Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2009
111 s. : barev. il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87104-48-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 110
000181253
2 výchozí principy a zásady -- 2.1 Význam a smysl barevného řešení povrchů -- 2.1.1 Obecný význam barevnosti -- 2.1.2 Barevnost ve spojení s ochrannou funkcí povrchových vrstev -- 2.1.3 Vztah životnosti barevné povrchové vrstvy k dobovým stylovým projevům -- 2.1.4 Dobové aspekty bádání a návrhů barevného řešení -- 2.1.5 Komplexnost barevného řešení -- 2.1.6 Barevnost omítky -- 2.1.7 Barevnost kamene -- 2.2 Barevné pojednání fasád -- 2.2.1 Barvené fasády -- 2.2.2 Malované fasády -- 2.2.3 Kombinace barveného a malovaného řešení fasády -- 2.2.4 Ochranné transparentní nátěry -- 2.2.5 Kombinace veškerých předešlých přístupů -- 2.2.6 Barevné pojednání vycházející z barvy užitých materiálů -- 2.3 Proměny barevného řešení v běhu času (dynamický pohled) -- 2.3.1 Pravěk a starověk -- 2.3.2 Nejstarší stavby na území České republiky -- 2.3.3 Románský sloh -- 2.3.4 Gotika -- 2.3.5 Renesance ---
2.3.6 Baroko -- 2.3.7 Klasicismus -- 2.3.8 Neoslohy -- 2.3.9 Secese, kubismus, rondokubismus -- 2.3.10 Moderna a konstruktivismus -- 2.3.11 Období posledních desetiletí -- 2.3.12 Lidová architektura -- 2.4 Barevné řešení jako projev osobního uměleckého přístupu -- 2.5 Dlouhodobě uplatňované barevné principy (statický pohled) -- 2.5.1 Barevnost daná samostatnými nátěry -- 2.5.2 Význam historických materiálů a technologií -- 2.5.3 Význam barvy při vytváření iluze užitého materiálu -- 2.5.4 Klasický iluzivní přístup -- 2.5.5 Barevné řešení jako vyjádření symbolického významu -- 2.5.6 Význam lokálních trendů (tradic) -- 2.5.7 Dostupnost materiálu -- 2.5.8 Mimoumělecké vlivy -- 3 průzkum -- 3.1 Oprávnění k průzkumu -- 3.2 Základní kategorizace průzkumů -- 3.2.1 Průzkumy prováděné na vybraném objektu -- 3.2.2 Průzkum srovnávací -- 3.2.3 Průzkum archivní -- 3.3 Lokalizace sond -- 3.3.1 Výběr sondy podle kompozice ---
3.3.2 Lokalizace sond s ohledem na míru zachování informací -- 3.4 Provádění sond -- 3.4.1 Postupné odhalování vrstev -- 3.4.2 Poznání veškerých vrstev -- 3.4.3 Dostatečné ověření nálezů -- 3.5 Laboratorní výzkum -- 4 dokumentace průzkumu -- 4.1 Provádění dokumentace v terénu -- 4.1.1 Textová část -- 4.1.2 Obrazová část -- 4.2 Výsledná nálezová zpráva -- 4.2.1 Textová část -- 4.2.2 Grafická část dokumentace -- 4.3 Další žádoucí druhy dokumentace -- 4.3.1 Dokumentace vybrané části ponechané in situ jako kontrolní blok -- 4.3.2 Vytvoření katalogizované sbírky vzorků -- 5 vyhodnocen! průzkumu -- 5.1 Východiska komplexního hodnocení -- 5.1.1 Vztah barevného řešení k plastickému utváření fasády -- 5.1.2 Komplexní posouzení exteriéru (pláště objektu) -- 5.1.3 Proměny barevného řešení -- 5.1.4 Barevné řešení v širším kontextu -- 5.1.5 Charakter nátěru ---
5.1.6 Hodnocení jednotlivých vrstev nátěrů -- 5.1.7 Vyhodnocení v širším kontextu -- 5.1.8 Torzální dochování barevnosti -- 5.1-9 Vztah barevných vrstev -- 5.1.10 Základní a doplňující nátěry -- 5.1.11 Nátěry ochranné -- 5.1.12 Atypické situace -- 5.1.13 Další vlivy na hodnocení nálezu -- 5.2 Hodnocení ve struktuře závěrečné zprávy -- 5.2.1 Textová část -- 5.2.2 Grafická část -- 5.2.3 Příloha -- 6 návrh barevného řešení -- 6.1 Obecné zásady -- 6.1.1 Ochrana dochované podoby -- 6.1.2 Ochrana materiálu -- 6.1.3 Průkaznost rekonstrukce -- 6.1.4 Věrnost obnovy barevného řešení -- 6.1.5 Stárnutí barevného povrchu, patina -- 6.1.6 Estetické aspekty řešení -- 6.2 Skutečnosti ovlivňující výsledné řešení -- 6.2.1 Pohledy uměleckohistorické -- 6.2.2 Hodnota objektu -- 6.2.3 Význam barevnosti -- 6.2.4 Autorská barevnost -- 6.2.5 Podíl barevnosti na celkovém výrazu ---
6.2.6 Barevnost versus další součásti fasády (stavby) -- 6.2.7 Barevnost fasády versus okolí stavby -- 6.2.8 Dochování barevnosti -- 6.2.9 Tvarové narušení podkladu -- 6.2.10 Technologie -- 6.2.11 Barva -- 6.2.12 Stav podkladových vrstev -- 6.2.13 Prostředí -- 6.3 Vnější vlivy na řešení barevnosti -- 6.3.1 Ekonomické aspekty -- 6.3.2 Vliv času -- 6.3.3 Vztah k veřejnosti -- 6.4 Výsledné rozhodnutí -- 6.4.1 Konzervace -- 6.4.2 Restaurování -- 6.4.3 Rekonstrukce -- 6.4.4 Volná tvorba -- 6.5 Základní složky elaborátu navrhujícího barevné řešení -- 6.5.1 Textová část návrhu -- 6.5.2 Grafická část návrhu -- 7 realizace -- 7.1 Zkoušky barev, barevných materiálů -- 7.1.1 Zkoušky na místě -- 7.1.2 Vzorky barevných nátěrů -- 7.2 Spolupráce při provádění

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC