Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
Martin : Osveta, 2009
226 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-320-2 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000180546
Úvod 7 // 1. Zdravie, podpora zdravia a prevencia ochorení 9 // 1.1. Definovanie základných pojmov (M. Bašková) 9 // 1.2. Prevencia (M. Bašková) 14 // 1.3. Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav populácie (T. Baška) 20 // 1.4. Metódy zberu údajov - rozhovor, dotazník, pozorovanie, meranie, analýza získaných údajov (M. Dingová, K Žiaková) 27 // 2. Edukačné stratégie v prevencii a podpore zdravia 40 // 2.1. Edukácia, edukačný proces, identifikácia edukačných problémov, metódy a prostriedky edukácie (K. Žiaková, M. Dingová) 41 // 2.1.1. Metodické aspekty prípravy edukačných materiálov pre pacientov (J. Čáp, E. Gurková) 56 // 2.2. Komunikácia a komunikačné zručnosti - transakčná analýza, motivačné rozhovory (R. Ochaba) 62 // 2.3. Skupina, práca v skupine (M. Bubeníková) 72 // 3. Preventívne programy na podporu a udržanie zdravia 79 // 3.1. Programy zdravia v spoločnosti, význam hromadných oznamovacích prostriedkov, príprava projektov na prevenciu a podporu zdravia, aktivity na podporu zdravia v komunitách (T. Baška) 79 // 4. Výchova k zdraviu v jednotlivých vekových obdobiach 86 // 4.1. Špecifické problémy detského veku, metódy a prostriedky edukácie (M. Zanovitová) 86 // 4.2. Špecifické problémy obdobia dospievania a adolescencie, metódy a prostriedky edukácie (A. Ovšonková) 100 // 4.3. Špecifické problémy dospelého veku, metódy a prostriedky edukácie (S. Kelčíková) 114 // 4.4. Špecifické problémy seniorov, metódy a prostriedky edukácie (M. Lepiešová) 128 // 5. Výchova k zdraviu v jednotlivých oblastiach 146 // 5.1. Plánované rodičovstvo (E. Urbanová) 146 // 5.2. Podpora zdravia v rodine (E. Urbanová) 163 // 5.3. Duševné zdravie (M. Tomagová) 172 //
5.4. Prevencia infekčných ochorení (S. Kelčíková) 187 // 5.4.1. Hodnotenie imunizačných programov (H. Hudečková) 200 // 5.5. Telesná aktivita, telesná zdatnosť, cvičenie (E. Maskálová) 208 // 5.6. Výživa, stravovacie návyky a ich vplyv na zdravie (E. Maskálová) 215 // 5.7. Drogová závislosť a prevencia (T. Baška, M. Bašková) 222

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC