytridiales ...167 //
Skupina oddělení: Eumycota - vlastní houby ...167 // Oddělení: Zygomycota - spájivé houby ...168 // Třída: Zygomycetes - zygomycety ...168 // Řád 1: Mucorales ...168 // Oddělení: Ascomycota-vřeckovýtrusné houby, houby vřeckaté, askomycety ...168 // Pododdělení: Saccharomycotina ...169 // Třída: Saccharomycetes ...169 // Řád 1 : Saccharomycetales (syn. Endomycetales) - „pravé kvasinky" ...169 // Pododdělení: Taphrinomycotina ...169 // Třída: Taphrinomycetes ...169 // Řád 1: Protomycetales ...169 // Řád 2: Taphrinales ...170 // Pododdělení: Pezizomycotina (syn. Ascomycotina) ...170 // Řád 1: Eurotiales ...171 // Řád 2: Pezizales ...171 // Řád 3: Erysiphales (padlí) ...171 // Řád 4: Helotiales ...172 // Řád 5: Lecanorales ...172 // Řád 6: Hypocreales ...172 // Pomocné oddělení: Deuteromycota (syn. Fungi imperfecti) - konidiální houby, „houby nedokonalé" ..173 // Oddělení: Basidiomycota - stopkovýtrusné houby, houby stopkaté, bazidiomycety ...173 // Třída: Urediniomycetes ...173 // Řád 1: Uredinales ...173 // Třída: Ustilagomycetes ...174 // Řád 1: Ustilaginales ...174 // Řád 2: Tilletiales ...174 // Třída: Agaricomycetes (syn. Basidiomycetes) ...174 // Podtřída: Tremellomycetidae ...174 // Řád 1:Tremellales ...174 // Řád 2: Auriculariales ...175 // Podtřída: Agaricomycetidae ...175 // Řád 1: Polyporales ...175 // Řád 2:Agaricales ...175 // Řád 3: Boletales ...176 // Výběr zástupců z ostatních řádů (Cantharellales, Thelephorales, Russulales, Phallales) ...176 // Lichenes - lišejníky, lichenizované houby ...177 // Vývojová větev: Bryophytae - mechorosty ...179 // Oddělení: Anthocerotophyta - hlevíky ...179 //
Oddělení: Marchantiophyta - játrovky ...179 // Třída: Jungermaniopsida -trsenky ...179 // Třída: Marchantiopsida - pravé játrovky ...180 // Oddělení: Bryophyta - mechy ...180 // Třída: Bryopsida - pravé mechy ...181 // Třída: Sphagnopsida - rašeliníky ...181 // Třída: Andreaeopsida - štěrbovky ...182 // Vývojová větev: Cormophytae (Trachaeophytae) - vyšší rostliny ...182 // Psilofytní rostliny ...182 // Pteridophyta (pteridofytní rostliny, kapraďorosty) ...183 // Oddělení: Lycopodiophyta- plavuně ...183 // Řád 1 : Lycopodiales - plavuňotvaré ...183 // Řád 2: Selaginellales - vranečkotvaré ...184 // Řád 3: Isöetales - šídlatkotvaré ...184 // Oddělení: Equisetophyta- přesličky ...184 // Oddělení: Polypodiophyta - kapradiny ...185 // Řád 1 : Ophioglossales - hadilkotvaré ...185 // Řád 2: Osmundales - podezřeňotvaré ...186 // Řád 3: Hymenophyllales - blánatcotvaré ...186 // Řád 4: Polypodiales - osladičotvaré ...186 // Řád 5: Marsileales - marsilkotvaré ...188 // Řád 6: Salviniales - nepukalkotvaré ...188 // Gymnospermické rostliny (nahosemenné) ...189 // Oddělení: Pteridospermophyta - kapraďosemenné ...189 // Oddělení: Cycadophyta - cykasy ...189 // Oddělení: Ginkgophyta-jinany ...190 // Oddělení: Gnetophyta- gnetofyty ...190 // Oddělení: Pinophyta - jehličnany ...190 // Třída: Cordaitopsida - kordaity ...191 // Třída: Pinopsida-jehličnaté ...191 // Řád 1: Pinales - borovicotvaré ...191 // Řád 2: Araucariales - blahočetotvaré ...193 // Řád 3: Cupressales - cypřišotvaré ...193 // Řád 4: Taxales - tisotvaré ...193 // Angiospermické rostliny (krytosemenné) ...194 // Oddělení: Magnoliophyta ...194 // Třída: Magnoliopsida (Dicotyledonae) - dvouděložné ...194 // Řád 1 : Magnoliales - šácholanotvaré (magnoliotvaré) ...195 //
Řád 2: Laurales - vavřínotvaré ...196 // Řád 3: Myricales - vřesnotvaré ...197 // Řád 4: Piperales - pepřovníkotvaré ...197 // Řád 5: Nepenthales - láčkovkotvaré ...198 // Řád 6: Aristolochiales - podražcotvaré ...198 // Řád 7: Nymphaeales - leknínotvaré ...199 // Řád 8: Ranunculales - pryskyřníkotvaré ...200 // Řád 9: Papaverales - makotvaré ...203 // Řád 10: Sarraceniales - špirlicotvaré ...205 // Řád 11 : Hamamelidales - vilínotvaré ...205 // Řád 12: Urticales - kopřivotvaré ...206 // Řád 13: Lecythidales - hrnečníkotvaré ...210 // Řád 14: Fagales - bukotvaré ...210 // Řád 15: Betulales - břízotvaré ...211 // Řád 16: Juglandales-ořešákotvaré ...213 // Řád 17: Salicales-vrbotvaré ...214 // Řád 18: Casuarinales - přesličníkotvaré ...215 // Řád 19: Opuntiales - opunciotvaré (nopálotvaré) ...215 // Řád 20: Caryophyllales - hvozdíkotvaré ...216 // Řád 21 : Plumbaginales - olověncotvaré ...220 // Řád 22: Polygonales - rdesnotvaré ...221 // Řád 23: Paeoniales - pivoňkotvaré ...221 // Řád 24: Theales - čajovníkotvaré ...222 // Řád 25: Violales - violkotvaré ...223 // Řád 26: Ericales - vřesovcotvaré ...226 // Řád 27: Ebenales - ebenotvaré ...227 // Řád 28: Capparales (Brassicales) - kaparotvaré (brukvotvaré) ...228 // Řád 29: Primulales - prvosenkotvaré ...232 // Řád 30: Malvales - slézotvaré ...233 // Řád 31 : Euphorbiales - pryšcotvaré ...235 // Řád 32: Thymelaeales - vrabečnicotvaré ...236 // Řád 33: Saxifragales - lomikamenotvaré ...236 // Řád 34: Droserales - rosnatkotvaré ...238 // Řád 35: Rosales - růžotvaré ...239 // Řád 36: Fabales - bobotvaré ...243 // Řád 37: Hippuridales - prustkotvaré ...247 // Řád 38: Sapindales - mýdelnfkotvaré ...247 // Řád 39: Polygalales - vítodotvaré ...251 //
Řád 40: Santalales - santálotvaré ...251 // Řád 41 : Elaeagnales - hlošinotvaré ...251 // Řád 42: Oleales - olivovníkotvaré ...252 // Řád 43: Myrtales - myrtotvaré ...252 // Řád 44: Geraniales - kakostotvaré ...254 // Řád 45: Cornales - dřínotvaré ...256 // Řád 46: Apiales (Umbellifereae) - miříkotvaré (okoličnaté) ...256 // Řád 47: Celastrales - jesencotvaré ...259 // Řád 48: Rhamnales - řešetlákotvaré ...260 // Řád 49: Loganiales (Gentianales) - kulčibotvaré (hořcotvaré) ...261 // Řád 50: Dipsacales - štětkotvaré ...263 // Řád 51 : Polemoniales - jirnicotvaré ...264 // Řád 52: Boraginales - brutnákotvaré ...265 // Řád 53: Solanales - lilkotvaré ...266 // Řád 54: Scrophulariales - krtičníkotvaré ...268 // Řád 55: Plantaginales - jitrocelotvaré ...271 // Řád 56: Callitrichales - hvězdošotvaré ...271 // Řád 57: Lamiales - hluchavkotvaré ...271 // Řád 58: Campanulales - zvonkotvaré ...274 // Řád 59: Asterales (Compositae) - hvězdnicotvaré (složnokvěté) ...275 // Třída: Liliopsida (Monocotyledonae) - jednoděložné ...280 // Řád 1 : Butomaies - šmelotvaré ...280 // Řád 2: Liliales - liliotvaré ...281 // Řád 3: Zingiberales - zázvorotvaré ...287 // Řád 4: Orchidales - vstavačotvaré ...288 // Řád 5: Commelinales - křížatkotvaré ...289 // Řád 6: Juncales - sítinotvaré ...290 // Řád 7: Cyperales - šáchorotvaré ...291 // Řád 8: Typhales (Pandanales) - orobincotvaré (pandánotvaré) ...292 // Řád 9: Arales - árónotvaré ...292 // Řád 10: Arecales - arekotvaré ...293 // Řád 11: Poales-lipnicotvaré ...294 // 8. Základy fytocenologie ...302 // Analýza a popis rostlinného společenstva ...302 // Alternativní metody záznamu vegetace ...303 // Syntaxonomie ...304 // Přehled rostlinných společenstev ...304 //
Pravidla fytocenologické nomenklatury ...304 // Životní formy rostlin ...305 // Fytoplankton ...306 // Fytoedafon ...307 // Endofyty ...307 // Terofyty ...307 // Hydrofyty ...307 // Geofyty ...307 // Flemikryptofyty ...308 // Chamaefyty ...308 // Fanerofyty, ...309 // Stromové epifyty ...310 // 9. Přehled fytogeografického členění Země ...311 // 10. Literatura ...313 // 11. Rejstřík ...316 // Přílohy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC